fredag 30. desember 2016

godt nytt år

alle offentlige utidige og banditter ønsker alle sine samarbeidspartnere
et riktig godt nytt år


onsdag 21. desember 2016

snart påske

onsdag

sitter og venter på den psykiatriske tvang røver og injeksjon

det er jul

------------------------------------

- da kommer jeg tilbake den 18 januar  - sier kjerringa da ho er ferdig

- ja da er det snart påske  - sier jeg

- ja da går det mot sol og sommer - kommer det kjapt fra ho med sprøyta 

------------------------------------

jeg synes jeg sitter igjen med et bra overtak jeg he he

tirsdag 20. desember 2016

en evig runddans

når den offentlige banditt får utløp og beskitner oss

da blir folk fulle av dritt
som da også må ha utløp

en evig runddans

jule - brevet fra Fylkesmannen

idag får jeg et nytt stygg - brev i posten
det er fra Fylkesmannen i Nord - Trøndelag
med det vanlige
utidige og negative svar på min klage i vår , for over 8 måneder siden
over min sønns vergemålssak

der de igjen prøver  å vende sine byrder mot meg
og slår nå til slik de pleier
noen dager før julekvelden og dagen før deres psykiatriske tvang og injeksjon
og prøver nå desperat igjen med sitt utidig å beskitne meg  og å få overtaket .......  herske

lørdag 17. desember 2016

tirsdag 13. desember 2016

mandag 12. desember 2016

en oppgave for politiet

dagens norske debatt
bør ikke handle om psykiatriske  medikamentfrie tilbud
men om hvorvidt visse overgripere innen psykiatrien og norsk helsevesen
får lov til å opprettholde sine herskende overgrep og tilbøyeligheter
mot sine utsatte svake offer
dette burde være en oppgave for politiet

man må snu alt på hodet her

søndag 11. desember 2016

den fortsettende bearbeidelse

å forene
det er vel heller ikke det jeg gjør
å forene
det blir jo den samme energi og lidelse

men å fremme og åpenbare den evige helende godhet og kraft

det er det jeg gjør

enn så lenge er jeg intet
iallefall ikke mot en hel offentlig verdens røver og bande

mere interessant

det hadde vel vært fristende ja og fortsatt tatt opp kampen
mot den offentlige og psykiatriske tvang og bande

men det er mye mere interessant å se hvordan alt utvikler seg
uten min innblanding

å la de kjempe kampen selv

torsdag 1. desember 2016

advokater

den norske debatten om dagens psykiatri

kan ikke den også dreie seg om de saboterende advokater

tirsdag 29. november 2016

opp i skyene

jeg føler meg så opp i skyene for tiden
at jeg tror jeg legger meg inn på psykiatrisk avdeling Levanger
for å bli trykt litt ned

psykiatrisk avdeling

der de lager seg stadig nye lover regler og restriksjoner
for å trykke pasienten enda lenger ned
istedet for å løfte opp

# psykiatrisk avdeling
de tre overleger

Dahl , Huse og Slungård
tre av overlegene på psykiatrisk Levanger

alle tre overlever på tvang og injeksjon

søndag 27. november 2016

norsk psykiatri

belter først og kamerat og snakke etterpå
injeksjon først og kamerat og snakke etterpå

dette er den norske psykiatriske psykopat og overgriper

først MÅ du krype
da får psykopaten ......... overtaket
.

stor forskjell

den psykiatriske overgriper vil så gjerne
fremme  psykisk sykdom hos meg
for å opprettholde sin tvang og injeksjon for igjen å forsøke skjule sine overgrep
.
jeg snakker heller ...... psykiske påkjenninger
.
stor forskjell

lørdag 26. november 2016

de psykiatriske overgrep og prosess

i 25 år har jeg blitt dratt inn i røver og bearbeidelse
.
først angriper en kiropraktor og  røver også min rygg
og knekker meg fysisk
der jeg mister totalt overtaket
og blir et lett bytte for den overgripende røver som desperat forsøker dra meg inn i den psykiske bearbeidelse
.
istedet da for å få hjelp og støtte mot denne bearbeidelse
hvordan alt henger sammen
fremmer psykiatrien istedet sin psykiatriske tvang og injeksjon
som er det eneste disse har bedrevet nå i 23 år
.
så istedet for å gi hjelp og støtte mot den bearbeidelse
har de kun fremmet sin tvang og injeksjon
som har vært det grunnleggende i alle år
for å dra meg inn i ytterligere bearbeidelse
.
og har fått med seg hele sitt sinnsyke samfunn .......
.

