tirsdag 17. juli 2018

hvem blir stående ?

etter at psykiatrien med sin herskende tvang og injeksjon kapitulerte

hvor lang tid etterpå vil dette herske og samfunn bestå
slik det er idag ????

ifølge dette overgripende samfunn og dets historikk
skal friske meg være psykotisk innen en måned
etter opphøret av tvang og injeksjon

hvis jeg ikke er det
er det samfunnet som er psykotisk
samfunnet som er syk
samfunnet som er overgriperen
gjennom 36 år

jeg er beviset

hvem klarer å stå imot presset her ??
.
.


etter at tvang og injeksjon opphørte for 2 måneder siden

hvem er syk ??

troninj eller det psykiatriske samfunn gjennom 36 år

press mot press

hvem holder ut lengst ??

mitt brev til Helse og Omsorgstjenesten Levanger Kommune

til Helse og Omsorgstjenesten Levanger Kommune

hallo

den 25 juni dette år vedtok Sykehuset Levanger psykiatrisk avdeling med deres overgripere gjennom tiår
og opphøre den psykiatriske  tvang og da deres herskende injeksjon
brukt mot meg
et normalt friskt ressurssterkt voksent menneske gjennom tiår

likevel tiltross for dette blir jeg oppringt av en person i deres hjemmesykepleie
kl 08.30 onsdag den 4 juli 2018
som fortsettende truet med  syk og sin injeksjon
ETTER at ho først hadde ringt og fått bekreftet opphøret

der jeg ba ho slutte å krangle da jeg nå bestemte dette selv
nei jeg krangler ikke jeg bare spør - flira ho tilbake
i sitt vante røver nedspyk overtak og stil

dette tiltross for at jeg varslet den psykiatriske overgriper ved min time der
at de måtte ordne opp med fastlege og hjemmesykepleien
slik at jeg slapp flere overgrep og dette selv
dette skulle de gjøre ja
likevel gjør de det IKKE

derfor skriver jeg nå dette brevet
for å unngå flere av hjemmesykepleiens overrumplende utbrudd og overgrep nå ved neste korsvei
slik de har drevet på fra 2011
jeg vil ikke ha flere slike nedtrykkende og overgripende samtaler og telefoner
og håper dere tar dette til underretning

når dere overgripere skal samtale med meg
bruker de først trusselen syk og injeksjon
i et forsøk på å få meg ut av likevekt
noe de klarer etter 25 med psykisk tvang

og resten av samtalen
går da med på å tilrane seg overtaket på min bekostning

denne metoden bruker også alle offentlige personer overgripere og kontorer
i sine overtak og  utbrudd

la meg få slippe dette mere

hilsen trond fossum
.
.
.
.

mandag 16. juli 2018

røver vold og farlig

to ganger har jeg forsvart meg
mot politiet gjennom 25 år
og deres grusomme nedtrykkende forfølgelse overgrep og terror
med deres psykiatriske injeksjon

utifra disse to gangene
kaller så disse overgripere meg et voldsmenneske og farlig
i deres herskende historikk....

jeg er jo et normalt friskt ressurssterkt voksent menneske
de har forsøkt bekjempe og ta livet av

jeg er ikke vold og farlig
men stikk motsatt .... snill og god

samtidig sperret de meg inne på Brøset
for å forsøke skape dette bildet ..... vold og farlig

håper presset mot djevlene ødelegger dem


.
.
.

fredag 13. juli 2018

røver og press

hvordan klarer røveren i Trønder land
å opprettholde sitt herskende røver og liv
uten den psykiatriske herskende tvang og injeksjon

presset på de er enormt

- etter en måned er Troninj psykotisk
etter opphøret av tvang og tvangsmedisinering - sier overgriper
med sin usanne historikk

der overgriper slik med sin drepende usanne psykiatriske historikk
forsøker fortsettende å true mitt liv og også vende  presset mot meg

og forsøker slik liksom
å skape et motpress mot meg
som slik også slår tilbake mot overgriper

- innen en måned er overgriper igjen psykotisk - sier sanne meg
der de igjen må ha sine psykotiske utbrudd .......

der trykket og presset holdes kontinuerlig oppe mot disse overgripere
et  trykk og press som blir bare større og større
i takt med deres herskende kjempende utidig og slemhet ........


.
.
.
.

onsdag 11. juli 2018

hjemmesykepleien

jeg må passe på
første onsdagen i august
hjemmesykepleien kan igjen innfinne seg
på jakt etter sin psykiatriske herskende injeksjon
til tross for det avsluttende vedtak

de tok meg på sengen denne måneden og kan igjen på nytt overgripe seg

så pass på troninj

syv år ble det
med den overgripende hjemmesykepleien på Levanger
som enda kjemper for sin herskende injeksjon
mot normale ressurssterke voksne friske meg
til tross for sykehusets avsluttende vedtak
dette er norsk helsevesen

du har først Sykehuset
så har du Fastlegen
så har du blandt annet Hjemmesykepleien

alle samme garvede overgripere
som alle dekker og opprettholder hverandre

grusomt hvordan de har trampet på meg iallefall

hhvor mange offer og liv har de på samvittigheten?


tirsdag 10. juli 2018

fallet

løsningen for den herskende røver gjennom år
har vært den psykiatriske  ......... injeksjonen
nå forstår jeg
deres desperate grusomme forfølgende politi og jakt på normale friske ressurssterke meg
med denne deres injeksjon gjennom tiår
slik har de hersket

nå er injeksjonen borte ...........


med den psykiatriske tvang og tvangs medisinering sitt fall
så faller også  hele den herskende offentlige psykiatriske overgriper
deres usanne drepende historikk vil også falle
hele verden og røver faller med ...... injeksjonen

normale friske gode meg blir stående

deres herskende utidige tvang røver og tvangs medisinering kan umulig reise seg igjen
all utidig og energi den herskende offentlige banditt har påført folk
gjennom år
med enormt mye lidelse og død

nå får de smake sin egen medisin

med den offentlige psykiatriske herskende tvang og injeksjon sitt fall
blir slik all utidig og energi nå rettet mot disse banditter

som  nå må kjenne på sin egen lidelse

lørdag 7. juli 2018

den offentlige psykiatriske røver er ...... svart

gjennom tiår har ALLE røvere  angrepet uskyldige normale friske meg
med begrepet ...... syk
grunnlaget for alle røvere utidig og all energi

og har i alle år gjemt seg selv og sine overgrep
bak begrepene psykiatrisk tvang og tvangsmedisinering

nå er denne tvang og medisin borte
og all energi og utidig slår tilbake mot dem selv .............

