søndag 3. november 2013

dysmorfofobi - min nese

mitt fysiske kosmetiske problem den gangen som angripes nå med diagnosen DYSMORFOFOBI
som innebærer at du skal oppfatte at en del av kroppen er desformert
uten at den faktisk er det
diagnoser
som skal skjule den egentlige årsak til mine forsvar og handlinger
som er deres feilbehandling og etterhvert alle deres fysiske og psykiske overgrep

legger ved tre bilder under som viser hva jeg søkte hjelp for
og som skapte disse depresjonsfølelsene i ungdomstidenden forhøyede neseryggen etter disse skadene
mot den egentlige fine oppadgående neseryggen jeg er født med

dette er intet stort problem for de som ikke har det
men for meg i tenårene og langt inn i voksen alder
ble dette et  kjempeproblem etter disse skadene
og som beviser deres vrangframstillinger og diagnoser

og som var det eneste problemet jeg hadde
og det eneste jeg søkte hjelp mot

og når jeg endelig søker hjelp blir dette behandlet som vrangforestillinger og psykisk
og utifra dette forsøker de etterpå å røve og  ødelegge hele mitt liv med diagnoser
for å forsøke skjule alle overgrep og elendighetfredag 27. september 2013

min anmeldelse

levanger 1 oktober 2013

politimesteren i nordtrøndelag
nord-Trøndelag politidistrikt

Postboks 2620
7734 Steinkjer

anmeldelse av fylkesmannen i nordtrøndelag og av disse politimenn
---------------------------------------------------------------------------
anmelder fylkesmannen for ikke å gi nødvendig bistand og hjelp
mot den psykiatriske tvang injeksjon og overgrep gjennom tiår
mot et normalt friskt ressussterk menneske
-------------------------------------
samtidig har jeg gjennom tiår blitt forfulgt og trakkasert av dette politi
som med jevne mellomrom finner seg ett eller annet påskudd
for bla å overfalle mine bopeler
påskudd som flygeblader og nazisme
knivoverfall
og ikke minst den overgripende psykiatriske tvang og injeksjon
og bruker dette for å få sine utbrudd

og gjør ingenting oppimot for å unngå
ingen undersøkelser
utbrudda MÅ de bare ha 

jeg anmelder disse to politimenn om det da ikke var flere
som overfallt min bolig nå sist onsdag 28 august 2013 kl 16.15
levanger
oppimot den overgripende psykiatriske tvang og injeksjon

der jeg var inne i en hjelpende sak mot disse
der jeg ble rådet til å avvente ett evt medisineringsvedtak og klage på dette

imellomtiden angriper politiet min bolig med sykebil og hele oppbudet
kunne ikke sykehuset bare ha ringt meg og unngått dette
og att politiet undersøker dette om det går rederlig for seg

men det gjør de ikke
de også MÅ bare ha sine utbrudd i forfølgelsen av mitt liv
og gjør det alltid på verst overrumplende nedverdigende måte

tre dager etter overgrepet
får jeg tilsendt vedtaket i posten

dette var så traumatisk for meg att jeg ble tvunget til å avslutte denne min sak

ber om nødvendig hjelp og bistand mot fylkesmannen 
og disse to politimenn
som er den største trusselen mot liv helse og overtak

kopi  av dette brevet anmeldelse og klage sendes også 
spesialenheten for politisaker
kongens gate 30, 7012 Trondheim

      hilsen trond fossum
             blåklokkeveien 16 a
             7606 levanger

PS
før jeg kastet kniven mot politiet den gangen
hadde jeg anmeldt overgrepa flere ganger
bedt om støtte og hjelp flere ganger men avvist
gjennom tiår

og nå forsøker maktdjevlene å lure på meg en psykotisk lidelse og farlig
for å skjule alle  sine overgrep