tvang og makt

alt som har med psykiatrisk tvang å gjøre
er makt
hvordan skal den offentlige overgriper opprettholde sin maktfredag 25. november 2016

hvor lenge ??

den offentlige og  psykiatriske overgriper
opprettholder fortsatt sin befriende psykiatriske injeksjon
med hjelp fra Fylkesmannen politi og hele det overgripende samfunn

så spørs det

hvor lenge holder røverne  ut ????
.

søndag 13. november 2016

søndag 6. november 2016

tvang og herske

ved kontrollkommisjonen og psykiatrisk  avdeling ved sykehuset Levanger
slutter det stadig tvangsdjevler og nye tvangsdjevler kommer  til
med ny tvangsenergi

fredag 4. november 2016

sannhet eller løgn

jeg fremmer meg som voksen  uskyldig normal frisk og ressurssterk

mens den offentlige og psykiatriske overgriper terper på sitt sinnslidende sint og farlig
gjennom 30 år

jeg fremmer virkeligheten og sant
mens overgriperen fremmer løgn og lyver

hvem overlever dette ??

i over 30 år har den psykiatriske overgriper matet samfunnet med

trond syk trond syk trond syk

i brev ytringer osv i alle sammenhenger til alle

jeg har fått hundrevis av slike grusomme brev

samarbeid

fylkesmannen fastlegen politi hjemmesykepleien kommunen og den psykiatriske overgriper

i helvete for et overgripende samarbeid

kunne vel ha tatt med mange mange flere her

hele dette mentale nivået angriper og rotter seg sammen mot et normalt menneske

jeg får mere og mere medfølelse med han Hitler jeg )

onsdag 2. november 2016

mens man venter

verdens kristne offentlige og psykiatriske overgripere
kjemper fortsatt desperat i sin makt og overlevelseskrig 
med sitt utidig og sin psykiatriske tvang og injeksjon

å ha sin trøst og terapi i psykiatrisk tvang  injeksjon og utbrudd
er det så lurt da ??
tvangen og injeksjonen er ikke ...... evig da
men lidelse og død
noe den psykotiske konge og røver frykter aller mest

og mens man venter på deres egen undergang
så  vil dem ha behov for massevis av ...... psykotiske røvere utidig energi og utbrudd .....brevet fra overlege Anne Slungård

til Trond Fossum
blåklokkeveien 16 a

7600 levanger

Anmodning om oversendelse av medisineringsvedtak

-------------------------------------------------------------------

Det foreligger ikke gyldig tvangsmedisineringsvedtak på deg per idag
Det siste tvangsmedisineringsvedtaket er fattet 15.05.2014
og kopi oversendes vedlagt
Kontrollkommisjonen fattet 04.07.2016 vedtak om forlengelse av tvunget psykisk helsevern
Vedtaket er gyldig fram til 18.07.2017
I siste redegjørelse om forlengelse av ditt tvungne psykiske helsevern
skriver vedtaksansvarlig Roy Huse følgende :

" Pasienten har en alvorlig sinnslidelse i form av paranoid schizofreni
Hovedkriteriet er oppfylt

Pasienten har gjentatte ganger vist at han uten behandling med antipsykotisk medisinering
får sin tilstand vesentlig forverret ( psykotisk med alvorlig symtomatologi )
i meget nær fremtid ( I dokumentert tilfelle på 1 måned )
Det er sterk indikasjon for antipsykotisk behandling for å forhindre
de beskrevne forverringene
Han har hatt en gjentatt tendens til å unndra seg medisinering
med påfølgende tilbakefall
For å forhindre tilbakefall må pasienten være underlagt tvunget psykisk helsevern
Lovens negative behandlingskriterium er derfor oppfylt "

