onsdag 30. april 2014

den offentlige terrorisme

disse psykiatriske røvere.........kontrollkommisjonen
som skriver sin historikk og vurderinger
og tar enkeltord og setninger utifra helheten og vrir det mot syk
alt overgrep og feil mellom linjene utelater de

terrorisme kaller jeg dette

tirsdag 29. april 2014

ingenting skal skjules

advokaten overrumpler meg etter møtet i kontrollkommisjonen
på tur lettet ut til bilen

hun begynner å snakke om min blogg
og at hun ikke liker at hennes navn er nevnt
dette var mellom klient og advokat

jeg begynner å stotre
blir litt tatt på senga
mitt overtak forsvinner slik dem pleier
jeg kommer.....ned....under

men så har det seg slik at
så lenge jeg møter på bare groms og utidig
så liker jeg å spille med åpne kort da
ingenting skal skjules

og dette vil jeg fortsette med
basta

mandag 28. april 2014

møtet i kontrollkommisjonen er over ))))))

møtet i kontrollkommisjonen er over
etter først å bli preget grusomt av det røverske opparbeidede
overgrepsmaskineriet i forkant av møtet
der de angriper min tanke slik at jeg ikke får til å tenke rasjonelt
mine tanker dreier seg hele tiden om den antastende røver
som angriper min bearbeidelse

etter først å få lest opp deres lange massive vrangframstillende historikk
der hver en setning og hendelse er vrangvridd mot syk

det nytter jo ikke å ta for seg alt
man blir målløs
men jeg prøvde jo så godt jeg kunne å rettlede med litt sant da
men tankene satt fast i annet

og så var det advokaten  da
hun åpnet ikke sin munn for å hjelpe
15 minutter i sykehuskorridoren med meg var hennes balast mot møtet
så hun overlot all ståtring til meg
hun løfter ikke en finger for å hjelpe
det eneste hun gjør er  å lese opp loven da helt til slutt


møtet er over

avgjørelsen faller om et par tre dager

og hvordan røveren nå går til angrep igjen etter møtet
for å knerte dette livgivende overtak
slik de pleier
tror ikke jeg skriver noe om det her
noen kan bli støytt

det er Så viktig dette og røve mitt overtak
det er det røveren er ute etter med sitt varierende utidig

onsdag 23. april 2014

noen tanker før møtet i kontrollkommisjonen

det vil jeg si til disse røvere i kontrollkommisjonen
at
uansett utfall sak her og der
jeg er fri uansett på sant og rett

ved å fremme sannt rett og meg
vil også disse overgripere løse opp sin egen lidelse og psykose
og bli frie

men ved å motarbeide meg vil de bare fortsette å kjempe mot seg selv
med usannt og feil
der disse overgripende røvere vil bare fortsette å lide i sin psykose
å gjøre urett overgrep og feil

for meg spiller det liten rolle

disse er psykologer men tror du de forstår
neida
er det ikke det som tilkjennegir psykosen da
at de mangler innsikt
noe de også forsøker rette mot meg med sine vrangframstillinger og feil

det eneste overgriper i sin psykose er ute etter er dette lindrende.......utidig

et langt liv har lært meg det
at
all lidelse og tidlig død kommer ut i fra feil og usannt
lever du på sannt og rett lever du.......evig )

ny mail fra min advokat

Hei Trond.

I forhold til tvangsmedisineringen: 
Det er slik at man ikke kan tvangsmedisineres når det ikke ligger et tvangsvedtak til grunn 
– derfor begjærer vi utskriving av tvungen psykisk helsevern

Har du mulighet til å møte meg litt før møtet i Kontrollkommisjonen,
slik at vi kan snakke litt da?

Med vennlig hilsen
Therese Olsson Furberg
Advokatfullmektig

---------------------------------

mitt svar tilbake

hallo
ok
hadde vært greit da å søke fylkesmannen om fritak fra tvangsmedisineringen
da overgriper har et gedigent overtak på meg med dette
samtidig som de opprettholder sin grunnleggende terror
skjuler de også hele sin overgrepsverden med denne medisinen

og at det da er lettere å vinne fram uten medisin
da alle ser........feil
så lenge jeg tvangsmedisineres
så blir jeg jo dømt.........syk

jeg ser litt mørkt på å dra helt til trondheim da for å møtes
kanskje du kan komme til levanger litt før møtet om mandagen klokka 12
sånn at vi kan prates litt da

      hilsen trond fossum

brev fra kontrollkommisjonen for sykehuset Levanger

jeg får tilsendt brevet idag
fra styggemannen selv...Trond Peder Nilsen
i kontrollkommisjonen for Sykehuset Levanger

Trond Fossum
Blåklokkevegen 16 A
7606 Levanger


DERES KLAGESAK
--------------

Jeg viser til brev mottatt 14.04.14 fra advokatfullmektig Furberg
hvor det ble fremmet klage over tvunget psykisk helsevern

Advokat Leif Strøm er oppnevnt til å bistå Dem i forbindelse med klagesaken
Han blir oppnevt som Deres prosessfullmektig på det offentliges bekostning

Klagesak er berammet til

MANDAG 28.04.14. PÅ SYKEHUSET LEVANGER, PSYK. AVD. KL 12.00


Med hilsen
Trond Peder Nilsen
-------------------------------------------------

ingen bryr seg her om medisineringsvedtaket
og hjelp mot også dette
røverne vil ha sitt psykiske utidig og overtak ifred

samtidig som de opprettholder sin grunnleggende terror
skjuler de også hele sin overgrepsverden med denne medisinen

lørdag 19. april 2014

ny mail til min advokat

Fra: trond fossum (fosum@live.no)
Sendt: 20. april 2014 03:36:48
Til: therese furberg (therese@advokatleifstrom.no)


hallo

takk for respons og brevet til kontrollkommisjonen for sykehuset Levanger
omkring utskriving av tvunget psykisk helsevern

den saken er grei

hva med tvangsmedisineringen da
(etter som jeg har forstått er dette to forskjellige vedtak)
tvangsmedisineringen
som er det største overgrepet mot et menneskeliv
det er jo i hovedsak det jeg vil ha hjelp mot først i første omgang
den grunnleggende injeksjon
som er grunnlaget for alle overgripere i terroren mot mitt liv

hva vil du gjøre med det ?

          hilsen trond fossum
          blåklokkeveien 16 a
          7600 levanger

mandag 14. april 2014

et brev fra min advokat

til
Kontrollkommisjonen for sykehuset Levanger
v/adv Trond Peder Nilsen
Postboks 233
7601 LEVANGER

Trondheim 11.04.2014

BEGJÆRING OM UTSKRIVING AV TVUNGET PSYKISK HELSEVERN-
TROND FOSSUM F.13.04.1957-ANMODNING OM OPPNEVNING SOM
PROSESSFULLMEKTIG

Undertegnede representerer Trond Fossum

Etter det jeg forstår har Fossum fått depotinjeksjon nå nylig,
den 09.04.2014

På vegne av min klient begjæres med dette
opphør av tvunget psykisk helsevern
og han motsetter seg følgelig forlengelse av det tvungne vernet

Begrunnelse for begjæringen fremsettes i møtet med Kontrollkommisjonen

Da tvangen i seg selv er en betydelig belastning for min klient
ber jeg om at denne begjæring gis høyeste prioritet

Hvis min klient har rett så vil han etter utskrivning bare bli bedre
noe som bør være i alles interesse

Det anmodes videre om oppnevning som prosessfullmektig for Fossum
ved behandling av saken for Kontrollkommisjonen
samt at det gis frafall av bostedsforbeholdet
noe som er forutsetning for at jeg møter sammen med min klient

Det bes om at mitt kontor kontaktes for beramming av møte i Kontrollkommisjonen

Therese Olsson Furberg
Advokatfullmektig M.N.A


-----------------------------------------------------------

verden går framover
den har intet annet sted å gå

onsdag 2. april 2014

endelig respons og svar fra min advokat ))))))))

From: therese@advokatleifstrom.no
To: fosum@live.no
Subject: Bistand
Date: Wed, 2 Apr 2014

Hei Trond.

Beklager for sen tilbakemelding.
Når vil du bli gitt depotinjeksjon neste gang?

Med vennlig hilsen
Therese Olsson Furberg
Advokatfullmektig

--------------------------------

mitt svar tilbake


    RE: Bistand‏

trond fossum

Til: therese furberg

hallo ja

vi er fortsatt venner vi therese he he
jada ingen sure miner her
bedre sent enn aldri
som jeg tidligere har skrevet til advokat leif strøm :

hvis man skal søke fritak fra dette medisineringsvedtaket hos fylkesmannen
en medisin og injeksjon som vel er det mest grunnleggende utidig mot meg og mitt liv
noen har et gedigent overtak på meg med dette

hvis man skal søke om fritak
og likevel beholde mitt førerkort som dem har bundet oppimot medisin
så er det ingenting i veien for samtaler
jeg kan gå til samtaler hver uke jeg
hvis de argumenterer med syk

alle vet jo og vil se at jeg er et normalt friskt ressurssterkt menneske
som blir utsatt for massive overgrep

så det er ingenting i veien for det
samtaler

det er overgriper selv som er redd for samtaler
de vil bare ha medisin og sprøyte dem
som skal forsøke skjule alle overgrep

neste injeksjon er 9 april 2014

      hilsen trond fossum