tirsdag 15. august 2017

Norsk helsevesen

den tiden jeg slet
prøvde jeg desperat å oppnå godhet omsorg og støtte

det enste Norsk helsevesen møtte meg med 
var utidig tvang og injeksjon :p

og der står vi den dag idag

torsdag 10. august 2017

brev til Fylkesmannen angående deres tvang injeksjon og medikasjon

til Fylkesmannen i Nord Trøndelag , Fylkeslege
og overlege Anne Slungård psykiatrisk avdeling sykehuset Levanger


angående deres injeksjon tvang og medisinering
----------------------------------------------------------------
den psykiatriske tvang og deres injeksjon
som siden 1993 i 23 år er blitt bedrevet der på Sykehuset Levanger
mot meg og mitt og mitt liv
et normalt friskt ressurssterkt menneske

har skrevet før til dere gjennom tiår uten å få hjelp
kun opprettholdelse av deres terror og psykiatriske injeksjon

året er 1982
Namsos psykiatriske avdeling
når en sosionom forsøker å sette en psykisk lidelse på et fysisk problem
mot meg et normalt friskt ressurssterkt voksent menneske

og har gjennom 35 år fått med seg hele samfunnet

der de gjennom 24 TJUEFIRE år har brukt sin psykiatriske tvang og injeksjon
for desperat å prøve å få kabalen til å gå opp
for å forsøke skjule hele sitt overgrepshelvete

der deres kontrollkommisjon og deres saboterende advokater har opprettholdt dette gjennom tiår

der de gjennom tiår med sin terror har utmattet meg totalt
ved å forsøke dra meg inn i sin psykotiske utidig og kamp
og setter helt tilslutt inn stadig nye overgripere som sier - de ikke kjenner meg
og at det er min feil og mangel på dialog

og vær så snill
ikke hør på deres vrangframstillende historikk samlet opp gjennom 35 år

ber om at du og dere nå umiddelbart avslutter dette deres overgrepshelvete med denne deres medisinering og injeksjon

overlege Anne Slungård skriver :

Det foreligger nå ikke et gyldig tvangsmedisineringsvedtak
Med den begrunnelse for videreføring av tvunget psykisk helsevern
som foreligger i siste vedtak om forlengelse av tvunget psykisk helsevern
vil konsekvensen av å motsette seg antipsykotisk behandling
bli at du blir hentet inn til psykiatrisk avdeling
Det vil da etter vurdering av vedtaksansvarlig bli fattet nytt tvangsmedisineringsvedtak


jeg vil nødig bli hentet inn slik som denne personen skriver
jeg vil gå selv
da det ikke nytter å få fram et slikt medisineringsvedtak
ber jeg om at fylkesmannen tar de nødvendige skritt til å få fremmet dette vedtaket
og få slutt på denne deres injeksjon og terror mot livet


hilsen trond fossum
      

onsdag 9. august 2017

Norsk helsevesen

når en hel legestand sier jeg er sinnsyk og farlig
gjennom 35 år

hva har jeg å stille opp mot dette
isolert alene som jeg er

dette er Norsk helsevesen

der disse overgripere gjennom tiår forsøker å dra meg inn i sin psykose utidig og kamp


tirsdag 8. august 2017

hvordan overleve ?

hvordan vil den offentlige og psykiatriske overgriper overleve ett år til
.
med sin psykiatriske tvang og injeksjon mot oss normale voksne friske mennesker ?
.
hvordan ?røver og diagnose

shizofreni og psykose

den offentlige og psykiatriske overgriper kjenner sin egen diagnose og symptom fullt ut

som de prøver å tillegge sine offer

en oppfordring

en oppfordring  til alle politikere med sin psykiatri
før det norske stortingsvalget
.
SLIPP DE FRISKE FRI
.
hvor forløsende dette hadde vært for samfunnsutviklingen
.