Det foreligger nå ikke et gyldig tvangsmedisineringsvedtak
Med den begrunnelse for videreføring av tvunget psykisk helsevern
som foreligger i siste vedtak om forlengelse av tvunget psykisk helsevern
vil konsekvensen av å motsette seg antipsykotisk behandling
bli at du blir hentet inn til psykiatrisk avdeling
Det vil da etter vurdering av vedtaksansvarlig bli fattet nytt tvangsmedisineringsvedtak

Med hilsen

Anne Slungård
Konstituerende avdelingsoverlege----------------------------------------------------------------

med syk
slik prøver de fortsatt å få bitene sine på plass

det spiller jo liten rolle med ei ny vurdering
da blir det jo som alle tidligere overgrep
uansett hvor frisk du er
så SKAL dem ha sin injeksjon

slik skjuler og opprettholder de seg selv og sine overgrep

slik har dem drevet på gjennom tiår
mot et uskyldig normalt friskt ressurssterkt voksent menneske

og
hvorfor må dem innhente meg med sitt politi da for å foreta ei ny vurdering ??
å true med dette
sist kom dem med politi og sykebil
og kjørte meg ned til deres leir
og satte injeksjonen
etterpå kom dem for å snakke
og tre dager etterpå får jeg tilsendt vedtaket

kan det ikke foregå på normalt vis da med en vanlig frivillig innleggelse
slik jeg har anmodet om til Fylkesmannen ??

alt SKAL være tvang og syk ........ injeksjon

slik skjuler og opprettholder de seg selv og sine overgrep
 

fredag 28. oktober 2016

denne gangen kjenner jeg symptomatikken deres

hvor er medisineringsvedtaket ??

for to år siden forsøker en advokat å bistå meg
i å søke Fylkesmannen om fritak fra medisineringen i påvente av en sak
men da som nå
Fylkesmannen kan ikke hjelpe da det ikke eksisterer noe vedtak

og deres symptomatikk for to år siden var den at
jeg ble rådet til å avstå injeksjonen til det forelå et vedtak
noe jeg gjorde
i mellomtiden angriper så politiet og sykebil min bolig og kjører meg ned til deres avdeling og leir
for å sette sin injeksjon
vedtaket får jeg tilsendt tre dager etterpå

dette var da så traumatisk for meg at det ble ingen sak

nå er jeg i samme situasjon
Fylkesmannen gir ikke hjelp da det ikke eksisterer noe vedtak
kunne selvsagt ha avstått injeksjonen også nå til deres vedtak forelå
og presset dem til dette
men denne gangen kjenner jeg symptomatikken deres
og at de er truende til alt
vil ikke bli overfalt av deres politi mere
så jeg har ingen annen mulighet enn å skrive og ringe til dem
for å presse dem til å sende meg deres ....... tvangsmedisineringsvedtak


røver tvang og injeksjon uten vedtak

har bedt hjemmesykepleien om hjelp til å frambringe  deres tvang og medisineringsvedtak
dette burde ikke være mitt problem
denne Fastlegen Stokke ved Åsen Legesenter
har ikke dette vedtaket - får jeg opplyst
og at man må henvende seg til psykiatrisk avdeling Levanger :p
 
 
 til Mona Frigaard
 
Levanger kommune
hjemmesykepleien
 
hei
 
angående medisineringsvedtak
---------------------------------------

har både skrevet og ringt til psykiatrisk avdeling uten å få respons
det var derfor jeg ba dere om hjelp
som jeg skrev ..... jeg når ikke fram
denne overgripende overlege Dahl er i permisjon
der det har kommet en ny konstituerende overlege Anne Slungård
ellers så har man en annen overlege Roy P Huse
en av disse står ansvarlig for overgrepene

så hadde vært fint om dere kunne hjelpe meg å få tak i dette medisineringsvedtaket
som bla Fylkesmannen hindrer meg i hjelp
utifra at dette vedtaket ikke finnes

kan fastlegen tvangsbehandle meg med injeksjon uten vedtak da ?
og kan han da beordre dere uten vedtak da ???
dette må dere nå få orden på slik at jeg slipper å bruke mere energi på dette

å få tak i vedtaket er Fastlegens problem

hilsen trond fossum

onsdag 26. oktober 2016

etter injeksjonen

den offentlige overgriper angriper fortsatt med sin psykiatriske injeksjon

noen tanker etter  injeksjonen

å herske

alt er et spørsmål om å ...... herske

hvordan skal den offentlige banditt fortsatt opprettholde sitt ...... herske

permisjon

den offentlige banditt mister gradvis mere og mere makt

der en etter en går ut i permisjon he he

verdens navle ?