røveren er svart
fredag 6. juli 2018

røverens våpen

å fremme meg  som syk sinnsyk farlig og tvangsmedisinering
dette er mitt liv i det Trønderske røverland

disse tre fire begrepene er og har vært hovedvåpenet til overgriper
der de har drevet på med dette  gjennom tiår
for å få meg utav likevekt
røve mitt overtak 
og forsøke å fremme meg som psykisk syk


torsdag 5. juli 2018

syk og farlig

den psykiatriske tvang og injeksjon

får de ikke den så forsøker de å herske
med sin grunnleggende  usanne drepende historikk

som de da bruker som grunnlag for sine overgrep
og får slik likevel sitt befriende psykotiske utidig og utløp

dette er herskende svært syke mennesker

farlig for seg selv samfunnet og andre

symptomer de forsøker tillegge meg


trusler og vold

når et frisk ressurssterk normal menneske blir angrepet gjennom tiår med
sinnsyk farlig tvang og injeksjon

dette går vel i høy grad under begrepet
trusler og vold

hvor er da POLITIET ?
og hvor har de vært disse årene ?

hvorfor beskytter og opprettholder politiet
disse offentlige overgripere og forbrytere ?


hjemmesykepleien

også hjemmesykepleien er en viktig del av
det offentlige herskende utidig tvang og overgreps helvete

også disse har jeg nå ligget under i 7 år

dette er i stor grad kvinnfolk
slemme kvinnfolk
som er en viktig brikke for å opprettholde røverens herske


onsdag 4. juli 2018

høysommer røver og klimaks

dette var røver og høysommerens vanlige klimaks kulminering og høydepunkt

de angriper med to overgripere som de har lagt seg til
den ene er man oppmerksom på mens den andre fremmer de overrumple med
og angriper slik min tanke med masse utidig energi

først ringer hjemmesykepleieren som ringer opp først
samme dag
kl 08.30 onsdag den 4 juli 2018
som legger det utidige grunnlaget
der ho fortsatt førsøker å true med syk og injeksjon
ETTER at ho forstod at tvangen var over .....
og stod og flirte av meg da jeg kom med motforestillinger
der jeg ba ho om å slutte å krangle om dette
da dette var noe jeg nå bestemte selv
der ho desperat forsøker å trykke meg ned og få overtaket
med sitt vanlige syk og injeksjon

dette tiltross for at jeg varslet den psykiatriske overgriper ved min time der
at de måtte ordne opp med fastlege og hjemmesykepleien
slik at jeg slapp flere overgrep og dette selv
dette skulle de gjøre ja
likevel gjør de det IKKE

etter at de slik får fremmet sin grunnleggende utidighet og terror
så kommer da det psyiatriske tvang og vedtak i posten
som jeg hele tiden var forberedt på

jeg var hele tiden oppmerksom på ....... vedtaket
men overgriperen i hjemmesykepleien var langt vekke
hun kom overrumplende som de er avhengige av for å fremme sin terror

og alle angriper de med sinnsyk farlig og injeksjon

grusomme overgrep
vedtaket

Vedtak om opphør av tvunget psykisk helsevern
i henhold til § 3-7, jf. § 3-3 i psykisk helsevernloven


Vedr.: Trond Bjarte Sørebø Fossum

Tvunget psykisk helsevern ble etablert 18.07.2008

Vernet var begjært av offentlig myndighet  *nei

Vilkår for tvunget psykisk helsevern er ikke lenger til stede

Tvunget psykisk helsevern er vedtatt opphørt fra dato  25.06.2018

Begrunnelse for vedtaket
Pasienten har en alvorlig sinnslidelse i form av paranoid schizofreni.
Pasienten har gjentatte ganger vist at han uten behandling med antipsykotisk medisinering
får sin tilstand vesentlig forverret ( psykotisk med alvorlig symptomatologi )
i meget nær fremtid ( 1 dokumentert tilfelle på 1 måned )
Det er sterk indikasjon for antipsykotisk behandling for å forhindre de beskrevne forverringene.
Han har hatt en gjentatt tendens til å unndra seg medisinering med påfølgende tilbakefall
Vi vurderer derfor at Lovens hovedkriterium og negative behandlingskriterium er oppfylt

Han er blitt vurdert ved Brøset Regional Sikkerhetsavdeling til å ha en moderat voldsrisiko
for tilsvarende vold som han har gjort tidligere hvis han blir psykotisk
Det er imidlertid nå knyttet mye usikkerhet rundt dette
siden voldshandlingene ligger langt tilbake i tid
og det er derfor usikkert om han vil utgjøre en nærliggende og alvorlig fare
for egen og andres liv og helse hvis han nå blir psykotisk
Pasienten har ikke gjort noen voldshandlinger de siste 6 år
Det er derfor tvil om farekriteriet nå er oppfylt

Det er ikke åpenbart at pasienten mangler samtykkekompetanse
selv om pasienten er sterkt uenig i våre vurderinger angående alvorlig sinnslidelse
og behov for medikamentell behandling

Vi har gjort en helhetsvurdering av pasientens situasjon
Sykehuset har idag vektlagt at han har vært underlagt tvunget psykisk helsevern
helt siden 2008
og før dette har han vært underlagt tvunget psykisk helsevern en rekke ganger
Han har alltid vært svært imot behandling med antipsykotika og spesielt depotbehandling
De siste 6 årene har pasienten tatt antipsykotisk medisinering
og han fremstår nå i god psykisk form
Vi har konkludert med at tiden nå er inne for at pasienten kan få prøve seg uten
tvunget psykisk helsevern
Han sier selv at han vil oppsøke psykisk helsevern hvis han skulle få behov for dette