tirsdag 25. juli 2017

røver og dialog

den psykiatriske og offentlige overgriper forsøker desparat å løse sin krise

gjennom tiår - 35 år - har de narret meg inn i sin psykotiske kamp terror og overgrep
ved hjelp av de samme og stadige varierende overgripere

og utmattet meg totalt

idag da jeg har gjennomskuet deres terror og symptomatikk og forsøker å holde meg borte fra dette og disse
da inntar de en helt ny taktikk

når de har utmattet meg totalt
da setter de  helt tilslutt inn helt nye overgripere som sier - de ikke kjenner meg

at det er min feil og mangel på dialog

slik opprettholdes nå deres psykiatriske tvang og injeksjon

et helvete på jord

lørdag 8. juli 2017

mitt svar på tilsendt vedtak

til advokat Nilsen, Erlend Hjulstad
kontrollkommisjonen


heisan

takk for tilsendt vedtak
slik må dere gjøre også neste år

det eneste jeg ønsker i min postkasse mail og meldinger
av deres vrangframstillende utidig psykose og utbrudd
er forlengelse av vernet deres

intet annet

hilsen trond fossum

fredag 7. juli 2017

vedtaket

PROTOKOLL

FOR

KONTROLLKOMMISJONEN FOR SYKEHUSET LEVANGER
PSYKIATRISK KLINIKK

Den 03.07.2017 kl. 10.15
holdt Kontrollkommisjonen møte ved Sykehuset Levanger og BUP

1  MØTET PÅ SYKEHUSET LEVANGER

Tilstede fra Kontrollkommisjonen :

Erlend Hjulstad Nilsen
Ragnhild Aunsmo
Turid Krizak
Heidi Austad

Tilstede fra sykehuset : Overlege Gaute Nilsen

4.2. Trond Bjarte Sørebø Fossum, f. 13.04.1957- ett års forlengelse av
tvunget psykisk helsevern etter lov om psykisk helsevern § 3-8.

Slutning :

Trond Bjarte Sørebø Fossum , f. 13.04.1957 ,
undergis fortsatt tvunget psykisk helsevern men ikke ut over 18.07.2018

Kopi av vedtaket sendes pasienten og den faglige ansvarlige for vedtaket.
Formannen meddeles fullmakt til å underskrive vedtaket

Erlend Hulstad Nilsen


--------------------------------------------------------------------------


etter 24 TJUEFIRE år med deres tvang og psykiatriske injeksjon
ved hjelp av tilstadighet  forskjellige nye aktører i denne deres kontrollkommisjon

vil jeg igjen minne om sakens realitet
disse straffbare handlingene mot menneskeheten
mot meg et normalt uskyldig voksent ressurssterkt friskt menneske

så spørs det da om disse overgripere og forbrytere overlever ett år til ........... 

søndag 2. juli 2017

nytt brev fra Kontrollkommisjonen Sykehuset Levanger


til trond fossum

Førstkommende mandag gjennomføres det et møte hvor De har anledning til å møte og uttale Dem.
Dersom De ikke ønsker å møte har De selvsagt anledning til å avgi en skriftlig uttalelse .
Det understrekes at det ikke er noen plikt til å møte eller til å gi en skriftlig uttalelse,
dette er noe De selv bestemmer.
Dersom De ønsker å uttale Dem,
vil det være ønskelig at De på forhånd varsler dette til telefon ......
De vil da få meddelt klokkeslett for møtet.

På bakgrunn av tidligere henvendelser har en forstått det slik
at du ikke ønsker innkallelser, brev mv. tilsendt,
dette er grunnen til at nåværende informasjon sendes Dem pr e-post.

