tirsdag 29. november 2016

opp i skyene

jeg føler meg så opp i skyene for tiden
at jeg tror jeg legger meg inn på psykiatrisk avdeling Levanger
for å bli trykt litt ned

psykiatrisk avdeling

der de lager seg stadig nye lover regler og restriksjoner
for å trykke pasienten enda lenger ned
istedet for å løfte opp

# psykiatrisk avdeling
de tre overleger

Dahl , Huse og Slungård
tre av overlegene på psykiatrisk Levanger

alle tre overlever på tvang og injeksjon

søndag 27. november 2016

norsk psykiatri

belter først og kamerat og snakke etterpå
injeksjon først og kamerat og snakke etterpå

dette er den norske psykiatriske psykopat og overgriper

først MÅ du krype
da får psykopaten ......... overtaket
.

stor forskjell

den psykiatriske overgriper vil så gjerne
fremme  psykisk sykdom hos meg
for å opprettholde sin tvang og injeksjon for igjen å forsøke skjule sine overgrep
.
jeg snakker heller ...... psykiske påkjenninger
.
stor forskjell

lørdag 26. november 2016

de psykiatriske overgrep og prosess

i 25 år har jeg blitt dratt inn i røver og bearbeidelse
.
først angriper en kiropraktor og  røver også min rygg
og knekker meg fysisk
der jeg mister totalt overtaket
og blir et lett bytte for den overgripende røver som desperat forsøker dra meg inn i den psykiske bearbeidelse
.
istedet da for å få hjelp og støtte mot denne bearbeidelse
hvordan alt henger sammen
fremmer psykiatrien istedet sin psykiatriske tvang og injeksjon
som er det eneste disse har bedrevet nå i 23 år
.
så istedet for å gi hjelp og støtte mot den bearbeidelse
har de kun fremmet sin tvang og injeksjon
som har vært det grunnleggende i alle år
for å dra meg inn i ytterligere bearbeidelse
.
og har fått med seg hele sitt sinnsyke samfunn .......
.

tvang og makt

alt som har med psykiatrisk tvang å gjøre
er makt
hvordan skal den offentlige overgriper opprettholde sin maktfredag 25. november 2016

hvor lenge ??

den offentlige og  psykiatriske overgriper
opprettholder fortsatt sin befriende psykiatriske injeksjon
med hjelp fra Fylkesmannen politi og hele det overgripende samfunn

så spørs det

hvor lenge holder røverne  ut ????
.

søndag 13. november 2016

søndag 6. november 2016

tvang og herske

ved kontrollkommisjonen og psykiatrisk  avdeling ved sykehuset Levanger
slutter det stadig tvangsdjevler og nye tvangsdjevler kommer  til
med ny tvangsenergi

fredag 4. november 2016

sannhet eller løgn

jeg fremmer meg som voksen  uskyldig normal frisk og ressurssterk

mens den offentlige og psykiatriske overgriper terper på sitt sinnslidende sint og farlig
gjennom 30 år

jeg fremmer virkeligheten og sant
mens overgriperen fremmer løgn og lyver

hvem overlever dette ??

i over 30 år har den psykiatriske overgriper matet samfunnet med

trond syk trond syk trond syk

i brev ytringer osv i alle sammenhenger til alle

jeg har fått hundrevis av slike grusomme brev

samarbeid

fylkesmannen fastlegen politi hjemmesykepleien kommunen og den psykiatriske overgriper

i helvete for et overgripende samarbeid

kunne vel ha tatt med mange mange flere her

hele dette mentale nivået angriper og rotter seg sammen mot et normalt menneske

jeg får mere og mere medfølelse med han Hitler jeg )

onsdag 2. november 2016

mens man venter

verdens kristne offentlige og psykiatriske overgripere
kjemper fortsatt desperat i sin makt og overlevelseskrig 
med sitt utidig og sin psykiatriske tvang og injeksjon

å ha sin trøst og terapi i psykiatrisk tvang  injeksjon og utbrudd
er det så lurt da ??
tvangen og injeksjonen er ikke ...... evig da
men lidelse og død
noe den psykotiske konge og røver frykter aller mest

og mens man venter på deres egen undergang
så  vil dem ha behov for massevis av ...... psykotiske røvere utidig energi og utbrudd .....brevet fra overlege Anne Slungård

til Trond Fossum
blåklokkeveien 16 a

7600 levanger

Anmodning om oversendelse av medisineringsvedtak

-------------------------------------------------------------------

Det foreligger ikke gyldig tvangsmedisineringsvedtak på deg per idag
Det siste tvangsmedisineringsvedtaket er fattet 15.05.2014
og kopi oversendes vedlagt
Kontrollkommisjonen fattet 04.07.2016 vedtak om forlengelse av tvunget psykisk helsevern
Vedtaket er gyldig fram til 18.07.2017
I siste redegjørelse om forlengelse av ditt tvungne psykiske helsevern
skriver vedtaksansvarlig Roy Huse følgende :

" Pasienten har en alvorlig sinnslidelse i form av paranoid schizofreni
Hovedkriteriet er oppfylt

Pasienten har gjentatte ganger vist at han uten behandling med antipsykotisk medisinering
får sin tilstand vesentlig forverret ( psykotisk med alvorlig symtomatologi )
i meget nær fremtid ( I dokumentert tilfelle på 1 måned )
Det er sterk indikasjon for antipsykotisk behandling for å forhindre
de beskrevne forverringene
Han har hatt en gjentatt tendens til å unndra seg medisinering
med påfølgende tilbakefall
For å forhindre tilbakefall må pasienten være underlagt tvunget psykisk helsevern
Lovens negative behandlingskriterium er derfor oppfylt "

Det foreligger nå ikke et gyldig tvangsmedisineringsvedtak
Med den begrunnelse for videreføring av tvunget psykisk helsevern
som foreligger i siste vedtak om forlengelse av tvunget psykisk helsevern
vil konsekvensen av å motsette seg antipsykotisk behandling
bli at du blir hentet inn til psykiatrisk avdeling
Det vil da etter vurdering av vedtaksansvarlig bli fattet nytt tvangsmedisineringsvedtak

Med hilsen

Anne Slungård
Konstituerende avdelingsoverlege----------------------------------------------------------------

med syk
slik prøver de fortsatt å få bitene sine på plass

det spiller jo liten rolle med ei ny vurdering
da blir det jo som alle tidligere overgrep
uansett hvor frisk du er
så SKAL dem ha sin injeksjon

slik skjuler og opprettholder de seg selv og sine overgrep

slik har dem drevet på gjennom tiår
mot et uskyldig normalt friskt ressurssterkt voksent menneske

og
hvorfor må dem innhente meg med sitt politi da for å foreta ei ny vurdering ??
å true med dette
sist kom dem med politi og sykebil
og kjørte meg ned til deres leir
og satte injeksjonen
etterpå kom dem for å snakke
og tre dager etterpå får jeg tilsendt vedtaket

kan det ikke foregå på normalt vis da med en vanlig frivillig innleggelse
slik jeg har anmodet om til Fylkesmannen ??

alt SKAL være tvang og syk ........ injeksjon

slik skjuler og opprettholder de seg selv og sine overgrep