er Norge verdens navle ?

blir all verdens elendighet styrt herfra ?


hardbarket

skal man ta opp kampen mot den offentlige overgriper med sin overgripende psykiatri

da må man være hardbarket

men jeg har tro på at det går mot seier )

jeg har veldig god tid da men det har ikke røver

røver vedtak og trusler

har gjennom to uker kjempet og etterlyst overgriperens medisineringsvedtak
et vedtak som Fylkesmannen sier mangler
og kan derfor ikke gi hjelp mot

har ringt og skrevet både til sykehus fastlege og hjemmesykepleien
men alle stritter på sitt vanlige vis imot

Levanger Kommune
med sin hjemmesykepleie
nå ved denne saksbehandler Mona Frigaard
begynner nå på sitt vanlige vis å true  med Fastlege for å sette sin psykiatriske tvang og injeksjon
og at hjemmesykepleien var et frivillig  tilbud til meg

mitt svar :

uansett hvem som setter den overgripende injeksjon
vedtak må dem ha
det er det jeg etterlyser

hilsen trond fossum

jeg gjør jo intet galt her men det er det disse som gjør
så hennes trusler er ubegrunnet

tirsdag 25. oktober 2016

mine mail

kampen mot den offentlige overgriper
.
noen forsvarer seg med bomber og maskinpistoler
mens jeg forsvarer meg med mine .... mail
.
i alle sammenhenger prøver derfor overgriper
å rakke ned på og slå utidig på og rundt all min mail og korrespondanse

en korrespondanse overgriperne har tynet fram gjennom år
.

hvor er medisineringsvedtaket ?

Mona Frigaard
Levanger Kommune

hei

oversender noe av min mail som ikke hadde kommet fram

det var det medisineringsvedtaket som Fylkesmannen sier mangler
der han hindrer meg i hjelp mot overgrepa
utifra det

og da ba jeg dere om å hjelpe meg å frambringe dette medisineringsvedtaket
da jeg ikke når fram selv

skjønner at dere også har et vedtak på frivillighet
men denne fastlege Stokke ved Åsen Legesenter må vel ha sitt tvangsmedisineringsvedtak
for igjen å beordre dere
er det jeg som er dum her eller er det dere som overgriper dere

ikke nok med at dere tvangsbehandler et voksent normalt friskt ressurssterkt menneske
dere gjør det jo også uten vedtak

dere må nå frambringe dette vedtaket og sende det til meg på adressen under
og håper at dette går i orden før neste injeksjon og fest


hilsen trond fossum
blåklokkeveien 16 a
7600 levanger

fire stikkord

det er fire stikkord her

røver utidig herske og svart

dette er røverens gang og sjebne

ett valg

røver og kamp for å herske og overleve er enorm
der den offentlige banditt med alle sine hjelpere har ett valg
å angripe med sitt ...... utidig

som gjør røveren bare svartere og svartere

røver og glipp

får beskjed idag
det har vært en glipp
den psykiatriske injeksjonen deres opprettholdes
.
fylkesmann
psykiatriske leger og avdelinger 
fastlege og kommune
saksbehandlere sekretærer
hjemmesykepleie

alle med sine forskjellige bestemmelser og vedtak
noen vedtak er med tvang andre uten
andre skylder på manglende vedtak
noen vedtak er umulig å oppdrive
alle overgripere og røvere skylder på og er avhengige av  hverandre
osv osv
og deres injeksjon tvang og herske opprettholdes

nei dette har jeg ikke ressurser til :p
nå får overgriperen finne ut av det selv

mandag 24. oktober 2016

å herske

alle vil herske over meg

med slem og utidig

injeksjonen og førerkort

å få slutt på den psykiatriske injeksjonen
og å få tilbake førerkortet mitt
sånn som det nå er har jeg overgriperens førerkort med sine restriksjoner og betingelser

men først må jeg få vite hvorfor
den psykiatriske injeksjon uteblir
purringer
jeg får intet svar

overgriperens førerkort
som har injeksjonen som forutsetning
og som  hele tiden må fornyes da
og utløper nemlig på nyåret
så det begynner å haste da vettu