Med hilsen

Erlend Hjulstad Nilsen
advokatfullmektig


-------------------------------------------------------


til Nilsen, Erlend Hjulstad
levangeradvokatene


røver og tvang SV: møte 1.7.2017
----------------------------

heisan


hørre dokk ska ha møte ja

væLbekomme

det bli i såfaill utan mæ

æ bynne å bli lei tå henne no


ka e det forresten med navnet dett

Nilsen

såmmå navnet som dein der bastarden Trond Peder Nilsen frå såmmå firma

som gjennom tiår fremmet sine overgrep og terror mot meg

gjennom sin kontrollkommisjon

du skoill da veL gjern itj vårrå i slækt


har bedd dokk om å la mæ ifred også mailmessig

æ vil itj bli dratt inn i deres psykose og kamp

som dere gjennom tiår har bedrevet


til nød kain dokk send mæ vedtaket deres med ....... farlig

noe annet av dokkers psykotiske utidig og utbrudd ønsker jeg ikke


håpe dokk e istand te å forstå dette


hilsen troninj
.
.
.

tirsdag 13. juni 2017

så mye vondt

jeg kan ikke la være å snakke om den offentlige banditt

så mye vondt dem gjør med meg og oss

.

husk det da folkens

det er ikke meg som kjemper mot den offentlige banditt

men omvendt

de forsøker å dra uskyldige normale meg inn i sin psykotiske kamp med sinnsyk farlig og utidig

prekært for den offentlige banditt

det begynner nå å bli svært prekært med utløpet for den herskende offentlige banditt
hva vil de finne på ????

1. seksuelle overgrep
eller
2. ny terrorsak

eller fortsatt komme til meg med sine trusselbrev
med sinnsyk og farlig

å herske med utidig har sin pris


mandag 12. juni 2017

fiendskap eller kameraderi

er  verden full av fiendskap

eller er det et gedigent offentlig kameraderi og kameratskap ??
.

pass opp folkens

den offentlige herskende banditt  er svært aggressiv i disse dager
så pass opp folkens
.
mot meg fremmer de terroren .... sinnsyk og farlig
mot resten av samfunnet annet
.

Norsk Pasientforening

1987
Norsk Pasientforening trenerte min sak i 3 år og la skylden på sin advokat Asbøll
som de siden less ikke ville ha noe med å gjøre

han gjorde det for å få mere penger ut av systemet - ble det sagt

slik har de offentlige banditter opprettholdt seg selv sin terror og overgrep i 30 år

denne advokat har kommet helt bort fra rampelyset i nyere tid
han sitter vel bortgjemt et sted og skjemmes
.

kampen

den psykiatriske og offentlige overgriper
med alle sine hjelpere
kjemper nå en desperat herske og overlevelseskamp

torsdag 8. juni 2017

ydmyk og god

nå er jeg meg selv igjen

ydmyk og god 

men da bruker den offentlige banditt og terrorist igjen å angripe
for å forsøke å fremme motstand og dra meg inn i sin psykotiske kamp

onsdag 7. juni 2017

sinnsyk og farlig

ærlig talt folkens

jeg er hverken sinnsyk eller farlig

som den offentlige herskende banditt fremmer

dette gjør de bare for å få grunnlaget for  sin tvang og injeksjon

i sitt desperate forsøk på å forsøke skjule sitt overgrepshelvete og terror

tirsdag 6. juni 2017

mitt absolutt siste brev til denne advokat

til Kontrollkommisjonen for sykehuset Levanger
v/ grethe gilstad

hei

håper virkelig dette blir min siste kontakt med dere

først sender dere ut deres historikk og avgjørelse 
hvor de fremmer meg som sinnslidende
på tross for av at jeg ba dere  om å holde dette bort ifra meg
og etterpå kommer vedtaket med grunnlaget deres ...... farlig for meg selv og andre

dette overrumplet meg litt idag
da jeg trodde at avgjørelse og vedtak var det samme

og strekker ut deres terror over flere uker
dette har vært grunnlaget for deres trusler og  tvang nå i 24 år
mot normale voksne mennesker

