lørdag 29. mars 2014

hva er hensikten

 til advokat leif strøm

 hallo

viser til dine tidliger mail den 16 februar 2014
hvor du stiller deg som min advokat
og ny mail en måned etterpå den 16 mars 2014 der du ikke kan være min advokat
pga stor arbeidsmengde ved ditt kontor
men tilbyr meg en advokat Furberg istedet som du nylig har tilsatt
noe jeg bekrefter meg enig i

så går det nye måneder
jeg hører ingenting
bare denne evigvarende korrespondansen dere gjennom tiår
har opprettholdt overgrepa med
og som dere hele tida henviser til og gjengir i deres brev
ikke alt men det dere først siler ut

hva er hensikten

å opprettholde de grusomme overgrep alle etterhvert vet om
er ikke dette straffbart da

det spiller jo ingen rolle her hvilken advokat jeg får
der alt likevel ser ut til å være en del av det samme offentlige overgrepsmaskineriet

ber igjen om nødvendig bistand
å få slutt på de psykiske overgrep tvang og injeksjon
mot et normalt frisk ressursterkt menneske
.................................det er bare det jeg ber om

                 hilsen trond fossum

tirsdag 25. mars 2014

den trenerende advokat

for 27 år siden startet min søken etter hjelp og juridisk bistand
med en advokat som trenerte saken
og hindret meg hjelp i hele tre år før han forsvant

nå 27 år etterpå avsluttes alt med en maken trenerende advokat
som også hindrer hjelp
og fortsetter opprettholdelsen av de grusomme overgrep alle vet om
dette er også straffbart

har enda ikke møtt på en troverdig tillitsvekkende advokat
som er ute etter å hjelpe

hele dette overgripende maktapparatet
opprettholdes ved hjelp av også advokater

------------------------------------------------------------

jeg ønsker bare......å bli fri  tvangen injeksjonen røver og overgrep
det er bare det jeg ønsker

mandag 17. mars 2014

de fortløpende brev fra advokat vedrørende tvang

til trond fossum     
16 februar 2014

Beklager sent svar, jeg stiller gjerne som din advokat på nytt.
Dette blir en ny sak
og det burde derfor ikke være fare for at det skulle bli problemer med fri rettshjelp.

Gi meg beskjed når det blir aktuelt
og videresend de meldinger og/eller brev du får i forbindelse med saken

 
---------------------------------------------- 


til Trond Fossum
16 mars 2014

Mail:fosum@live.no

Deres ref:

VEDRØRENDE TVANG

Det vises til din mail av henholdsvis 14.og 16.februar d.å.

Det beklages sterkt at det har tatt lang tid før tilbakemelding
noe som skyldes stor saksmengde ved mitt kontor.

Jeg har imidlertid tilsatt advokatfullmektig
Therese Olsson Furberg, nylig.

Dersom du aksepterer at Furberg bistår deg i saken,
overlates saken til henne.
Furberg mottar selvsagt veiledning fra min side

Dersom du ikke ønsker bistand av Furberg
må jeg desverre be deg engasjere annen advokat i saken.

Din tilbakemelding avventes

med vennlig hilsen

Leif Strøm
Advokatmitt svar tilbake

Til: Leif Strøm

hallo
advokat meg her og advokat meg der
advokat Furberg
samme det vel
håper hun  har litt peiling og innsikt da
iform av mine tidligere innsendte opplysninger
og mere er det å hente
mye mere
så håper hun også har energi inntakt
og håper på bistand og hjelp
mot overgrep tvang og medisinering mot et normalt friskt ressurssterkt menneske
gjennom tredve år
mye alvor å ta fatt på

                               hilsen trond fossum