torsdag 5. september 2013

mitt siste brev til advokat

hallo
beklager den brottom avslutningen av saken
men det siste psykiatriske politi og overgrep var svært traumatisk for meg
begynner så smått å få tilbake liv og overtak igjen
som disse psykiatriske røvere med sitt politi har angrepet gjennom tiår
man må bare være oppmerksom på dem
og det skal jeg være ved neste korsvei

hilsen trond fossum
           blåklokkeveien 16 a
           7600 levanger

onsdag 28. august 2013

mitt brev til advokaten

  • avslutte sak‏

18:34
Til: leif@advokatleifstrom.no
hallo igjen

onsdag den 28 aug 2013
kl 16.15

den psykiatriske røver kommer
ringer på døra
har som vanlig alliert seg med sitt politi og sykebil

med den ene overgripende nabokjerring som tilskuer

vil ha meg med ned til psykiatrisk avdeling
post 2
det er meg og injeksjonen de hele tiden har i sine tanker
det vil ikke slippe taket
de prøver desperat å overgi sin byrde til meg

får Sitte i sykebilen denne gang
politiet kjører etter
og forsvinner etter att disse har geleidet meg inn på posten

så settes injeksjonen
og disse røvere blir som vanlig kamerat og vil snakke

her snakkes det ikke først
men etter overgrepet

noe som aldri blir

så forløses alt med denne overgripende nils håvard dahl som kommer og håndhilser
og jeg får dra hjem igjen

du er sjanseløs når disse står slik sammen
politi barnevern og psykiatri

kunne de ikke ha tatt en enkel telefonsamtale til meg så hadde alt ordna seg frivillig
istedet for dette sykebil og politi
de har gjort det slik gjennom år for å forsøke sabotere all form for samtale støtte og kommunikasjon
ved å først overgripe seg mest mulig i forkant
å etterpå være kamerat og samtale
da dette også er en enorm livgivende terapi i å forsøke frarøve meg liv og overtak med dette

her rettet jeg meg bare etter brevet fra min advokat jeg
og håpet det beste

med bakgrunn i dette trekker jeg saken min tilbake
dette er heller egentlig ikke min kamp som blir forsøkt gjort

håper du ordner med alt avsluttende
ellers takk for samarbeidet

hilsen trond fossum
blåklokkeveien 16 a
7606 levanger

--------------------------------------------------------------

noen dager etter overgrepet
får jeg tilsendt i posten
vedtaket de har gjort omkring tvangsmedisinering

søndag 25. august 2013

møte i kontrollkommisjonen

ellers blir det møte i kontrollkommisjonen
16 september 2013  kl 10.30

da fortsetter løgna sin kamp mot sannheten og livet

tirsdag 20. august 2013

brev fra advokat angående opphør av tvunget psyk helsevern og opphør av tvangsmedisinering

BEGJÆRING OM UTSKRIVNING FRA TVUNGET PSYKISK HELSEVERN -
TROND FOSSUM F.13.04.1957

---------------------------------------------------------

dette brevet er sendt til sykehuset 27.07.2013
venter på et evt avslag og ny runde i kontrollkommisjonen

-----------------------------------------------

nytt brev er sendt idag
rundt deres tvangsmedisinering
de har fullt av vedtak og lover her
både omkring tvunget psykisk helsevern og rundt deres tvangsmedisinering
der den vanlige pasient og menneske ikke har en sjanse mot overmakta

-----------------------------------------------------------

HF Nord-Trøndelag
Sykehuset i Levanger
Psykiatrisk klinikk
Kirkegt 2
7600 Levanger

OPPHØR AV "TVANGSMEDISINERING" - TROND FOSSUM F. 13.04.195

Jeg viser til mitt brev av 27.07.2013 hvor jeg innformerer om at min klient Trond Fossum
begjærer seg utskrevet

I denne forbindelse krever han også at det han feilaktig har oppfattet som
"tvangsmedisinering" opphører med øyeblikkelig virkning

Jeg har informert ham om at De selvsagt har anledning til å fatte vedtak om
tvangsmedisinering etter Psykisk Helsevernlovens §4-4 hvis de mener det faglig og juridisk
er grunnlag for det