Vi vurderer derfor ut fra rimelighetshensyn at pasienten ut fra en helhetsvurdering
nå bør få prøve seg uten tvunget psykisk helsevern
spesielt siden det er stor usikkerhet rundt samtykkevurderingen og farekriteriet

Roy P Huse
Overlege
Klinikk for psykisk helsevern og rus


------------------------------------------------------------------------------

den samme  vrangframstillende historikk
de forsøker å ødelegge mitt liv med
og skjule og opprettholde  seg selv sine overgrep og herske

samtidig har denne historikken og deres overgrep vært grunnlaget for alle røvere hjelpere og overgripere sin terror
gjennom tiår

og slik  fortsetter de
å opprettholder sin frykt terror og drepende historikk

mot normale friske ressurssterke voksne gode snille meg gjennom tiår

før eller siden vil dette slå imot de selv ..........

nå er jeg iallefall utrolig utsatt for alle Trønderske røvere og overgripere
som vil ha meg syk og vil forsøke ta meg på alle ......... feil

har vært gjennom denne terroren mange mange ganger

 jeg vet nå deres tilstand


det vil vi nå oppleve framover
de psykiatriske overgripere blir nå utsatt for et gedigent press framover
der de ikke lenger får utbrudd og utløp i injeksjonen

men førsøker istedet å vende presset mot meg med sin usanne drepende frykt og historikk

hvordan den offentlige psykiatriske overgriper forsøker å herske og styre alt med sin usanne drepende historikk sinnsyk og farlig

det er ufattbart at dette og disse overlever i tiår i et demokrati
i året 2018

lenger har ikke verden kommet

tror jeg har fått skrevet ned det meste
hvordan disse psykiatriske overgripere har angrepet min dag
med masse herskende utidig energi

så får man se da hvordan de vil takle dette i framtida .......

nå har de mistet sin herskende utidige tvang og injeksjon
nå kjører de fram sitt sluttvåpen
sin usanne drepende historikk ......

en historikk de enda får lov til å true mitt liv med

torsdag 28. juni 2018

purring vedtak

til avdelingsoverlege Anne Slungård
psykiatrisk avdeling
sykehuset Levanger
.
den psykiatriske tvang og deres herskende injeksjon gjennom 25 år er over
men jeg har bare fått det muntlig fra dere
jeg vil gjerne og ha et skriftlig vedtak på det
for jeg tror ikke på et ord som kommer ut av munnen på dere overgripere
sånn at det ikke venter meg noen utidig overraskelse i framtida
dere er jo kjent for det
.
samtidig vil jeg helst ikke ha flere timeavtaler hos dere 
da jeg føler enormt ubehag med det
jeg vil ha det .... godt
der dere heller må konsentrere dere om å forsøke hjelpe syke mennesker
og håper dere tar dette til underretning
.
hilsen trond fossum


tirsdag 26. juni 2018

opphøret av tvang og tvangsmedisineringen

sitter på psykiatrisk avdeling Levanger
venter på denne overlege Huse
som skal vurdere det 26 året med fortsatt tvang og injeksjon
jo mere jeg nærmer meg sykehuset desto sykere og mindre føler jeg meg
grusomt

slik skal det ikke være

har en samtale med denne Huse og en avdelingsoverlege Slungård
mens disse to etter samtalen forlater rommet
for å rådslå om fortsatt tvang
blir jeg sittende tilbake alene og vente på de hva de bestemmer seg for
med eller uten tvang ......

tvang og tvangsmedisinering
OPPHØRER FRA DAGS DATO )))))
25 års helvete er forbi

injeksjon med Trilafon mot en schizofreni og psykose
som ikke er og har vært
bare i overgriper sitt hode

synes nesten litt synd på disse folka
som nå må overleve uten sin tvang og tvangsmedisinering

jepp men føler meg ikke fri enda
selv om livet med tvang og tvangsinjeksjon nå er over
gjenstår mye annet utidig i deres overgrepshelvete

siste ord er ikke sagt


sitter nå på Kjell's
føler meg friere men ikke fri de har ennå
denne vrangframstillende syk og historikken
som forfølger meg i alle livets situasjoner og være
en grusom ødeleggende terror


eit 25 års tvangshelvete er over
må bare bruke litt tid på å kvitte meg med denne enorme energien
denne timen og samtalen fører med seg
stor påkjenning kjenner jeg

men denne energi og byrde vil også etterhvert forsvinne
såvel som også denne tvang og byrde

denne tvangs injeksjonen er nå borte ))))
som disse overgripere har brukt som grunnlag for å trykke meg ned
og få overtaket gjennom tiår

fredag 22. juni 2018

røver syk og historikk

den psykiatriske tvang og injeksjon har nå vart i 25 år
siden 1993

dette er virkeligheten

men for å få kabalen til å gå opp for den psykiatriske overgriper
som opererer med 10 år
i sin vrangframstillende historikk
slik forsøker de å narre seg selv og andre


de lager seg og dikter opp sin syk og historikk
og overlever på sine vrangforestillinger

og denne deres psykose usant utidig og konflikt
driver de hele tiden mot meg

grusomt


jada
telefon samtale og time til den psykiatriske overgriper
Mandag 25 juni kl 10.00

# tvang # vedtak

føler ubehag og energi her jeg sitter
men husk det da Troninj
alt press ligger på overgriper
også fram mot timen

og etter Mandag og timen er presset deres enda større...


timen er bare en formalitet

de forsøker bare å vende all energi og press mot meg fram til timen

dævlene
terror og samfunn

hvis nå den psykiatriske overgriper skulle komme inn i tanker
- uten tvang - på mandagen

hva skjer da ?

da kan alle røvere og utidig gjøre hva de vil med meg
jeg er fredet vilt
uten medisin og da syk og årsak som jeg er fremstillt

har bred erfaring med dette

et jævlig terror og samfunn


dagens utidige energi

jeg får en telefonsamtale
fra Roy P Huse fra Psykiatrisk avdeling Sykehuset Levanger

han ville ha meg inn til samtale før nytt tvang og vedtak
ok sier jeg
men dette har jeg forsøkt i 25 ÅR
ingen hører på meg
så hva er vitsen
vi har jo pratet før liksom ......

