tirsdag 12. september 2017

brev og svar fra Fylkesmannen angående deres psykiatriske injeksjon

06.09.2017

fra Fylkesmannen i Nord - Trøndelag

til Helse Nord - Trøndelag HF
postboks 333
7601 LEVANGER

KLAGE PÅ TVANGSMEDISINERING - KLAGER TROND FOSSUM


Fylkesmannen i Nord-Trøndelag viser til E-post av 11.08.2017 fra Trond Fossum

E-posten er å oppfatte som en klage på tvangsbehandling/medisinering.
Tilsvarende E-post er sendt til Helse Nord-Trøndelag HF ved overlege Anne Slungård
(se vedlegg for utfyllende informasjon om klageforholdet)

Fylkesmannen er klagemyndighet i forhold til § 4-4 i lov om psykisk helsevern

For å vurdere klagen ber Fylkesmannen om en tilbakemelding på hvilke vurderinger
som Helse Nord-Trøndelag HF har gjort i denne saken

Kopi av pasienten sin journal for 2017 , og aktuelle tvangsmedisineringsvedtak for samme tidsrom
bes oversendt

Fylkesmannen ber om svar innen Mandag den 18.09.2017

Med hilsen
Marit Dypdal Kverkild

Jan-Magne Sagaard
fagteamkoordinator
Sosial- helse og barneavdelingen


----------------------------------------------------purring angående deres injeksjon
-------------------------------

den 11 august dette år
sender jeg en siste oppmodning til dere
om å avslutte deres psykiatriske injeksjon og terror mot livet
drevet gjennom de siste 24 år
mot meg et normalt friskt ressurssterkt voksent menneske

da dere velger å ikke svare
og fortsetter  å opprettholde terroren og injeksjonen
sender jeg en purring
da det er med injeksjonen dere skjuler og opprettholder dere selv
deres herske deres overgrep og
all verdens lidelse og død

løsningen for dere er ....... injeksjonen

da det er umulig å få frem et medisisineringsvedtak
ber jeg dere nå igjen avslutte disse overgrep
noen må ta fra dere ...... injeksjonen
som hver måned sprøytes inn i min kropp og livet  av hjemmesykepleieren

ber igjen om svar hjelp og handling

hilsen trond fossum

-------------------------------------------------

11 august 2017

til Fylkesmannen i Nord Trøndelag , Fylkeslege
og overlege Anne Slungård psykiatrisk avdeling sykehuset Levanger


angående deres injeksjon tvang og medisinering
----------------------------------------------------------------
den psykiatriske tvang og deres injeksjon
som siden 1993 i 23 år er blitt bedrevet der på Sykehuset Levanger
mot meg og mitt og mitt liv
et normalt friskt ressurssterkt menneske

har skrevet før til dere gjennom tiår uten å få hjelp
kun opprettholdelse av deres terror og psykiatriske injeksjon

året er 1982
Namsos psykiatriske avdeling
når en sosionom forsøker å sette en psykisk lidelse på et fysisk problem
mot meg et normalt friskt ressurssterkt voksent menneske

og har gjennom 35 år fått med seg hele samfunnet

der de gjennom 24 TJUEFIRE år har brukt sin psykiatriske tvang og injeksjon
for desperat å prøve å få kabalen til å gå opp
for å forsøke skjule hele sitt overgrepshelvete

der deres kontrollkommisjon og deres saboterende advokater har opprettholdt dette gjennom tiår


der de gjennom tiår med sin terror har utmattet meg totalt
ved å forsøke dra meg inn i sin psykotiske utidig og kamp
og setter helt tilslutt inn stadig nye overgripere som sier - de ikke kjenner meg
og at det er min feil og mangel på dialog

og vær så snill
ikke hør på deres vrangframstillende historikk samlet opp gjennom 35 år

ber om at du og dere nå umiddelbart avslutter dette deres overgrepshelvete med denne deres medisinering og injeksjon

overlege anne slungård skriver :

Det foreligger nå ikke et gyldig tvangsmedisineringsvedtak
Med den begrunnelse for videreføring av tvunget psykisk helsevern
som foreligger i siste vedtak om forlengelse av tvunget psykisk helsevern
vil konsekvensen av å motsette seg antipsykotisk behandling
bli at du blir hentet inn til psykiatrisk avdeling
Det vil da etter vurdering av vedtaksansvarlig bli fattet nytt tvangsmedisineringsvedtak

jeg vil nødig bli hentet inn slik som denne personen skriver
jeg vil gå selv
da det ikke nytter å få fram et slikt medisineringsvedtak
ber jeg om at fylkesmannen tar de nødvendige skritt til å få fremmet dette vedtaket
og få slutt på denne deres injeksjon og terror mot livet

hilsen trond fossum

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar