mandag 26. september 2016

strategiske rokkeringer

1. Slik blir nye politi-Trøndelag
.
2. Psykiatrisk klinikk i Levanger
har halvert tvangsbruken på få år
etter at enheten fikk ny ledelse
.
dette er to av dagens nyheter i den norske og trønderske mediaverden
.
der det offentlige overgripende terror og maktapparat
forsøker seg med sine vanlige røver saker og strategiske rokkeringer
i sitt forsøk på å prøve å frigjøre seg fra ansvaret
.
parallelt med deres rokkeringer , opprettholdes terroren mot mitt liv
.

søndag 25. september 2016

røver og grunnlaget

utifra røverens psykiatriske feil - og vrangframstillinger
.
syk sint og farlig
.
det har vært utrolig slitsomt å temme alle røvere
som utifra dette terrorgrunnlaget forsøker fremme sitt utidig
....... også i to Borettslag
.
nå først ser det ut til at jeg har begynt å få være litt ifred
.

fredag 23. september 2016

den offentlige taktikk

jeg har merket meg det gjennom tiår
i mitt forsøk på å få hjelp mot de psykistriske overgrep
.
at
.
den offentlige overgriper
bruker skremsel muskler utidig og utmattelse
for å forsøke å hindre folk i å ta opp kampen og søke om hjelp
.
istedet for tillit og hjelp
.
denne taktikken bruker de hele tiden mot meg
.

onsdag 21. september 2016

de psykiatriske diagnoser og byrde

den offentlige og psykiatriske banditt
har gjennom 30 år forsøkt å tvinge på MEG
sine egne psykiatriske diagnoser og byrder
men får dem etterhvert mot seg selv med full tyngde

nå har Fylkesmannen og Fylkeslegen i Nord trøndelag
igjen  hele de straffbare handlinger diagnoser og byrder på sine skuldre

hvordan vil de forsøke lette seg ??
.

den psykiatriske tvang

alt forgår

og den psykiatriske tvangen består


Fylkesmannens velsignelse

den psykiatriske tvang og injeksjon fortsetter

mot min vilje

og gjør meg ........... ille

i alle år og nå også med Fylkesmannens velsignelse

tirsdag 20. september 2016

ny advokat ?

føler meg faktisk så oppegående her forleden

at jeg søker om ny advokat

som kan bistå mot disse bekjempende psykiatriske overgripere

så få vi se hvordan dette utarter seg
.

mandag 19. september 2016

min nese

min nese
er forsåvidt rett
mange har styggere nese enn meg
joda jeg forstår det
.
men
.
det var denne forhøyede neseryggen jeg fikk etter disse nesebensbruddene
som skapte disse depressive vanskene for meg
i pubertet ungdom og langt inn i voksen alder

DETTE VAR MITT ENESTE PROBLEM
.
psykiatridjevler
.

purring på min klage til Fylkesmannen


til Fylkesmannen / Fylkeslegen i Nord - trøndelag

purring på klage
-----------------------

den 24 august skrev jeg klage til Fylkesmannen
omkring et medikamentfritt alternativ også for meg
hvis disse psykiatriske leger ved Sykehuset Levanger mener jeg trenger det

i begynnelsen av september får jeg svar ifra denne Fylkesmann og Fylkeslege
om at jeg kunne ringe disse om jeg ønsket det
noe jeg da gjorde
der disse da IKKE hadde lest min henvendelse
og mumlende gjør det under telefonsamtalen
dette var et brev og telefonsamtale som det ingenting kommer noe utav
hva er hensikten liksom
annet enn å hale ut tid
vinne tid

i Pasient - og brukerrettighetsloven står det

§ 3 - 1
Pasientens og brukerens rett til medvirkning
Pasient og bruker har rett til å medvirke
ved gjennomføring av helse - og omsorgstjenester
Pasienten har herunder rett til å medvirke ved valg mellom
tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses - og behandlingsmetoder

.........det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener
ved utforming av tjenestetilbud etter helse - og omsorgstjenesteloven