nå var det på tale å opphøre tvangen
som de sier hvert år
for å lokke meg inn i samtaler
som de vrangframstillende setter inn i sitt syk og historikk
det hadde nå gått 10 år - sier han videre
selv om de nå har holdt på med dette i 25 ÅR

dette er kun et spill for dere
alle vet
jeg er et normalt friskt ressurssterkt voksent menneske  - sier jeg videre

jeg får time på Mandag

hvorfor blir jeg tvunget til å snakke med en overgriper
som har overgrepet seg siden 1982
bare dette er ei straffbar handling

HVORFOR ???

da det blir så enormt mye utidig energi
vurderer jeg å bli hjemme

disse overgripere har ingen rett til noen verdens ting
noen må bare ta fra dem ........ injeksjonen

hva skjer hvis jeg ikke møter
setter de inn SITT overgripende politi ?


det som skjer etter en slik samtale
som røveren også blandt annet har fremmet i alle år

er at de får utløp for sitt gedigne press usant utidig konflikt og psykose
som de slik forsøker velte over på meg :pdisse psykiatriske overgripere og overgrep
har vært grunnlaget for alle røvere med sitt utidig gjennom tiår

selve fundamentet i deres terror

det er jo så enorm sprengkraft og energi i disse deres  begrep
sinnsyk
farlig
tvang og injeksjon osv osv

det sterkeste våpen røveren har

en utidighet som griper inn i alt liv og være

en enorm grunnleggende utidig energi

når den slemme syke psykiatriske overgriper skal vurdere normale gode meg
# den Følelsen

dette får jeg oppleve også i år
mandag den 25 kl 10.00 psykiatrisk avdeling Sykehuset Levanger
inne i selve terrorist leiren
huff

jeg gir no faen i tvangen jeg
bare noen tar fra dem .... injeksjonen

som de sprøyter inn i min normale kropp mot min vilje nå i 25 ÅR

deres herske og løsning er INJEKSJONENden psykiatriske overgriper

den psykiatriske overgriper retter seg ikke etter det som er rundt seg
han ser ikke på virkeligheten
han har sine vrangforestillinger oppe i sitt hode
som styrer han og som han retter seg etter
og skriver i sin historikk

har blitt utsatt for disse nå i 36 år


den bearbeidelse og forståelse

gjennom tiår
har jeg bearbeidet de store spørsmål og sammenheng
ingen syke tanker

med en enorm energi

en energi som røveren har fremmet sitt utidig mot
og gjort livet til et helvete

alt har vært ...... utidig ....

samtidig har jeg vært utsatt for et gedigent trykk
som påfører all energi .... utidig

et trykk som jeg kaller ..... gud
men jeg vet da pokker ikke hva det er

min bearbeidelse og forståelse
all energi har blitt angrepet gjennom tiår med .... UTIDIG

som resulterte i at jeg tok kontakt med legevakt den gangen
og også psykiatrisk bare for å forsøke få støtte godhet og litt medmenneskelighet
som hadde gjort alt lettere for normale meg

men de avviste meg
ble sint på meg

de ville på død og liv fortsatt ha kun sin tvang injeksjon og herske

helt til jeg tilslutt tok med meg kniven .......


røver tvang og vedtak

det nærmer seg juli
og vedtak og  forlengelse av det psykiatriske vernet

hva blir resultatet ?

1. med tvang
2. uten tvang

disse banditter og overgripere gjenspeiler
hele verdens herskende  offentlige makt og bande

så resultatet sier seg selv

UTIDIG

alle hersker de vel med psykiatriske overgrep
mot normale ressurssterke gode brysomme mennesker


det som holder oppe de offentlige psykiatriske herskende overgripere er ........ tvangen

med tvangen får de ..... injeksjonen

og med injeksjonen forsøker de å skjule og opprettholde seg selv
sine overgrep og sitt herskefor å herske må dem ha injeksjonen
og for å få injeksjonen må dem ha tvangenlørdag 19. mai 2018

sol og sommer

det nærmer seg som sagt årets og sommerens store røver og klimaks
den psykiatriske tvang og vedtak

en enorm røver utidig og energi i deres psykose gjennom 36 år
som skal ha utløp på og forsøkes rettes ...... mot meg

og der de som vanlig vil forsøke bruke sitt -politi - til formålet

de er desperate
de kjemper for sitt herske og liv


dette er utsikten min
Sykehuset Levanger med psykiatrisk avdeling i framgrunnen
eller " Dyret " som det og går ann å kalle de

et Dyr som har forsøkt å ta mitt liv nå i 36 år

dette må jeg også se på
når jeg skal forsøke nyte det gode liv ute på terrassen

der nede sitter de og sperrer alle - gode muligheter
tirsdag 17. april 2018

den harde strategi

https://www.nrk.no/norge/politikere-rystet-over-selvmord-i-psykiatrien-_-slik-vil-de-fa-ned-selvmordstallene-1.14011088

2000 selvmord innen psykiatrien på noen år 
og overgriperen går fri

nå høster psykiatrien frukten av sine muskler

# pasienter # lidelse # død

de psykiatriske overgripere
jeg bare viste ville gå til grunne

de kristne maktdjevler må bare innse
denne strategien med mere muskler og mere hard og utidig innen liv og psykiatri
fungerer ikke

ingenting annet heler
enn medmenneskelighet empati og godhet

det var det de gjorde meg meg vettu
kjørte på brutalt hard og muskler
helt til jeg gikk frivillig inn i deres injeksjon og tvang og overgrep
og slik prøver de det da med alle
men dette fungerer selvsagt ikke

denne blå blåe kristne linjen hard muskler og utidig
den viste jeg helt i utgangspunktet ville medføre lidelse og død og gå til grunne
derfor gjorde JEG det slik jeg gjorde
la ned all motstand
røveren less lykkes med meg og forsøker så dette med alle
og går slik til grunne


fredag 6. april 2018

den Kontrollkommisjon

en ting vet jeg
jeg skal ikke mere borti denne kontrollkommisjonen ved Sykehuset Levanger

som styres av et kobbel med advokater og banditter fra ett og samme firma

det går på rundgang mellom disse fra år til år
i opprettholdelsen av den herskende psykiatriske tvang og injeksjon

torsdag 2. november 2017

brev til Barnevernet Levanger

hei
livet etter denne falske bekymringsmeldingen mot meg og min famile

selv om dere henlegger denne saken
så retter min datter seg etter dere
som sier at foreldrene helst må løse barnevaktordnigen seg imellom
der oss besteforeldre nå blir holdt utenfor
dette retter vår datter seg etter
og ett større overgrep mot meg og oss besteforeldre finnes ikke

den godheten som var ble aldri mere
dette til underretning

hilsen trond fossumtirsdag 17. oktober 2017

brev fra Fylkesmannen i opprettholdelsen av deres injeksjon

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag viser til din henvendelse av 09.10.2017.

I E-posten stiller du spørsmål ved om det er lov å tvangsmedisinere uten et tvangsvedtak.

Her vises det til Helse Nord-Trøndelag sitt brev til deg av 04.10.2017 som skriver:

"Det foreligger ikke tvangsbehandlingsvedtak (...).
Du kan motsette deg medisinering så lenge et gyldig tvangsmedisineringsvedtak ikke foreligger. (...)"

Dette til din orientering.


Mvh.
Jan Magne Sagaard | seniorrådgiver/fagteamkoordinator
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Sosial-, helse- og barnevernavdelingen

----------------------------------------------------------------------------------- 

Til Fylkesmannen
Fylkeslegen
og overlege Anne Slungård psykiatrisk avdeling Sykehuset Levanger


hei

deres korrespondanse og deres herskende injeksjon opprettholdes :p
gjennom tiår

for å forsøke skjule og opprettholde overgriperen og deres overgrep gjennom 35 år

som jeg skrev i min forrige henvendelse
så er det ikke meg som skal motsette meg injeksjonen som dere skriver
med overgriperens politi og represalier hengende over meg slik som tidligere
og som jeg tidligere har beskrevet


dere må rett og slett slutte med deres trusler

her er det overgriperen som må slutte med sine overgrep
og straffes
ikke meg

nå må dere henvende dere til denne overgripende overlege Anne Slungård
ved psykiatrisk avdeling Levanger
og hennes Fastlege og hennes hjemmesykepleier
og få slutt på deres 25 år med tvangsinjeksjon mot livet
og mot meg et normalt friskt ressurssterkt voksent menneske

deres grunnleggende  psykotiske utidig utbrudd kulminering og injeksjon

finner sted hver måned nå den 25 oktober 2017
og verden vil holde Fylkesmannen i Nord Trøndelag og Fylkeslegen 

til ansvar for også dette

hilsen Trond Bjarte Fossumfredag 13. oktober 2017

hvordan leve ?

skal røveren oppnå liv og den helende evige godhet

må røveren totalt og fullstendig legge ned all kamp

ellers vil de bare se hvordan lidelsen sprer seg

onsdag 11. oktober 2017

Dyret

den psykiatriske overgriper med sin injeksjon
som sier jeg kan motsette meg det
med sin underliggende polititrussel
.
nå har Fylkesmannen hele sekk og byrde
.
jeg venter i spenning på om jeg blir en fri mann
.
hvis jeg blir en fri mann
blir også hele verden satt fri
.
den psykiatriske overgriper
eller Dyret som jeg kaller
holder hele verden i sitt utidig og grep

tankemessig er det nå bare dette utidig som.plager meg
.

henleggelsen

den falske bekymringsmeldingen til Barnevernet er henlagt ))))

herregud
Gestapo stanser fortsatt forfølgelse på den fronten


nå gjenstår den offentlige psykiatriske overgriper med sin herskende injeksjon :p

hvem får rett ??

er det meg som får rett  eller er det denne lege nå overlege Gaute Nilsen på psykiatrisk avdeling Levanger ?

som satt der trygg  i sin egen kontrollkommisjon i 2009 og truet med livslang tvangsinnleggelse og medikasjon

mandag 9. oktober 2017

ny korrespondanse nå fra Sykehuset Levanger i opprettholdelsen av deres herskende injeksjon og terror


til Fylkesmannen i Nord Trøndelag

og overlege Anne Slungård psykiatrisk avdeling Levanger

angåenede deres korrespondanse i opprettholdelsen av deres herskende injeksjon
----------------------------------------------------------------------------------------------------

jeg har fått nytt brev gjengitt under
denne gangen fra Sykehuset Levangertil Trond Bjarte Fossum
Blåklokkeveien 16 A
7606 LEVANGER

Dato 04.10.2017

Svar på klage på behandling med medisiner
--------------------------------------------------

Du klager i mail på behandling med depotmedisinering med antipsykotika.
Det foreligger ikke gyldig tvangsmedisineringsvedtak siden 2014.
Du kan motsette deg medisinering så lenge et gyldig tvangsmedisineringsvedtak ikke foreligger

Beklager at det har vært lang saksbehandlingstid ,
dette grunnet endringer i psykisk helsevernloven

Med hilsen
Anne Slungård
Konst. avdelingsoverlege


Kopi : Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

-----------------------------------

slik opprettholder de sin herskende injeksjon  med sin korrespondanse
drevet på gjennom tiår
hvis jeg motsetter meg medisinering slik som denne skriver
blir min bopel overfalt av sykebil og politibiler
for å hente meg og kjøre meg ned til psykiatrisk avdeling Levanger
for der og sette sin injeksjon FØRST
der jeg får vedtaket sendt i posten dager etterpå
slik har de drevet på gjennom år

der også denne overlege Slungård skriver i sitt tidligere brev :