har bedt dere før om å slutte og sende deres trusselbrev i min postkasse

klarer dere å oppfatte dette ?
jeg vil ikke ha mere kontakt med dere

og jeg vil ikke ha NOEN AV DERES TRUSLER i min postkasse
intet
så får dere bare gladelig ha deres psykiatriske ..... injeksjon


kopi av dette sendes Politiet

hilsen trond fossum

å lure lede og påvirke

lure lede påvirke

dette er også tre utidige kraftbegrep overgriper spiller på for å fremme sin terror

uten kraft

jeg har gjort meg ferdig med overgriperens psykiatriske vedtak folkens

det er ikke mye kraft igjen i psykopatene nå nei

alle - en overgriper

jeg bebreider hele samfunnet 
min slekt og familie
alle
for de grusomme psykiatriske og offentlige overgrep som drives mot mitt liv gjennom 35 år

er du ikke en røver
da er du istedet i røverens vold

alle ser ut til å være en .... overgriper

det er selve Dyret som kjemper mot meg

de mest lavtstående av alle vesen

den tidkrevende prosess

å lære meg all symptomatikken til den offentlige psykopat

ja det er det jeg holder på med


terrorgrunnlaget for hele den røver og verden

den offentlige og psykiatriske overgriper sine trusler 
er hvert år oppdelt i 3 faser
.
1. innkalling til overgriper
2. deres historikk og avgjørelse
3. vedtaket
.
dette er basisen og grunnlaget for hele den offentlige banditt og verden sin terror

en trussel mot livet

den offentlige og psykiatriske overgriper bare fortsetter og sende ut sine trusselbrev
mot normale voksne mennesker

nå er det vedtaket
tvunget psykisk helsevern

først sender de ut sin avgjørelse  hvor de fremmer meg som sinnslidende og etterpå kommer vedtaket med grunnlaget deres ...... farlig for meg selv og andre

dette overrumplet meg litt idag

da jeg trodde at avgjørelse og vedtak var det samme

og strekker ut sin terror over flere uke

dette har vært grunnlaget for deres trusler og  tvang nå i 24 år

den offentlige og psykiatriske overgriper - en trussel mot livet

søndag 4. juni 2017

et godt råd

et godt råd til alle terrorister
man bekjemper ikke den offentlige terrorist med vold og samme mynt
.
gjør som meg
ta dem med .. passivitet

syk

det er greit nok at røveren angriper med syk
det er sprengkraft i dette
.
hva med - sinnsyk - som røveren har angrepet meg med gjennom de siste 35 år
.
..og gjennom de siste 20 år også - farlig
grusomme begrep altså å angripe  normale folk med
.
det er slik de offentlige og psykiatriske overgripere med alle sine hjelpere 
angriper alle sine brysomme offer
.

fredag 2. juni 2017

kontrollkommisjon advokat og trusler

til Kontrollkommisjonen for sykehuset Levanger

v / advokat grethe gilstad
.
heisan

tvang medikasjon sinnslidelse farlig og politi osv
det er en utidig sprengkraft i deres begrep og energi mot normale voksne mennesker

jeg ber innstendig om at dere slutter med slike telefoner brev og trusler

hilsen trond fossum
.

feil og syk

slem energi
feil
jeg bruker så mye energi på .... feil
det er så energitappende dette .... feil
.
.
slem energi
syk tvang og injeksjon
dette er også enormt energitappende
jeg blir ufør med dette
.
jeg håper det går lenge til neste feil og .......  syk
.
.
.

torsdag 1. juni 2017

hvem holder ut lengst ?

røver og overgriper forsøker desperat å fremme all sin lidelse utidig og energi mot meg
mens jeg slår tilbake med samme energi
.
hvem holder ut lengst ?
.
denne kampen vil pågå helt til røveren legger ned kampen overgir seg eller dør
.
den evige godhet og kraft som hele tiden er
er ikke noe røver og energi fremmer for å si det sånn
.

å plage

de overgripende psykiatriske og offentlige tvangsdjevler
plager meg med telefonsamtaler og brev
de prøver å dra meg inn i sin psykotiske kamp

og det er 4 hovedord og begrep
de angriper med hvert år
det er

tvang
medikasjon og
sinnslidelse
farlig
i tillegg til deres politi

med dette prøver de å presse inn i mitt hode

overgriperens vedtak

her går vi inn i det 25 året med den herskende røver tvang  og injeksjon

-------------------------------------------------------------


kontrollkommisjonen for sykehuset Levanger
psykiatrisk klinikk

Den 22.5.2017 kl. holdt Kontrollkommisjonen møte ved Sykehuset Levanger
og Stjørdal DPS og BUP

Klage fra Trond Bjarte Sørebø Fossum, f . 13041957

Under behandlingen av klagesaken var følgende til stede

Fra Kontrollkommisjonen :

Per Ove Sørholt
Søren Folvik
Turid Krizak
Veronica Kjesbu

Fra sykehuset :

Overlege Gaute Nilsen
Overlege Anne Slungård
Overlege Roy P Huse

Pasient : møtte ikke

Det var ingen innvendinger i forhold til habilitet

Det ble fattet følgende

VEDTAK :

Vilkårene for tvunget observasjon fremgår av lov om psykisk helsevern § 3 - 3

Det er Kontrollkommisjonens oppfatning at det var åpenbart formålsløst å forsøke frivillig
psykisk helsevern. Dette har sammenheng med at pasienten ikke ønsker behandling for sin
lidelse ved medisinering

På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i klagen , sykehusets redegjørelse og det som
fremkom under møtet , er Kontrollkommisjonen av den oppfatning at pasienten er alvorlig
sinnslidelse .

Kontrollkommisjonen er videre av den oppfatning at uten fortsatt tvunget psykisk helsevern
vil pasienten få sin utsikt til vesentlig bedring i betydelig grad redusert , og det er stor
sannsynlighet for at han i meget nær fremtid vil få sin tilstand vesentlig forverret .

Det vises til at pasienten . dersom tvunget psykisk helsevern opphører , ønsker å slutte å ta
medisin for sin lidelse . Kontrollkommisjonen mener at pasienten åpenbart trenger fortsatt
tvungen medisinering for å hindre rask vesentlig forverring

 Pasienten har hatt anledning til å uttale seg

Tvunget psykisk helsevern fremgår etter en helhetsvurdering som den klart beste løsningen
for pasienten , herunder er det lagt vekt på hvor stor belastning det tvangsmessige inngrepet
medfører for pasienten .

Kontrollkommisjonens vedtak er enstemmig

SLUTNING : 

Klagen tas ikke til følge

Pasienten fikk formidlet slutningen muntlig . Formannen meddeles fullmakt til å underskrive
vedtaket .

Vedtaket sendes pasienten og Sykehuset

-----

Per Ove Sørholdt


-----------------------------------------------------------------------------

en ting slår meg her 
når overgriperen forsøker å tvinge på meg sin egen lidelse

de har ingen sykdomsinnsikt i egen sykdom

der nå disse hovedovergripere gjennom tiår
overlege Nils Håvard Dahl
og kontrollkommisjonens advokat
Trond Peder Nilsen

disse to er nå byttet med et lass med andre nye overgripende tvangsdjevler
som alle fremmer mot meg ...... de kjenner ikke meg

herre min hatt
denne dødskampen er ikke min 

tirsdag 30. mai 2017

røver og overtak

røveren prøver å få overtaket på meg

og prøver desperat helt tilslutt med sin psykiatriske tvang og injeksjon

deres sterkeste våpen

mandag 29. mai 2017

å holde masken

den psykiatriske tvang og overgriper
forsøker her desperat å holde masken
de viser intet svakhetstegn