§ 9 - 1
Tjenestetilbudet skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes
fysiske og psykiske integritet
og så langt som mulig i overensstemmelse med brukerens eller pasientens selvbestemmelsesrett
ingen skal behandles på en nedverdigende eller krenkende måte

i tillegg til straffeloven
er der masse andre lover som her også brytes


nå er det gått snart en måned igjen
og om onsdagen den 21 september venter en ny nedverdigende tvang behandling og injeksjon
hva vil dere gjøre liksom

dere står nå ansvarlig for en fortsatt overgripende behandling av meg
hver dag time og minutt
der dere bryter norsk og internasjonal lov

hele ryggsekken er deres

 hilsen trond fossum
  blåklokkeveien 16 a
  7600 levanger

søndag 18. september 2016

uten å kjenne meg

går det ann å gå god for den psykiatriske tvang og injeksjon
uten å kjenne meg
som nå er gjennomgangstonen hos den offentlige og psykiatriske overgriper
.
det blir jo som å fengsle et menneske  uten dom og rettergang

mandag 12. september 2016

den psykiatri

den jævlige psykiatrien
som prøver å tvinge på meg og påføre meg sykdom

vedtaket

den offentlige overgriper
strever fortsatt med sitt herskende overtak

den psykiatriske overgriper og psykopat
er iferd med å miste sitt overtak
og prøver desperat å få tilbake dette overtaket
ved blandt annet å sende meg forskjellige utidig og stygg brev i posten

nå er dem langt nede
der de desperat forsøker å karre seg opp
idag får jeg deres brev og vedtak
om forlengelse av tvunget psykisk helsevern
med denne deres samme vrangframstillende usant og sinnsykdom :

1. innleggelse framtrer som den klart beste løsningen for pasienten
og / eller
2. pasienten utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv og helse

samtidig terper dem på det samme
at
tvunget psykisk helsevern ble første gang etablert 18.07.2008
dette er feil
bare for å forsøke å få sin vrangframstillende historikk og kabal til å gå opp
tvunget psykisk helsevern ble opprettet i 1993
der de har drevet sine overgrep med dette nå i 23 år
sammen med sitt politi

der psykopaten bruker dette - syk
som sitt grunnleggende hovedvåpen
for å forsøke opprettholde overtaket på sitt offer

lørdag 10. september 2016

hvordan vil de angripe dette ???

jeg er veldig spent på
hvordan den offentlige overgriper og banditt vil reagere
oppimot sin psykiatriske tvang og injeksjon
og på min forespørel om tvang og medikamentfri behandling

hvordan vil de angripe dette ???


fredag 9. september 2016

har dem lov ??

når psykiatrien gjennom 30 år har kjørt meg og samfunnet NED
med sin vrangframstillende historikk

har disse overgripere da fortsatt lov til å uttale seg ??

en ting er å uttale seg , en annen ting er å rette seg etter

onsdag 7. september 2016

grusomme overgrep

det foregår og skjuler seg grusomme overgrep
bak den offentlige overgriper sin psykiatriske tvang og injeksjon

disse vil bli avdekket
nytt brev fra Fylkesmannen

har fått nytt brev idag fra Fylkesmannen / Fylkeslegen
utifra min klage på tvangsmedisinering
 

Trond Fossum
Blåklokkeveien 16 a
7600 Levanger

KLAGE PÅ TVANGSMEDISINERING SYKEHUSET LEVANGER TROND FOSSUM

Fylkesmannen viser til din mail datert 24.08.2016
Du klager på tvangsmedisinering
Du skriver at du ønsker en alternativ medikamentfri behandling.

Dersom du ønsker å snakke med oss er du velkommen til det
Vennligst ta kontakt innen 10.09.2016 dersom du ønsker en samtale

Med hilsen

Marit Dypdal Kverkild
Fylkeslege
Sosial - , helse og barnevernavdelingen

Øyvind Alexandersen
Assisterende fylkeslege
Sosial . , helse - og barnevernavdelingen


---------------------------------------------------------------

jeg har vært gjennom dette i 30 år
samtaler prat og korrespondanse
som min samboer Kari sier : ingenting kommer utav

jeg gjør nå iallefall som disse sier
og ringer til Fylkesmannen
og kommer til ekspedisjonen
der jeg forklarer hva det gjelder
min klage på tvangsmedisinering Sykehuset Levanger og at disse ba meg ringe tilbake
blir satt over til assisterende Fylkeslege
men denne tar ikke telefonen
forsøker så å sette meg over til denne Fylkeslegen selv
men hun var ikke på arbeid før imorgen
blir deretter satt over til en tredje person som ikke kunne svare
som igjen forsøker sette meg over til assisterende Fylkeslege
men uten å lykkes
de får telefonnummeret og de skal ringe tilbake

legger meg i mellomtiden litt nedpå for å kvile

etter 15 minutter ringer telefonen
det er assisterende Fylkeslege Øyvind Alexandersen
og vil vite hva det gjelder
der jeg forklarer enda en gang det som jeg skrev over
og at disse bad meg ringe tilbake osv osv
og begynner å lete etter min henvendelse
som han så mumlende begynner  å lese gjennom
jeg føler hele tiden en motvillighet
totalt uten villighet til å hjelpe
og å spre tillit

jeg får brev ifra Fylkesmannen utifra min klage og brev
 og blir bedt om å ringe dem
og når jeg ringer har dem ikke lest min henvendelse : p

etter litt fram og tilbake
får jeg et valg
nå skal disse vente på et svar fra Sykehuset Levanger
og da får jeg valget mellom å komme til samtale der
eller å vente på nytt brev fra Fylkesmannen etter at disse hadde fått svaret fra Sykehuset
og så å skrive nye kommentarer og klage til disse igjen
mange foretrekker å skrive - som han sa

det blir den samme korrespondansen da sier jeg
som det har vært i 30 år

en ting er å la dette Sykehus og overgripere igjen få uttale seg
men en annen ting er å rette seg etter deres vrangframstillende historikk
som hele samfunnet nå har gjort i over 30 år
istedet for å lytte til pasientene og den sannhet

der alt kuliminerer for disse røvere med enda mere tvang og injeksjon

så da er korrespondansen igjen igang
der jeg skal vente på nytt svar og brev fra Fylkesmannen

----------------------------------------------------

min opprinnelige klage
----------------------

til fylkesmann / fylkeslege Nordtrøndelag


klage på den psykiatrisk tvang Sykehuset Levanger
-------------------------------------------

den psykiatriske tvang og deres injeksjon
som siden 1993 i 23 år er blitt bedrevet der på Sykehuset Levanger
mot meg og mitt og mitt liv
et normalt friskt ressurssterkt menneske

hvis disse psykiatriske overleger mener jeg trenger behandling
ønsker jeg nå en medikamentfri behandling
samtaler innleggelse hva som helst
der jeg ønsker å komme ut av deres overgripende tvang og injeksjon
som har utstrakte uheldige konseskvenser for å si det mildt

argumentet til disse overleger
nå Roy P Huse og Nils Håvard Dahl
er at dette er blitt forsøkt før
og at dette -uten medisin - er blitt forsøkt utallige ganger før
uten løsning
men dette er den samme deres usanne historikk
jeg har aldri fått støtte og behandling
kun motarbeidelse avvisning og bekjempelse som kun har ført til utidig og tankemessig bearbeidelse
som igjen har vært årsaken til at jeg har søkt om støtte
uten å få

denne tiden er nå forbi
og ber igjen om en alternativ medikamentfri behandling
hvis disse menn mener jeg trenger det
 
disse overleger må kjempe -med pasienten og etter deres ønsker
og ikke prøve å bekjempe og å være imot
å kun ha injeksjon og medikament i sitt hode
da blir det jo bare Nils Håvard Dahl og tvang
en mann som har styrt sitt helvete mot meg i over 30 år
for å forsøke skjule sine overgrep og opprettholde seg selv

håper det lar seg ordne fortest mulig å fremme et medikamentfritt alternativ også for meg

kopi sendes også overlege  Nils Håvard Dahl Sykehuset Levanger


hilsen trond fossum
       blåklokkeveien 16 a
       7600 levanger

fredag 2. september 2016

Levanger Legevakt


en selvmordshistorie
men blir reddet av Kirkens SOS

jeg opplevde den samme livskrise for 10-15 år siden
jeg valgte å ringe Levanger Legevakt
jeg skrek
jeg gråt

....DEM LA PÅ RØRET (((

etter å ha overlevd dette
og for å prøve å komme meg litt ovenpå igjen
sender jeg brev og klage til Fylkesmannen / Fylkeslegen

........ UTEN Å FÅ SVAR

dette foregår i Norge idag
.

torsdag 1. september 2016

psykiatri og medisin

har hatt en del kontakt med psykiatrien gjennom tiår
nå også den siste tida
har jeg vært med madam på sine besøk dit angående hennes situasjon

og ALT som fremmes gjennom psykiatrien er MEDISIN
all samtale all energi dreier seg om medisinspørsmål
alt med mot og omkring medisin
det eksisterer ikke annet for disse enn ..... medisin
hvordan psykiatrien har blitt

i psykiatrien sitter det fullt av leger og helsearbeidere
som mottar sin skyhøye lønn
bare for å mate sine pasienter med medisin
og hjelp mot all slags medisinspørsmål og problematikk utifra medisin
det eksisterer ikke annet enn ...... medisin
telefon og andre samtaler
ALL ENERGI DREIER SEG OM MEDISIN OG MEDISINPROBLEMATIKK

er det bare vi som blir utsatt for dette
eller er det slik for alle
stakkars samfunn

og den stakkaren som går imot dette
blir tvangsmedisinert
medisin
det SKAL man ha uansett
.