-
Det foreligger nå ikke et gyldig tvangsmedisineringsvedtak
Med den begrunnelse for videreføring av tvunget psykisk helsevern
som foreligger i siste vedtak om forlengelse av tvunget psykisk helsevern
vil konsekvensen av å motsette seg antipsykotisk behandling
bli at du blir hentet inn til psykiatrisk avdeling
Det vil da etter vurdering av vedtaksansvarlig bli fattet nytt tvangsmedisineringsvedtak -

da jeg ikke ønsker flere overgrep med også dette deres politi
ber jeg dere nå avslutte denne deres korrespondanse
og få slutt på deres herskende injeksjon og terror
mot normale friske ressurssterke mennesker
og denne overgriperens inndirekte trusler om politi hvis jeg motsetter meg som hun skriver
der trusler er et av symptomene i deres psykose som de prøver å dra meg inn i

er det lov å tvangsmedisinere mennesker uten et medisineringsvedtak ? 
dette er vel straffbart

det er vel ikke meg som skal motsette meg dette 
men overgriper som må slutte med det 
 og straffes

ber dere igjen om å få slutt på deres grunnleggende herskende injeksjon og terror

bedrevet mot normale meg og mitt liv gjennom 24 år


hilsen Trond Fossum


----------------------------------------------------------------------------------------

nytt brev og den vanlige nye korrespondansen i ...... opprettholdelsen

i dette grusomme spillet mellom meg og den offentlige banditt

-----------------------------------------------------------

brev fra Fylkesmannen
.
til Helse Nord - Trøndelag
Att : Direktøren
Postboks 333
7601 LEVANGER
.
Purring på innhenting av dokumentasjon etter klage på
tvangsmedisinering - Klager Trond Fossum
.
Fylkesmannen i Nord - Trøndelag viser til vår henvendelse av 06.09.2017
hvor Helse Nord - Trøndelag HF anmodes om å oversende etterspurt dokumentasjon
innen 18.09.2017
Se vedlegg av nevnte henvendelse for utfyllende dokumentasjon

Fylkesmannen har ikke mottatt kopi av klagers journal og eventuelle
tvangsmedisineringsvedtak for 2017 innen dagens dato

Helse Nord - Trøndelag HF anmodes om å oversende etterspurt dokumentasjon
innen mandag den 09.10.2017

Med hilsen

Marit Dypdal Kverkild ( e.f.)
fylkeslege
Sosial - helse - og barnevernavdelingen

Jan - Magne Sagaard
fagteamkoordinator
sosial- helse - og barnevernavdelingen


----------------------------------------------------------------

til Fylkesmannen i Nord Trøndelag
Fylkeslegen
overlege Anne Slungård psykiatrisk avdeling Levanger
.
hei
.
jeg etterlyser fortsatt handling
.
jeg gjentar
jeg er et normalt friskt ressurssterkt voksent menneske
som blir utsatt for overgripere med den psykiatriske injeksjon mot min vilje nå i 25 år
siste onsdag den 27 september
.
å opprettholde dette er straffbare handlinger
klarer dere å oppfatte dette ?
.
ber igjen om at dere avslutter deres injeksjon og terror mot mitt liv
og ikke skylde på manglende medisineringsvedtak
da dette er umulig å oppdrive
.
hilsen trond fossum
------------------------


06.09.2017

fra Fylkesmannen i Nord - Trøndelag

til Helse Nord - Trøndelag HF
postboks 333
7601 LEVANGER

KLAGE PÅ TVANGSMEDISINERING - KLAGER TROND FOSSUM


Fylkesmannen i Nord-Trøndelag viser til E-post av 11.08.2017 fra Trond Fossum

E-posten er å oppfatte som en klage på tvangsbehandling/medisinering.
Tilsvarende E-post er sendt til Helse Nord-Trøndelag HF ved overlege Anne Slungård
(se vedlegg for utfyllende informasjon om klageforholdet)

Fylkesmannen er klagemyndighet i forhold til § 4-4 i lov om psykisk helsevern

For å vurdere klagen ber Fylkesmannen om en tilbakemelding på hvilke vurderinger
som Helse Nord-Trøndelag HF har gjort i denne saken

Kopi av pasienten sin journal for 2017 , og aktuelle tvangsmedisineringsvedtak for samme tidsrom
bes oversendt

Fylkesmannen ber om svar innen Mandag den 18.09.2017

Med hilsen
Marit Dypdal Kverkild

Jan-Magne Sagaard
fagteamkoordinator
Sosial- helse og barneavdelingen


----------------------------------------------------purring angående deres injeksjon
-------------------------------

den 11 august dette år
sender jeg en siste oppmodning til dere
om å avslutte deres psykiatriske injeksjon og terror mot livet
drevet gjennom de siste 24 år
mot meg et normalt friskt ressurssterkt voksent menneske

da dere velger å ikke svare
og fortsetter  å opprettholde terroren og injeksjonen
sender jeg en purring
da det er med injeksjonen dere skjuler og opprettholder dere selv
deres herske deres overgrep og
all verdens lidelse og død

løsningen for dere er ....... injeksjonen

da det er umulig å få frem et medisisineringsvedtak
ber jeg dere nå igjen avslutte disse overgrep
noen må ta fra dere ...... injeksjonen
som hver måned sprøytes inn i min kropp og livet  av hjemmesykepleieren

ber igjen om svar hjelp og handling

hilsen trond fossum

-------------------------------------------------

11 august 2017

til Fylkesmannen i Nord Trøndelag , Fylkeslege
og overlege Anne Slungård psykiatrisk avdeling sykehuset Levanger


angående deres injeksjon tvang og medisinering
----------------------------------------------------------------
den psykiatriske tvang og deres injeksjon
som siden 1993 i 23 år er blitt bedrevet der på Sykehuset Levanger
mot meg og mitt og mitt liv
et normalt friskt ressurssterkt menneske

har skrevet før til dere gjennom tiår uten å få hjelp
kun opprettholdelse av deres terror og psykiatriske injeksjon