men

de lurer ikke meg he he

den sterkeste utidig og kraft

den psykiatriske røver tvang og injeksjon med sitt politi

den sterkeste røver utidig og kraft som er å oppdrive

denne røver og kraft holder også på å ebbe ut

dette tvangsmaskineriet

fikk telefonsamtale idag fra kontrollkommisjonens advokat

energi

slem energi

begynner så smått å komme meg

dette tvangsmaskineriet er til å gjøre folk syke altså

ingen kjenner meg

hovedargumentet til alle disse stadige nye  psykiatriske og offentlige  tvangsdjevler
er at - de ikke kjenner meg
slik også i dagens telefonsamtale og kontrollkommisjonens advokat

joda
etter 35 års terror tvang og injeksjon
er at - alle kjenner meg

hvordan går det ann å basere sin psykiatriske tvang i 24 år
uten - å kjenne meg

det blir jo som å fengsle et menneske uten rettergang

røver og vedtak

de psykiatriske tvangsdjevler
kjemper for livet her

deres møte og rådslagning
er over

vedtaket deres ventes i min postkasse
de nærmeste dager

røver og tvang

deres tvang og medikasjon
betyr ingenting for meg
men det betyr liv eller død for røveren

onsdag 24. mai 2017

intet valg

den psykiatriske og offentlige overgriper har intet valg her

de blir tvunget inn i sin tvang og medikasjon

ellers blir de gjennomskuet for en hel verden


den psykiatriske og offentlige overgriper biter negler her

det står mellom deres tvang og deres terror og  herske

mens vi venter

alle venter vi på hva de psykiatriske ulver vil gjøre
med eller uten tvang
med eller uten ..... herske

# høysommer # varmt


min nese

her prøver jeg og vise
hvordan psykiatrien forsøker å bekjempe meg  med sine psykiatriske diagnoser
mot dette mitt " lille " kosmetiske problem
som skapte disse depressive vanskene i pubertet og tidlig voksen alder
etter disse nesebensbruddene
og den forhøyede neseryggen jeg fikk etterpå

vel fikk jeg motvillig en operasjon til slutt men bare halvveis
det ble mye bedre men problemet var der fremdeles
de ga meg bare en operasjon for operasjonens skyld
ikke for problemet
det var paranoide vrangforestillinger
nå har de forandret dette og kaller det  diagnosen Dysmorfofobi
at jeg skal føle meg desformert helt fra barndommen av :p

bildet til venstre under viser min nese slik den er idag
mens bildet til høyre er manipulert og viser hvordan den burde ha vært
slik jeg er født med
det var et større problem i puberteten med mine renere og finere trekk
nå er jeg gammel og skrukkete og problemet er...... nesten vekk

og en gang til
JEG HAR ALDRI HATT PSYKISKE PLAGER
jeg har bare prøvd å overleve grusomme former og forsøk på bekjempelse

den psykiatriske overgriper

de psykiatriske overgripere
la de nå få herje fra seg
.
disse mennesker graver sin egen grav
.
å legge ned kampen
dette har jeg funnet ut for lenge lenge siden
.

brevveksling mellom meg advokat og kontrollkommisjonen

til  kontrollkommisjonen sykehuset Levanger
v/ advokat grethe gilstad

angående deres psykiatriske tvang
----------------------------------------

det nærmer seg høysommer igjen
der de psykiatriske ulver igjen skal ha sitt utløp og utbrudd
gjennom sin historikk tvang og injeksjon

året er 1982
Namsos psykiatriske avdeling
når en sosionom forsøker å sette en psykisk lidelse på et fysisk problem
mot meg et normalt friskt ressurssterkt voksent menneske

og har gjennom 35 år fått med seg hele samfunnet

der de gjennom 24 TJUEFIRE år har brukt sin psykiatriske tvang og injeksjon
for desperat å prøve å få kabalen til å gå opp
for å forsøke skjule hele sitt overgrepshelvete

der deres kontrollkommisjon og deres saboterende advokater har opprettholdt dette gjennom tiår

og vær så snill
ikke hør på deres vrangframstillende historikk samlet opp gjennom 35 år

ber om at du og dere nå avslutter dette deres overgrepshelvete

hilsen trond fossumtil Trond Fossum

Hei,

Jeg vil oppnevne en advokat til deg
slik at dette blir behandlet i et møte
Er det noen du ønsker?
Eller skal vi velge noen for deg?

Grethe Gilstad

kontrollkommisjonen sykehuset Levanger

------------------------------

til  Grethe Gilstad

hei
jeg har gjennom 35 års kamp mot disse psykiatriske overgripere
brukt opp alle mine ressurser og energi
jeg ønsker derfor intet møte
jeg fronter ikke disse psykiatriske overgripere og maskineri noe mere
med mindre dere tvinger meg også her med deres politi
som er brukt gjennom 35 år

enten gir de nå opp eller så fortsetter de
med sin grunnleggende terror tvang og injeksjon
som uansett er ulovlig og straffbart
enkelt og greit
hele byrden er deres ikke min

hilsen trond fossum

Hei,

Kan jeg oppnevne en advokat som ringer deg?
Han kan da informere deg om dine rettigheter.

Grethe Gilstad

-------------------------------------

hei

jeg synes jeg har svart på dette spørsmålet
vil ikke borti dette svineriet mere
for meg er det forlengst et avsluttende kapittel

hilsen trond fossum

------------------------------------

Hei,

Nestleder Riseth vil behandle din sak i neste møte.
Det er helt greit at du ikke møter og at du ikke ønsker advokat.
Vi vil be om at sykehuset sender oss en redegjørelse. Ønsker du denne?
Ber om at du forteller hvorfor du mener at det ikke er grunnlag for tvang.
Dette gjør det lettere for å behandle saken din.

Grethe Gilstad

----------------------------------------

hei

må jeg virkelig gjenta og gjennom dette flere ganger
35 år :p

jeg vil IKKE ha deres vrangframstillende historikk i min postkasse
og det bør heller ikke dere lese og legge vekt på

---------------------------------------

den psykiatriske tvang og deres injeksjon
som siden 1993 i 23 år er blitt bedrevet der på Sykehuset Levanger
mot meg og mitt og mitt liv
et normalt friskt ressurssterkt menneske

---------------------------------------

har altid hatt dårlige følelser omkring min nese
etter disse nesebensbruddene

fikk aldri att min fine oppadgående form og nese
fikk denne litt forhøyde neseryggen

klarte aldri å godta dette
skapte depresjonsfølelser
der jeg slet meg igjennom tenåra og tidlig voksen alder med dette problemet

hva kan jeg gjøre da
jeg hadde jo dette problemet

hvem kan hjelpe meg med dette da
jo psykiatrien får jeg høre
ved å kontakte disse vil det gå mye fortere å få hjelp

1982

slik blir jeg gjennom tiår forsøkt påtvunget en psykiatrisk sinnslidelse
utifra et kosmetisk problem og min kamp for å få hjelp mot dette
som  fremmes som paranoide vrangforestillinger
og angriper og truer mitt liv ve og vell med dette

og fremdeles 30 år etter blir jeg tvangsmedisinert med en injeksjon hver måned
av et psykotisk samfunn og røvere
som forsøker skjule disse overgrep
for å forsøke skjule sine overgrep og opprettholde seg selv


der dere etterlyser dialog med sykehuset
noe som har pågått i 30 år
i deres desperate opprettholdelse av tvang sprøyte og injeksjon for å skjule og opprettholde overgrepa
de har ikke annet inni sitt hode