å få tilbake mine barn gjør jeg aldri men å få tilbake mitt førerkort 

det er mulig

purring til Helse og Omsorgtjenesten Levanger Kommune

Levanger Kommune
Helse og Omsorgtjenesten

purring

hei
sendte en forespørsel før helga
til denne Mona Frigaard
og etterlyste årsaken til at hjemmesykepleien uteble onsdag den 19 oktober
med sin overgripende injeksjon

da det hadde vært greit å vite årsaken
og om jeg kan vente meg noen overraskelser i framtida

håper at dere kan gi beskjed
slik at jeg slipper å ha dette hengende over meg
jeg vil ikke ha deres byrder

hilsen trond fossum
blåklokkeveien 16 a
7600 levanger

søndag 23. oktober 2016

overlevelseskampen

hele den forrige uke har vært en enorm røver utidig og kamp
.
ny uke ....... hva slags røver og utidig vil jeg møte på imorgen skal tro
.
en enorm overlevelseskamp utspilles i den røver og leir
.

terrorgrunnlaget er borte

en måned og en uke uten den psykiatriske injeksjonen
gjør meg godt
.
ingen nedtrykkende røvere
.
jo nedtrykkende røvere finns enda
men det nedtrykkende grunnlaget deres
er så og si borte
.
jeg har ikke fått den fulle visshet enda
røverne er tause
de vil opprettholde presset lengst mulig

hva nå

til nå har de psykotiske røvere fått utløp og kjempet mot meg

hva når de nå vender seg mot hverandre ??

for utløp MÅ de ha

lørdag 22. oktober 2016

torsdag 20. oktober 2016

å være fri

prøver å innhente svar på hvorfor røver og den psykiatriske injeksjon uteblir
men disse røvere velger å være tause og opprettholde blandt annet sitt politi og press

slik dem har drevet på gjennom år

istedet for injeksjonen skaper de terror og frykt da

iallefall
herlig å være fri den psykiatriske injeksjonen deres
håper det varer
hva med det tvungne psykiske helsevernet ?
hva med mitt førerkort ?

uten injeksjonen
kommer jo all deres forfølgelse og overgrep for dagen
de har jo røvet og fratatt meg alt hele mitt liv utifra syk

terror og frykt

den offentlige og psykiatriske overgriper

å spre terror og frykt

det er det dem gjør

onsdag 19. oktober 2016

etterlysning

idag har jeg skrevet en ny henvendelse
og etterlyst den hjemmesykepleie
som uteble med sin psykiatriske tvang og injeksjon

hvor er dem henn


samtidig ba jeg dem hjelpe meg med
å frembringe dette medisineringsvedtaket
dem vel må ha
for å sette sin injeksjon i min kropp mot min vilje

og at Fylkesmannen hindrer meg i hjelp mot dette
blandt annet fordi det ikke foreligger noe vedtak

så får vi se da om denne Levanger Kommune svarer meg
og fremmer først vedtaket og så injeksjonen
ikke som de før har gjort å først fremme sitt politi og etterpå vedtaket
.

injeksjonen

sitter og venter på ...... injeksjonen

# oktoberfest # kristendom # psykiatrisk tvang

tirsdag 18. oktober 2016

midt i oktoberfesten

kristendommen er kun opprettet for å fremme energi og psykose hos folk
der alle røverens handlinger og virke styres utifra den

der alle kristne høytider og merkedager og den offentlige banditt og media
er fulle av denne energi og psykose
som denne røver forsøker å få slem og utløp og rette mot sine offer
alt for å herske og overleve

men

så kommer jeg

den kristne offentlige og psykiatriske overgriper
sliter her
og får det stadig vanskeligere med å kvitte seg med og rette sin energi slem og psykose mot meg
og bruker alle sine kristne merkedager og høytider til dette formålet

nå er vi midt inne i ...... oktoberfesten
og den kristne psykiatriske konge  og psykotiske banditt kjemper desperat med sin energi ........
.

røver og medisineringsvedtak

imorgen den 19 oktober 2016
er det på nytt den psykiatriske tvang og injeksjon
da kommer hjemmesykepleieren for å sette sin injeksjon
en hjemmesykepleie jeg også har måtte  kjempe meg til
utifra  grusomme forfølgende røver og overgrep
spunnet rundt deres injeksjon

nå er jeg nettopp ferdig med min klage til Fylkesmannen
for å få slutt på disse tiårslange overgrep og forfølgelse
mot et friskt voksen ressurssterkt normalt menneske

der Fylkesmannen som han har gjort gjennom tiår
vrir seg unna med sine samme grusomme overgrep
og skylder blandt annet på at det mangler et medisineringsvedtak
og kan derved ikke behandle min klage på medisinering
da det ikke foreligger noe vedtak

nå kommer denne hjemmesykepleier imorgen og skal sette sin injeksjon mot min vilje
uten vedtak
er ikke det og straffbart da

for to år siden var jeg i den samme situasjon
der en advokat Leif Strøm fra Trondheim var inne i bildet
som ba meg avvente injeksjonen da det ikke forelå noe vedtak
og vente på dette
i mellomtiden setter den psykiatriske overgriper sitt politi på meg
og angriper min bolig med politibiler og sykebil
og kjører meg til deres psykiatriske terrorleir og setter sin injeksjon
3 dager etterpå får jeg tilsendt vedtaket :p

denne gangen er jeg oppmerksom på deres symptom
denne gangen har jeg ingen advokat som narrer meg

så imorgen vil jeg spørre denne hjemmesykepleieren
om at det vel er straffbart å sette denne injeksjonen mot min vilje
uten vedtak
et vedtak som jeg selv prøver å innhente
men orker ikke mere av også denne kamp og purringer
og at de får hjelpe meg å innhente medisineringsvedtaket før de setter sin injeksjon
men denne gangen skal jeg gardere meg mot at de setter inn sitt politi og sykebil FØR vedtaket
slik som de så traumatisk gjorde før
nå skal tvangen og vedtaket komme først og SÅ deres injeksjonen

uten vedtaket blir det jo på frivillig basis
og det vil jeg ikke ha noe av
tvangen skal de også få mot seg

hele byrden
.

mandag 17. oktober 2016

hvem holder ut lengst ?

kampen tilspisser seg
og står nå mellom meg og - Dyret
den mentale psykiatriske overgriper
.
og da spør vi oss fremdeles
.
hvem holder ut lengst ??
.

medisineringsvedtaket ?

sender ny henvendelse til disse offentlige og psykiatriske røvere
og ber dem sende sitt medisineringsvedtak til meg :p

------------------------------------

Til Anne Slungård
konstituerende avdelingsoverlege
psykiatrisk avdeling Levanger

angående deres tvungne psykiske helsevern

får opplyst at denne overlege Nils Håvard Dahl  er i permisjon.
angående klage til denne og  deres fylkesmann og deres tvang og injeksjon
og manglende hjelp mot
nå også på grunn av manglende medisineringsvedtak

jeg ber om at dere oversender deres medisineringsvedtak  til meg 
eventuelt via mail

trond fossum
blåklokkeveien 16 a
7600 levanger

og ber om at dere gjør dette uoppfordret hvert år

håper å slippe purringer og klager også på dette

den offentlige røver sin avhengighet

den offentlige røver driver sine overgrep utifra hverandre

og er totalt avhengige av hverandre

på ALLE felt

han Donald Trump

den offentlige røver er lur

han Donald Trump får all oppmerksomhet

 ingen bryr seg om den norske Fylkesmann sin kamp mot livet


Fylkesmannen i Nord - Trøndelag sitt brev og svar

har fått brev og svar fra Fylkesmannen i Nord - Trøndelag
på min henvendelse om et psykiatrisk medikamentfritt alternativ for meg
hvis denne Fylkesmann med sin psykiatri har behov for det

i brevet står det blandt annet

- Det fremgår videre at det IKKE foreligger noe vedtak om tvangsmedisinering
etter psykisk helsevernlovens §4-4 a
Dette betyr at behandlingen du får med legemidler er frivillig
og grunnlaget for din klage bortfaller dermed -


- Vedlagt følger overlege Dahls redegjørelse i saken
der blandt annet disse forholdene beskrives -


- Fylkesmannen kan ikke ta stilling til
hvorvidt medikamentfri behandling er aktuelt for deg
dette er en faglig vurdering som må gjøres av behandlingsansvarlige lege -


