onsdag 26. juni 2013

mens vi venter på vedtaket

den psyk kontrollkommisjon har hatt sitt møte og rådslagning

nå nærmer det seg et nytt overgrep vedtak og tvang

torsdag 20. juni 2013

brevet fra kontrollkommisjonen levanger

har fått nytt styggBrev
denne gang fra kontrollkommisjonen for levanger sykehus
v/formann advokat trond peder nilsen
den psykiatriske overgripers forlengende arm gjennom tiår

nå får de endelig igjen sitt  befriende utløp for sin fulle vrangframstillende tyngde og psykose
og prøver igjen og befri seg fra hele sin fælt psykose og verden 
i meg som syk og farlig

der ingenting fra den virkelige verden beskrives
kun deres egen vrangframstillende verden feil og psykose

------------------------------------------------

dette er en søknad om forlengelse av tvunget psykisk helsevern i medhold av PHVL §3-8
---------------------
først kommer den vanlige
innledning :
omkring det formelle omkring sin tvang
som de sprer ut gjennom år
og at pasienten er velkjent for psykiatrisk avdeling gjennom 20 år
og har en kjent paranoid schizofreni

så kommer deres vanlige som det også hvert år kvernes på
aktuellt :
fakta omkring deres tvang injeksjon  og medisinering
går til fastlege osv
får ikke til behandling og avtaler pga at pasienten har motsatt seg osv osv

samtidig har de fremmet Brøset regionale sikkerhetsavdeling for farlige personer
og fremmet dette i grusomme overgrep tidligere år
og bruker så disse i ettertid
som alibi og "partnere" i en forsatt overgripende vrangframstillende og tvang
og at jeg fungerer innenfor en avtale med fastlege og Brøset

dette er jo så grusomt vrangframstillende usant

så kommer deres vanlige samme vrangframstillende psykose og
vurdering :

at jeg er syk og hovedkriteriet oppfyllt
frivillighet fører ikke fram
ingen sykdomsinnsikt
og har ikke forandret holdning til fortsatt medisinering
og at pasientet blir syk og voldelig uten medisin og behandling

det er jo ikke uten medisin som har fremmet mine par forsvarshandlinger
men grusomme overgrep fra de psykiatriske overgripere med deres politi gjennom tiår
der de bla i forkant forfølger meg på gatene
og bryter seg inn i mine boliger titalls ganger på jakt etter sin sprøyte i min kropp
utifra sine egne overgrep sjukdom og feil

dette utløste mine par forsvarshandlinger den gangen¨
ikke......uten medisin

dette er ekstreme overgrep som avler ekstremitet

tilsist konklusjonen :
vilkårene for tvunget psykisk helsevern anses forsatt til stede
uten medisin blir pasienten farlig og syk
på bakgrunn av dette besluttes det å søke om forlengelse av tvunget psyk helsevern
til §3-8 i PHVL
beslutningen er fattet 11.6.13

med vennlig hilsen

roy p huse
overlege
psyk avd

gjennom år har de forsøkt røve hele mitt liv med dette.......syk
der de gjennom tiår og helt tilslutt gjennom sin ekstremitet 
også klarte å provosere fram ett par mine forsvarshandlinger mot
og for ettertid og helt tilslutt angriper mitt liv med både......farlig og syk


saken vil bli behandlet av kontrollkommisjonen i møte mandag 24.06.2013
dersom de ønsker å uttale dem osv osv  må varsle på telefon osv
noe jeg gjør
og klager på liten tid
hvorfor så hastig liksom
må få kontakt med advokaten min først liksom

vi oppnevner en advokat til deg sier vedkommende
å.....har du en advokat
hvem da osv

og får videre beskjed da att det ikke går ann å utsette
sommerferie osv
 og att det ikke var  nødvendig å møte opp på det møtet
men vente på vedtaket
og så klage på vedtaket
noe jeg da gjør

som også advokaten er enig i 

nå er det bare å vente
på nytt overgrep fra disse overgripere
og deres nye VEDTAK
og så oversende dette til min advokat

så bestemmes resten utifra det

mandag 17. juni 2013

søknad om hjelp advokat

til advokat

hallo

har ligget under tvungen psykisk helsevern gjennom år
lang historie
med så mye Feil mot et normalt ressursterkt frisk menneske
for å skjule også de grunnleggende overgrep fra 80 tallet som nesten tok livet av meg

ei overmakt jeg aldri har fått hjelp mot

nå har den overgripende psyk avd sykehuset levanger
igjen fremmet ett nytt årlig vedtak om tvang
som skal opp i kontrollkommisjonen
og jeg ber om hjelp med og mot dette

          mvh trond fossum

fredag 14. juni 2013

ikke enkelt

å få hjelp mot den psykiatriske tvang og røver
er ikke enkelt
de vil styre alt selv