det er andre som nå må dialogisere

argumentet til disse overleger
nå Roy P Huse og Nils Håvard Dahl
og at dette -uten medisin - er blitt forsøkt utallige ganger før
uten løsning
men dette er den samme deres usanne historikk
jeg har aldri fått støtte og behandling
kun motarbeidelse avvisning og bekjempelse som kun har ført til enda mere utidig og tankemessig bearbeidelse
som igjen har vært årsaken til at jeg har søkt om støtte
uten å få
disse tankemessige vanskene er nå forbi

det som står igjen
er dette trykk utidig og spenninger jeg har slitt med gjennom de siste tiår

der årsaken til også dette er vel deres psykiatriske medikasjon
mot et voksent normalt friskt ressurssterkt menneske

alt jeg ønsker ..... er å få være ..... ifred

hilsen trond fossum

og en ting helt tilslutt
ikke tving meg inn i deres psykotiske kamp

dere må finne utløp på anna vis i framtida

hilsen trond fossum


søndag 7. mai 2017

enten eller

det er det som hele tiden skjer

å prøve igjen å vende byrden mot meg
det går ikke lenger

jeg fronter ikke disse psykiatriske overgripere noe mere
som de da kan tvinge med sitt politi
gjennom 35 år

enten gir de nå opp eller så fortsetter de
med sin grunnleggende terror tvang og injeksjon
enkelt og greit

hele byrden er deres ikke min

.
.
.

lørdag 29. april 2017

han Birger

gamle "Sagplassen" på Gulstad
Øvre Ogndal
Steinkjer kommune

hvorfor fraskrev min far  arverettighetene til sine etterkommere til denne plass
har han lov til det ??

han levde på dette
at
ingen skulle arve noe etter ham

jeg forstår han litt da etter alt det trasige han opplevde
men
han var litt tuklete i hodet på sitt siste spør du meg

den samme mann overga normale meg 
til de psykiatriske ulver 
og fikk meg tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling i 93
med påfølgende 24 TJUEFIRE år med psykiatrisk tvang og injeksjon


litt sann historikk

jeg har et knekt krageben som er sammenvokst oppå hverandre
 .
i de vanskelige tenårene
kjørte jeg moped i fylla og veltet :p
.

hvorfor livet slik ble ødelagt ?

jeg hadde et fysisk problem
som jeg stilltiende slet så grusomt med
.
du aner ikke
.
klarte aldri å godta meg selv
slo meg aldri til ro
utviklingen min ble skjev og stoppet opp
våknet ikke opp før i 30 årsalderen
da er det for sent
da prøver psykiatrien fortsettende  å knuse meg
.

fredag 28. april 2017

onsdag 26. april 2017

med tvang

jeg vil dø

jeg orker ikke leve med ....... tvang

hva slags demokrati er dette da
som overlever på ..... tvang
.

røveren

å forsøke provosere fram reaksjoner
eller forsøke ta meg på feil
for så å lage utidig og konflikt utav

dette er også røveren gjennom tiår

naboer ....... jeg sier ikke mere jeg

jeg - en alkoholiker

tar meg et glass vin ikveld også jeg
som igårkveld
er jeg alkoholiker om jeg tar meg et glass vin to kvelder etter hverandre ???

alkoholiker
det var ihvertfall   slik den psykiatriske overgriper angrep meg og framstillte meg
på 80 tallet
i sitt forsøk på å fremme en av utallige vrangframstillende årsaker på min selvskading

som selvsagt var et rop om hjelp mot den grusomme feilbehandling
meg og mitt fysiske problem fikk

skal lure meg på om disse grusomme journalene eksisterer  den dag idag
denne grusomme advokaten ved Norsk Pasientforening
unnlot å returnere journalen
da jeg avsluttet saken etter ....... tre 3 års trenering


mandag 24. april 2017

disse Overleger

når den ene Overlege overtar etter den andre

det blir litt feil
når EN mann kan sitte og styre sitt utidig og den psykiatriske tvang mot en stakker
gjennom tiår
uten innvendiger motstand eller annen kontroll

foresten spiller det vel ingen rolle
da den ene djevelen her  representerer hele banden