fredag 27. september 2013

min anmeldelse

levanger 1 oktober 2013

politimesteren i nordtrøndelag
nord-Trøndelag politidistrikt

Postboks 2620
7734 Steinkjer

anmeldelse av fylkesmannen i nordtrøndelag og av disse politimenn
---------------------------------------------------------------------------
anmelder fylkesmannen for ikke å gi nødvendig bistand og hjelp
mot den psykiatriske tvang injeksjon og overgrep gjennom tiår
mot et normalt friskt ressussterk menneske
-------------------------------------
samtidig har jeg gjennom tiår blitt forfulgt og trakkasert av dette politi
som med jevne mellomrom finner seg ett eller annet påskudd
for bla å overfalle mine bopeler
påskudd som flygeblader og nazisme
knivoverfall
og ikke minst den overgripende psykiatriske tvang og injeksjon
og bruker dette for å få sine utbrudd

og gjør ingenting oppimot for å unngå
ingen undersøkelser
utbrudda MÅ de bare ha 

jeg anmelder disse to politimenn om det da ikke var flere
som overfallt min bolig nå sist onsdag 28 august 2013 kl 16.15
levanger
oppimot den overgripende psykiatriske tvang og injeksjon

der jeg var inne i en hjelpende sak mot disse
der jeg ble rådet til å avvente ett evt medisineringsvedtak og klage på dette

imellomtiden angriper politiet min bolig med sykebil og hele oppbudet
kunne ikke sykehuset bare ha ringt meg og unngått dette
og att politiet undersøker dette om det går rederlig for seg

men det gjør de ikke
de også MÅ bare ha sine utbrudd i forfølgelsen av mitt liv
og gjør det alltid på verst overrumplende nedverdigende måte

tre dager etter overgrepet
får jeg tilsendt vedtaket i posten

dette var så traumatisk for meg att jeg ble tvunget til å avslutte denne min sak

ber om nødvendig hjelp og bistand mot fylkesmannen 
og disse to politimenn
som er den største trusselen mot liv helse og overtak

kopi  av dette brevet anmeldelse og klage sendes også 
spesialenheten for politisaker
kongens gate 30, 7012 Trondheim

      hilsen trond fossum
             blåklokkeveien 16 a
             7606 levanger

PS
før jeg kastet kniven mot politiet den gangen
hadde jeg anmeldt overgrepa flere ganger
bedt om støtte og hjelp flere ganger men avvist
gjennom tiår

og nå forsøker maktdjevlene å lure på meg en psykotisk lidelse og farlig
for å skjule alle  sine overgrep

torsdag 5. september 2013

mitt siste brev til advokat

hallo
beklager den brottom avslutningen av saken
men det siste psykiatriske politi og overgrep var svært traumatisk for meg
begynner så smått å få tilbake liv og overtak igjen
som disse psykiatriske røvere med sitt politi har angrepet gjennom tiår
man må bare være oppmerksom på dem
og det skal jeg være ved neste korsvei

hilsen trond fossum
           blåklokkeveien 16 a
           7600 levanger