#psykisk helsevern

jeg finner heller ingen advokat jeg 
som viser sin intresse
jeg henvender og henvender meg uten respons 
er det noe galt med meg liksom

kanskje har de intresse av å hjelpe denne gang
deres sekk er etterhvert blitt tung å bære

brevet fra Roy P Huse

Beslutning om forlengelse av tvunget psykisk helsevern
i medhold av psykisk helsevern §3-8
vedrørende trond bjarte fossum

----------------------------------------------

Pasientens tvungne psykiske helsevern utløper 18.07.2013

Tvunget psykisk helsevern ble første gang etablert 18.07.2008

Pasienten er under tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold

Det er foretatt en helhetsvurdering av pasienten og dennes situasjon og
1.innleggelse/tilbakeholdelse framtrer som den klart beste løsningen for pasienten
  og
2.pasienten utgjør en nærliggende og alvorlig fare for andres liv eller helse

På bakgrunn av disse kriterier besluttes det å søke om forlengelse
av tvunget psykisk helsevern i henhold til lovens §3-8

Utdypende faglig begrunnelse for vedtaket forefinnes som notat i pasientens journal
Beslutningen er fattet 11.06.2013

Roy P Huse
overlege
psykiatrisk avdeling
sykehuset levanger

sendt til : kontrollkommisjonen

------------------------------------------

noen forsøker å tillegge meg sin egen røver og psykose her
og fortsatt forsøke frarøve meg det grunnleggende liv og overtak

lørdag 8. juni 2013

overgripere

det sitter en overlege der ved psykiatrisk avdeling levanger
han har sittet der i tredve førti år og styrt sitt helvete utover folk...

og som fylkeslege sitter det ei kjerring som på åttitallet
jobbet ved psyk avd levanger og som var ein del av overgrepsmaskineriet der

og samme visa også  med kontrollkommisjonen

svar fra fylkeslegen og fylkesmannen i nord - trøndelag

til trond fossum

svar på purring Klage på behandling ved psykiatrisk avdeling
Sykehuset Levanger

Fylkesmannen har mottatt brev fra Helse Nord-Trøndelag , psykiatrisk avdeling
ved Nils Håvard Dahl, der han skriver følgende :

"Pasienten har bedt om ny behandler ved vår klinikk.Vi har meddelt pasienten
at overlege Roy Huse overtar som PAB etter psykologspesialist Espen E Valseth
Pasienten aksepterer dette byttet "

Vi anser dermed at saken er ivaretatt fra sykehusets side overfor deg
og at psykiatrisk avdeling med dette ivaretar deg som pasient og oppfyller sine plikter
i forhold til å gi deg nødvendig helsehjelp fra spesialhelsetjenesten

Med Hilsen
Marit Dypdahl Kverkild
Fylkeslege
Sosial-,helse- og barneavdelingen

---------------------------------------------------------

jeg får ikke grunnleggende hjelp mot
de vil fortsatt pine og plage meg

-----------------------------------------------------------

Til: fmntpost@fylkesmannen.no

klage på behandler psykiatrisk avdeling sykehuset levanger
-----------------------------------------------------------

jeg har fått en ny behandler som jeg søkte om
overlege Roy P Huse

da jeg har vært borti denne mann før og som fortsatt opprettholder dette FEIL
uten anna
ber jeg igjen om å få en tilfredstillende behandler
som ser den virkelighet som er
gjennom kommunikasjon støtte forståelse og medmeneskelighet 
istedet for å trykke meg ned med fortsatt overgrep sprøyte og tvang

mot meg som et normalt friskt ressursterkt menneske

så lenge ikke du gir nødvendig hjelp mot den overgripende virksomhet
er det ikkje noe anna å gjøre enn å gjøre det slik
viser til mine tidligere brev og purringer om nødvendig hjelp

ber fortsatt om en tilfredstillende behandler

               trond fossum