onsdag 2. november 2016

brevet fra overlege Anne Slungård

til Trond Fossum
blåklokkeveien 16 a

7600 levanger

Anmodning om oversendelse av medisineringsvedtak

-------------------------------------------------------------------

Det foreligger ikke gyldig tvangsmedisineringsvedtak på deg per idag
Det siste tvangsmedisineringsvedtaket er fattet 15.05.2014
og kopi oversendes vedlagt
Kontrollkommisjonen fattet 04.07.2016 vedtak om forlengelse av tvunget psykisk helsevern
Vedtaket er gyldig fram til 18.07.2017
I siste redegjørelse om forlengelse av ditt tvungne psykiske helsevern
skriver vedtaksansvarlig Roy Huse følgende :

" Pasienten har en alvorlig sinnslidelse i form av paranoid schizofreni
Hovedkriteriet er oppfylt

Pasienten har gjentatte ganger vist at han uten behandling med antipsykotisk medisinering
får sin tilstand vesentlig forverret ( psykotisk med alvorlig symtomatologi )
i meget nær fremtid ( I dokumentert tilfelle på 1 måned )
Det er sterk indikasjon for antipsykotisk behandling for å forhindre
de beskrevne forverringene
Han har hatt en gjentatt tendens til å unndra seg medisinering
med påfølgende tilbakefall
For å forhindre tilbakefall må pasienten være underlagt tvunget psykisk helsevern
Lovens negative behandlingskriterium er derfor oppfylt "

Det foreligger nå ikke et gyldig tvangsmedisineringsvedtak
Med den begrunnelse for videreføring av tvunget psykisk helsevern
som foreligger i siste vedtak om forlengelse av tvunget psykisk helsevern
vil konsekvensen av å motsette seg antipsykotisk behandling
bli at du blir hentet inn til psykiatrisk avdeling
Det vil da etter vurdering av vedtaksansvarlig bli fattet nytt tvangsmedisineringsvedtak

Med hilsen

Anne Slungård
Konstituerende avdelingsoverlege----------------------------------------------------------------

med syk
slik prøver de fortsatt å få bitene sine på plass

det spiller jo liten rolle med ei ny vurdering
da blir det jo som alle tidligere overgrep
uansett hvor frisk du er
så SKAL dem ha sin injeksjon

slik skjuler og opprettholder de seg selv og sine overgrep

slik har dem drevet på gjennom tiår
mot et uskyldig normalt friskt ressurssterkt voksent menneske

og
hvorfor må dem innhente meg med sitt politi da for å foreta ei ny vurdering ??
å true med dette
sist kom dem med politi og sykebil
og kjørte meg ned til deres leir
og satte injeksjonen
etterpå kom dem for å snakke
og tre dager etterpå får jeg tilsendt vedtaket

kan det ikke foregå på normalt vis da med en vanlig frivillig innleggelse
slik jeg har anmodet om til Fylkesmannen ??

alt SKAL være tvang og syk ........ injeksjon

slik skjuler og opprettholder de seg selv og sine overgrep
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar