søndag 29. januar 2017

syk og fiende

før psykiatrien begynte med sine diagnoser schizofreni og psykoser
så hadde pipa en annen lyd

- han har erklært sykehuset som fiende -

dette kjørte de mot meg på 80 tallet

nå har de gjort andre vrier for å fremme sitt syk og herske

mandag 16. januar 2017

klage på tjenester og manglende oppfølging og helsehjelp


til overlege Roy P Huse
psykiatrisk avdeling
sykehuset Levanger

kopi Fylkesmannen

klage på tjenester og manglende oppfølging og helsehjelp
---------------------------------------------------
jeg heter Trond Bjarte Fossum og er samboer med min Kari Gustad
vi er begge under psykiatrisk medikasjon og behandling
saken dreier seg om Kari Gustad og hennes behov for støtte
jeg for eksempel har ikke behov for støttekontakt eller psykiatrisk sykepleier
så jeg søker IKKE men Kari har behov .......derfor søker hun
og får avslag
det er vel ingen som søker støttekontakt uten å ha behov for det

Kari har en ..... diagnose og er under medikamentbehandling
ho har et stort behov for kontakt noen å snakke med utover sin egen familie og meg
istedet for å hengi seg til senga og sin egen dårlige form og sykdom
og er heller ikke istand til å formidle dette oppimot denne behandler
som kun har medikasjon og tvang som sin agenda .... kun utidig
noe annet kan dem ikke ....... forstår dem ikke
jeg lever med Kari hver dag der hennes sykdom og vår situasjon
som  hindrer oss i å oppnå andre nettverk
som denne overlege Huse sier hun må gjøre selv... at hun er for frisk osv
og avslutter og overgir henne til seg selv

men syk og medikasjon skal dem ha

hvis man ser på støttekontakt som en del av den psykiatriske behandling og oppfølging
så kan man henvise til Pasient og brukerrettighetsloven
der det står

§ 3 - 1
Pasientens og brukerens rett til medvirkning
Pasient og bruker har rett til å medvirke
ved gjennomføring av helse - og omsorgstjenester
Pasienten har herunder rett til å medvirke ved valg mellom
tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses - og behandlingsmetoder

.........det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener
ved utforming av tjenestetilbud etter helse - og omsorgstjenesteloven

man må HØRE på pasienten og forstå pasienten
og gi hjelp utifra dennes behov

men her står det noen brautende og bestemmende herskere og tyner fram sitt eget utidig
loven bryter dem også
loven gjelder ikke for disse

vi har strevet med også dette gjennom år
og ber nå om at Kari Gustad får den støtte og hjelp hun har krav på utifra hennes situasjon og sykdom
støttekontakt eller psykiatrisk sykepleier minimum 1 gang i uka
eller henvisning til psykolog

hilsen Kari og Trond Fossum

tirsdag 10. januar 2017

fredag 6. januar 2017

røver gjennom 35 år

gjennom 35 år har den offentlige og psykiatriske banditt

prøvd å fremme syk mot normale uskyldige meg

med ALT OG ALLE  sine terror utidige og energiformer
.

onsdag 4. januar 2017

å komme i mål

vil den kristne offentlige banditt og overgriper

komme i mål med sitt kors og utidig ????


nyttårsforsettet

mitt nyttårsforsett er

å lære meg å koble ut
uavhengig av røver og energi
jeg kan det jo delvis men ikke hundre prosent


når man kan dette å koble ut
da kan man for fullt ta opp kampen mot røver og overgriperrøver med sine ..... besøk

" besøk "
høytider helg timer avtaler samvær dåp komfirmasjon
" besøk "
i en eller annen form

disse " besøkene " bruker den offentlige banditt i sin forsterkende terror

og angriper i uker før med sine opparbeidede effekter mot dette
" besøket "
for å legge press på og slå terror på " besøket "


tirsdag 3. januar 2017

sekretæren

alle leger fylkeslege tannlege osv
har en utidig assistent sekretær eller en annen hjelper
som  fremmer utidig og forsøker frarane pasient og det utsatte offer sitt overtak
fram mot legens overgrep
og opprettholdelsen av disse

fjerning av overtaket med utidig
der du skal føle deg som syk

dette er veldig viktig for den offentlige banditt før en eventuell kontakt og time

fornyelse av førerkort - Kirkegata Legesenter Levanger

blir vi utsatt for utidig behandling fra noen offentlig banditt

så er vi  i vår fulle rett til å skrive det ned

# utidig # herske

----------------------------------

skal fornye mitt psykiatriske førerkort som går ut den 3 februar 2017

nå skal jeg være ute i god tid - tenker jeg
og sender en forespørsel til min nye fastlege Siri Anne Bue ved Kirkegata Legesenter Levanger

idag får jeg time
den 6 februar 2017
en uke etter at førerkortet har utløpt

må jeg virkelig vente i over en måned på legetime
dette skjer aldri med min samboer
som alltid får time dagen etter eller noen dager etter

slik begynner også den samme slemme energi også ved dette legesenteret

dette er bare grunnlaget og innledning og nytt påskudd for disse for å få utløp og fremme sitt  utidig og utbrudd

dette er hos den nye fastlegen som nå opprettholder den psykiatriske tvang og injeksjon og som nå har ansvaret

---------------------------------------

sender en ny henvendelse :

fikk time den 6 februar

men da er jo mitt førerkort utgått

jeg må ha time før den tid

-----------------------------------------

da svaret lar vente på seg ringer jeg likegodt dit

og får bekreftet en ny time den 30 januar kl 13

og spurte om jeg ikke kunne få time før den tid

da dette var bare 3 dager før det utløp

og som jeg aner så gjøres ikke dette i all hast

men nei 

hadde ikke time før  - sa ho på sitt vanlige utidige grautmål

der jeg hele tiden føler en ovenfra og nedad holdning

en utidig motvillighet

ingen god og hyggelig samtale

den offentlige banditt sin måte å herske på

-------------------------------------

det skal bli morsomt å se framover om deres utidig fører fram

fortsettelse følger .......