året er 1982
Namsos psykiatriske avdeling
når en sosionom forsøker å sette en psykisk lidelse på et fysisk problem
mot meg et normalt friskt ressurssterkt voksent menneske

og har gjennom 35 år fått med seg hele samfunnet

der de gjennom 24 TJUEFIRE år har brukt sin psykiatriske tvang og injeksjon
for desperat å prøve å få kabalen til å gå opp
for å forsøke skjule hele sitt overgrepshelvete

der deres kontrollkommisjon og deres saboterende advokater har opprettholdt dette gjennom tiår


der de gjennom tiår med sin terror har utmattet meg totalt
ved å forsøke dra meg inn i sin psykotiske utidig og kamp
og setter helt tilslutt inn stadig nye overgripere som sier - de ikke kjenner meg
og at det er min feil og mangel på dialog

og vær så snill
ikke hør på deres vrangframstillende historikk samlet opp gjennom 35 år

ber om at du og dere nå umiddelbart avslutter dette deres overgrepshelvete med denne deres medisinering og injeksjon

overlege anne slungård skriver :

Det foreligger nå ikke et gyldig tvangsmedisineringsvedtak
Med den begrunnelse for videreføring av tvunget psykisk helsevern
som foreligger i siste vedtak om forlengelse av tvunget psykisk helsevern
vil konsekvensen av å motsette seg antipsykotisk behandling
bli at du blir hentet inn til psykiatrisk avdeling
Det vil da etter vurdering av vedtaksansvarlig bli fattet nytt tvangsmedisineringsvedtak

jeg vil nødig bli hentet inn slik som denne personen skriver
jeg vil gå selv
da det ikke nytter å få fram et slikt medisineringsvedtak
ber jeg om at fylkesmannen tar de nødvendige skritt til å få fremmet dette vedtaket
og få slutt på denne deres injeksjon og terror mot livet

hilsen trond fossum

søndag 8. oktober 2017

den herskende psykiatri

alt dreier seg om å herske

der den offentlige banditt bruker psykiatrien til dette formålet
mot alle og brysomme mennesker ...... friske mennesker
.

torsdag 28. september 2017

den offentlige banditt

den offentlige banditt og deres hjelpere angriper meg på flere fronter her :p

kampen står mellom meg og den offentlige banditt
som bruker alle sine hjelpere

når nå disse hjelpere er brukt opp
så må den offentlige banditt selv angripe ..........
.

ny korrespondanse angående deres falske bekymringsmelding

ingenting blir gjort oppimot denne falske bekymringsmeldingen til dette deres Barnevern
og meldingens konsekvenser
nå blir det som det bruker
ny korrespondanse og opprettholdelse av terroren mot mitt liv
jeg fraskrev meg mine barn den gangen
utifra disse samme bekjempere
nå må jeg også fraskrive meg det å være bestefar
.
så lenge disse offentlige banditter skor seg på sin psykiatriske vrangframstillende historikk
kan de gjøre hva de vil mot meg uten konsekvenser
.
------------------
.
til trond fossum
.
Hei
.
Vi har mottatt din henvendelse vedrørende ditt barnebarn.
.
Med hilsen
Eli Bjøraas Weiseth
Barnevernleder
.
----------------------
.
til eli weiseth
.
takk for bekreftelse for mottatt henvendelse angående MITT barnebarn som du skriver
men henvendelsen gjelder i hovedsak DERES falske  bekymringsmelding
.
grusomt hvordan dere fortsetter å ødelegge mitt og vårt liv
.
hilsen Trond Fossum
.

tirsdag 26. september 2017

brev til Barnevernet angående deres bekymringsmelding

til Barnevernet Levanger

v/ Eli Weiseth


angående bekymringsmelding A
-----------------------------------

den 24 september 2017 får min datter en telefon fra barnevernsvakta
om at de har mottatt en bekymringsmelding angående vårt barnebarn
oppimot meg Trond Fossum og min samboer

da vi over lang tid har opparbeidet en utrolig fin og god struktur for barnepass for vårt barnebarn A
der det ser ut til at de bekjempende mennesker og naboer ikke vil la meg og oss ifred

nå har dere gjennom tiår angrepet meg som barnefar og nå starter angrepet også på meg som bestefar
der også de slemme naboer gjennom tiår har forsøkt å stikke kjepper i hjulene
lang historie
nå lager de seg en falsk bekymringsmelding og forsøker fortsatt å ødelegge ikke bare mitt liv men også min samboer og datter
ja hele familien
og bruker da den vanlige psykiatriens vrangframstillende historikk som alibi

da jeg er et friskt normalt voksent ressurssterkt menneske som dekker alle A..... sine behov
ber jeg om at dere avslutter dette overgrepshelvete mot nå  meg og min samboer  oss besteforeldre
tror ikke min datter er istand til å gi til kjenne dette

A....... har det utrolig godt hos oss og mangler ingenting
og vi må få fortsette å være besteforeldre uten å være engstelig for disse bekjempende mennesker

da min datter også er engstelige for dere
må dere klart å tydelig si fra til min datter
slik at alt igjen blir normalisert og godt
slik det hele tiden er for oss


hilsen kari og trond fossum

-----------------------------------------

så lenge den psykiatriske vrangframstillende historikk råder
kan folk gjøre hva de vil mot meg uten konsekvenser 
.

tirsdag 12. september 2017

røver og prosess

nå har jeg fått nytt brev fra Fylkesmannen
angående klage på deres psykiatriske injeksjon

først ny korrespondanse .Så kommer overgriperens vrangframstillende historikk
og så avslag og ny opprettholdelse

fremmet gjennom tiår

-----------------------

når jeg klager til Fylkesmannen over deres overgripende psykiatriske injeksjon

får jeg svar og inntrykk av at det er jeg som klager som er syk 

ikke overgriperen med injeksjonen

søndag 10. september 2017

problemet

problemet for den psykiatriske overgriper
er hverken tvang belter eller skjerming

problemet deres er deres herskende .... injeksjon

noen må ta fra dem .... injeksjonen

dette klarer de ikke alene

lørdag 9. september 2017

psykose og schizofreni

det er overgriperens og røverens forfølgende overgrep
de kaller offerets psykose og schizofreni

det er på høy tid at psykiatrien står for fall

fredag 8. september 2017

banditter og psykiatri

det er SÅ mye banditt omkring den overgripende psykiatri

for å opprettholde den herskende overgripende psykiatri

mandag 4. september 2017

kampen

nå har jeg sendt purring til Fylkesmannen og Fylkeslegen omkring deres 24 års lange psykiatriske injeksjon mot livet

så får vi vente på nytt utidig og svar

i dette grusomme spillet mellom meg og den offentlige banditt

den offentlige banditt kjemper med utidig og usant
mens jeg kjemper med sant og .... godhet

søndag 3. september 2017

injeksjonen

å angripe den norske røver sin psykiatriske injeksjon

det er med injeksjonen de skjuler og opprettholder seg selv sitt herske sine overgrep og
all verdens lidelse og død

løsningen for disse banditter er ....... den psykiatriske tvang og injeksjon

en løsning som stadig blir mere og mere truende ...........