- Fylkesmannen avslutter dermed saken uten ytterligere tiltak
Denne beslutningen kan ikke påklages -


der Fylkesmannen hindrer behandling av klagen
da det ikke foreligger  noe medisineringsvedtak
men som denne overlege Dahl straks utsteder om situasjonen skulle påkreve det
han gjør jo ikke det da
for da kan ikke Fylkesmannen behandle min klage :p

videre i brevet foreligger det en redegjørelse fra denne overlege Nils Håvard Dahl
som NÅ beskriver de faktiske forhold slik de er
som jeg har beskrevet på bloggene mine
der han nå er forsiktig med å vrangframstille slik de har gjort før
alt ser så velorganisert fint ordentlig og sant ut på papiret
de er så flinke til å formulere seg
historikken og hendelsesforløpet deres er jo NÅ riktig
..... men
utifra syk
og det er der denne djevelen får utløp

og ikke den virkelighet som er
meg som et normalt friskt ressurssterkt menneske
og da blir jo alt de grusomme forfølgende overgrep

nå sitter det en skare med advokater rundt meg og deres kontrollkommisjon
som hindrer hjelp mot
og nå sitter det personer som Fylkesmann
som også hindrer hjelp mot ......

men

nå kan jeg ikke skrive mere
Kari har laga middag ...... Elgestek
nam nam

lørdag 15. oktober 2016

verdens kamp

verdens kamp utspilles ikke mellom Trump og Hillary

men her hjemme mellom Fylkesmannen med sin psykiatriske injeksjon

som kjemper mot livet
.

purring på purring til Fylkesmannen

til
Fylkesmannen i Nord Trøndelag

hei

viser til min siste henvendelse fra august dette år med purring i september
nå er det blitt oktober og en ny måned har gått
intet svar og respons
og på ny nærmer det seg  deres psykiatriske tvang og injeksjon
mot meg
et normalt friskt ressurssterkt menneske

spørsmålet mitt blir
hvordan klarer dere å overleve med dette ??

ber igjen om at dere slutter med deres terror og injeksjon i min kropp
og ber igjen om svar på min henvendelse om en alternativ behandling
hvis dere har behov for det

hilsen trond fossum
blåklokkeveien 16 a
7600 levanger

det grusomme samfunn

alt av småe og store problemer i mitt liv
har blitt forsøkt løst med psykiatrisk tvang og injeksjon
samlivsproblemer
alt
.
et grusomt samfunn
.
jeg har dette hengende over meg 
oppstår det ett eller annet av problem eller konflikt 
så skal alt løses med tvang og injeksjon i min rompe
.
grusomt
.

fredag 14. oktober 2016

den offentlige banditt og psykiatrien

psykiatrien forsøker å få noe på deg

slik at den offentlige banditt har taket på deg
hvis det skulle oppstå konfliktsituasjoner

slik bruker den offentlige banditt psykiatrien for å herske

torsdag 13. oktober 2016

hvem holder ut lengst ???

kampen mellom meg
og den offentlige banditt med sin psykiatriske tvang og injeksjon
strammer seg til

hvem holder ut lengst ???

onsdag 12. oktober 2016

røver og kamp

neste onsdag er det på nytt den psykiatriske tvang og injeksjon

Fylkesmannen holder ennå sverdet oppe

tirsdag 11. oktober 2016

all verdens elendighet

verdens avskum = den offentlige overgriper med sin psykiatriske tvang og injeksjon

all verdens elendighet har sitt utspring fra disse

dette er selve -  dyret som omtales i bibelen

norsk alderdom

jeg er snart alderspensjonist

har dere hørt om pensjonister som blir utsatt for den psykistriske tvang og injeksjon ??

i Norge skjer det

en jobb for politiet

jeg venter på svar jeg ifra overgriperen
# fylkesmann eller # mannen

dette kunne vært en oppgave for politiet
å slippe å kjempe selv

å kjempe mot en overgriper for å få hjelp mot en annen overgriper :p

søndag 9. oktober 2016

med tvang

kampen med og mot den psykiatriske tvang injeksjon og den offentlige banditt

en kamp røveren ikke vil vite av men tvinges til å forholde seg til

det nytter ikke å gjemme seg her
 .