onsdag 28. august 2013

mitt brev til advokaten

  • avslutte sak‏

18:34
Til: leif@advokatleifstrom.no
hallo igjen

onsdag den 28 aug 2013
kl 16.15

den psykiatriske røver kommer
ringer på døra
har som vanlig alliert seg med sitt politi og sykebil

med den ene overgripende nabokjerring som tilskuer

vil ha meg med ned til psykiatrisk avdeling
post 2
det er meg og injeksjonen de hele tiden har i sine tanker
det vil ikke slippe taket
de prøver desperat å overgi sin byrde til meg

får Sitte i sykebilen denne gang
politiet kjører etter
og forsvinner etter att disse har geleidet meg inn på posten

så settes injeksjonen
og disse røvere blir som vanlig kamerat og vil snakke

her snakkes det ikke først
men etter overgrepet

noe som aldri blir

så forløses alt med denne overgripende nils håvard dahl som kommer og håndhilser
og jeg får dra hjem igjen

du er sjanseløs når disse står slik sammen
politi barnevern og psykiatri

kunne de ikke ha tatt en enkel telefonsamtale til meg så hadde alt ordna seg frivillig
istedet for dette sykebil og politi
de har gjort det slik gjennom år for å forsøke sabotere all form for samtale støtte og kommunikasjon
ved å først overgripe seg mest mulig i forkant
å etterpå være kamerat og samtale
da dette også er en enorm livgivende terapi i å forsøke frarøve meg liv og overtak med dette

her rettet jeg meg bare etter brevet fra min advokat jeg
og håpet det beste

med bakgrunn i dette trekker jeg saken min tilbake
dette er heller egentlig ikke min kamp som blir forsøkt gjort

håper du ordner med alt avsluttende
ellers takk for samarbeidet

hilsen trond fossum
blåklokkeveien 16 a
7606 levanger

--------------------------------------------------------------

noen dager etter overgrepet
får jeg tilsendt i posten
vedtaket de har gjort omkring tvangsmedisinering

søndag 25. august 2013

møte i kontrollkommisjonen

ellers blir det møte i kontrollkommisjonen
16 september 2013  kl 10.30

da fortsetter løgna sin kamp mot sannheten og livet

tirsdag 20. august 2013

brev fra advokat angående opphør av tvunget psyk helsevern og opphør av tvangsmedisinering

BEGJÆRING OM UTSKRIVNING FRA TVUNGET PSYKISK HELSEVERN -
TROND FOSSUM F.13.04.1957

---------------------------------------------------------

dette brevet er sendt til sykehuset 27.07.2013
venter på et evt avslag og ny runde i kontrollkommisjonen

-----------------------------------------------

nytt brev er sendt idag
rundt deres tvangsmedisinering
de har fullt av vedtak og lover her
både omkring tvunget psykisk helsevern og rundt deres tvangsmedisinering
der den vanlige pasient og menneske ikke har en sjanse mot overmakta

-----------------------------------------------------------

HF Nord-Trøndelag
Sykehuset i Levanger
Psykiatrisk klinikk
Kirkegt 2
7600 Levanger

OPPHØR AV "TVANGSMEDISINERING" - TROND FOSSUM F. 13.04.195

Jeg viser til mitt brev av 27.07.2013 hvor jeg innformerer om at min klient Trond Fossum
begjærer seg utskrevet

I denne forbindelse krever han også at det han feilaktig har oppfattet som
"tvangsmedisinering" opphører med øyeblikkelig virkning

Jeg har informert ham om at De selvsagt har anledning til å fatte vedtak om
tvangsmedisinering etter Psykisk Helsevernlovens §4-4 hvis de mener det faglig og juridisk
er grunnlag for det

Hvis dette er aktuelt så gjør jeg samtidig oppmerksom på at min klient
har varslet om at han kommer til å påklage et eventuelt vedtak

Jeg for min del mener det burde være til begge parters fordel om min klient
forblir uten psykofarmaka en periode

Hvis min klient har rett så vil han etter dette bare bli bedre 
som bør være i alles intresse

Hvis han derimot viser klare tegn til sykdom
så vil dette styrke Sykehuset sak i kontrollkommisjonen og senere i retten

Med vennlig hilsen

advokaten

------------------------------------------

samtidig  bruker de dette syk
med eller uten medisin
til å skape ett utidig press mot en
der de følger en med argusøyne
for å tillegge alt mitt normalt mot dette syk hvis medisinen opphører
der omgivelsene som forandrer seg
ikke meg

jeg er hele tiden den samme med eller uten medisin
det har jeg alltid vært

-------------------------------------------

mitt svar til advokaten

hallo igjen
forstår jeg det rett
att jeg foreløpig er fri fra sprøyta
og att jeg evt kan vente på ett tvangsmedisineringsvedtak og evt påklage dette
da oppsøker jeg ikke lenger disse røvere med sprøyte
håper de da ikke gjør noe overilet da som de tidligere har gjort

hilsen trond fossum

------------------------------------------------------

From: leif@advokatleifstrom.no
To: fosum@hotmail.no

Ja du har forstått riktig. Jeg vet ikke hva som har skjedd før, men det er ingen tvil om at alle plikter å prøve frivillige tiltak før man benytter tvang.
 Slik denne sak er nå, forventer jeg derfor at om de ønsker å foreta seg noe så varsler de meg først, og jeg vil så ta umiddelbar kontakt med deg.
 Ellers blir det møte i Kontrollkommisjonen 16.9, og denne gang møter jeg sammen med deg.