lørdag 2. september 2017

å unnvike

de unnvikende herskende politikere kommer uansett ikke utenom normale voksne meg :p

35 års med psykiatriske overgrep tvang og injeksjon

torsdag 31. august 2017

hva er vitsen ?

hvorfor har vi Pasientrettighetsloven ?

hva er vitsen

den offentlige banditt er jo uansett hevet over loven

nytt brev fra Fylkesmann

torsdag 10 august 2017

skriver jeg min siste klage og søknad om hjelp
til Fylkesmannen og de øvrige overgripere
omkring deres åpenlyse overgripende psykiatriske injeksjon og terror

innlegget er på denne blogg fra samme dato

da gjør overgriper et smart trekk

den 30 august 2017 svarer Fylkesmannen
men ikke på min siste klage
men finner seg en annen gammel klage fra flere år tilbake på oppnevning av verge til min eldste sønn med Downs
en klage som er mere uskyldig og i deres favør
og beklager for sent svar

med det vanlige - ingen hjelp

gjennom dette svaret og brevet slår overgriper terror på det å klage
samtidig som han setter meg i dårlig lys
samtidig får han mine tanker bort ifra den siste alvorligste mere åpenlyse overgripende siste klagen

den overgripende psykiatriske injeksjon

og min støtte i den og får mine tanker over på deres terror og overgrep

der de forsøker fjerne støtte i ALT

men det fremste formålet til terroristen 

er :

å forsøke dra meg inn i sin psykotiske kamp

i dette grusomme røver terror og spill

slik de har gjort gjennom tiår

-------------------------------------

Fylkesmannen er ivrig og oppfinnsom her

han svarer like gjerne på en annen klage enn det du klager på

stadig nye utidige overgrepsvrier

mandag 28. august 2017

intet

psykiatri og samtykkekompetanse
de kan kysse meg i rompen :p

nei her må de finne opp noe annet

i sitt herskende uløselige tilvære
finnes der ......  intet

fredag 25. august 2017

den psykiatriske samtykkekompetanse

psykiatrisk samtykkekompetanse

- Det er noe helt nytt. Hvis det ikke er fare for eget eller andres liv gjelder samtykkekompetanse fra 1.9.2017 dvs. psykiatrisk tvang kan nektes ved samtykkekompetanse -

her har overgriperen gardert seg

i deres verste overgrep
mot blandt annet normale friske voksne meg
fremmer de - fare for eget  eller andres liv -
og vipps så gjelder ikke samtykkekompetansen  da
den gjelder bare for mennesker som overgriper ikke føler er noen ansvar og trussel
.
.
.

onsdag 23. august 2017

straffen

i 24 år har jeg blitt utsatt for den offentlige banditt med sin psykiatriske tvang og injeksjon

som straff vil jeg IKKE stemme ved årets stortingsvalg )))

mandag 21. august 2017

medisin lege og ansvar

min fastlege er nå ansvarlig for den overgripende psykiatriske medisinering og tvangsinjeksjon

hvorfor er det da en annen lege som har utskrevet tvangsmedisinen ????

lørdag 19. august 2017

terror og injeksjon

terroren ruller videre

og den herskende psykiatriske tvang og injeksjon består

min bønn til statsminister Erna Solberg

@erna_solberg ?
bruker makt og politikere terror
som et middel for å opprettholde sin herskende psykiatriske tvang og injeksjon ?

nå må du @erna_solberg
legge press på Fylkesmannen i Nord Trøndelag
og avslutte deres 24 år lange injeksjon og terror mot normale voksne meg og livet

mine årelange bønner om hjelp bare preller av
blir kun møtt med deres opprettholdende herskende utidig

politikere og terror

bruker politikere og maktgrisene
terror
som et middel for å opprettholde sin herskende psykiatriske tvang og injeksjon ????

torsdag 17. august 2017

Norsk landskap

når jeg konfronterer de høye makt og herrer med den psykiatriske injeksjon gjennom 24 år

ta det opp med Fastlegen - er jammeret

akkurat som det ikke er prøvd

og de saboterende advokater og mennesker kontrollerer og styrer rettsvesenet :p

dere aner ikke for et landskap som er gjennomskuet for meg gjennom 35 år


psykiatri

psykiatri psykiatri og psykiatri

den herskende røver sitt lidende uløselige konflikt og problem

hvordan får de utløp ??

sinnsyk og farlig

når røver og samfunn angriper normale meg med den psykiatriske injeksjon gjennom 24 år
og jeg gjør motstand mot den ene

da er JEG ... sinnsyk og farlig

tirsdag 15. august 2017

Norsk helsevesen

den tiden jeg slet
prøvde jeg desperat å oppnå godhet omsorg og støtte

det enste Norsk helsevesen møtte meg med 
var utidig tvang og injeksjon :p

og der står vi den dag idag

onsdag 9. august 2017

Norsk helsevesen

når en hel legestand sier jeg er sinnsyk og farlig
gjennom 35 år

hva har jeg å stille opp mot dette
isolert alene som jeg er

dette er Norsk helsevesen

der disse overgripere gjennom tiår forsøker å dra meg inn i sin psykose utidig og kamp


tirsdag 8. august 2017

hvordan overleve ?

hvordan vil den offentlige og psykiatriske overgriper overleve ett år til
.
med sin psykiatriske tvang og injeksjon mot oss normale voksne friske mennesker ?
.
hvordan ?røver og diagnose

shizofreni og psykose

den offentlige og psykiatriske overgriper kjenner sin egen diagnose og symptom fullt ut

som de prøver å tillegge sine offer