Hvis dette er aktuelt så gjør jeg samtidig oppmerksom på at min klient
har varslet om at han kommer til å påklage et eventuelt vedtak

Jeg for min del mener det burde være til begge parters fordel om min klient
forblir uten psykofarmaka en periode

Hvis min klient har rett så vil han etter dette bare bli bedre 
som bør være i alles intresse

Hvis han derimot viser klare tegn til sykdom
så vil dette styrke Sykehuset sak i kontrollkommisjonen og senere i retten

Med vennlig hilsen

advokaten

------------------------------------------

samtidig  bruker de dette syk
med eller uten medisin
til å skape ett utidig press mot en
der de følger en med argusøyne
for å tillegge alt mitt normalt mot dette syk hvis medisinen opphører
der omgivelsene som forandrer seg
ikke meg

jeg er hele tiden den samme med eller uten medisin
det har jeg alltid vært

-------------------------------------------

mitt svar til advokaten

hallo igjen
forstår jeg det rett
att jeg foreløpig er fri fra sprøyta
og att jeg evt kan vente på ett tvangsmedisineringsvedtak og evt påklage dette
da oppsøker jeg ikke lenger disse røvere med sprøyte
håper de da ikke gjør noe overilet da som de tidligere har gjort

hilsen trond fossum

------------------------------------------------------

From: leif@advokatleifstrom.no
To: fosum@hotmail.no

Ja du har forstått riktig. Jeg vet ikke hva som har skjedd før, men det er ingen tvil om at alle plikter å prøve frivillige tiltak før man benytter tvang.
 Slik denne sak er nå, forventer jeg derfor at om de ønsker å foreta seg noe så varsler de meg først, og jeg vil så ta umiddelbar kontakt med deg.
 Ellers blir det møte i Kontrollkommisjonen 16.9, og denne gang møter jeg sammen med deg.

tirsdag 30. juli 2013

brevet til sykehuset levanger

HF Nord-Trøndelag
Sykehuset i Levanger
Psykiatrisk Klinikk
Kirkegt 2
7600 Levanger

MELDING OM BEGJÆRING OM UTSKRIVNING AV TVUNGET PSYKISK
HELSEVERN - TROND FOSSUM F.13.04.1957

Av prosessuelle årsaker er den stevning Trond Fossum har fremmet idag trukket fra videre
rettslig behandling men samtidig har Fossum bedt meg meddele at han nå begjærer seg
utskrevet fra det tvungne psykiske helsevern han nå er underlagt

Da tvangen i seg selv er en betydelig belastning for min klient Trond Fossum ber jeg om at
denne begjæring gis høyeste prioritet

med vennlig hilsen
advokaten

lørdag 27. juli 2013

nytt brev fra min advokat

ny utvikling i saken
----------------------------------------
Trond Fossum
Jeg er nødt til å trekke den stevning jeg har fremmet
Årsaken er at jeg ved en feil trodde 
at Kontrollkommisjonen  både hadde vurdert en begjæring om utskrivning fra din side 
og din klage på fornyet tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold.

det viser seg nå at Kontrollkommisjonen bare har behandlet din klage
med andre ord jeg har gjort den feilen at jeg ikke leste vedtaket nøye nok 
før jeg skrev stevning.

men aldri så galt at det ikke er godt for noe
det vi får nå er en ny runde i Kontrollkommisjonen
da jeg ikke regner med at Overlegen er villig til å skrive deg ut.

Fremgangsmåten er nå slik:
1.Du tar kontakt med Sykehuset og muntlig eller skriftlig begjærer deg utskrevet
eller alternativt du overlater til meg å kontakte sykehuset

2.Sykehuset gir et skriftlig svar
hvor det må forventes at de nekter å skrive deg ut
hvis du får dette svaret må du snarest sende det til meg

3.Når Sykehusets svar foreligger sender jeg på dine vegne klage til Kontrollkommisjonen
og denne gang skal jeg sørge for at jeg har anledning til å være tilstede i møtet

4.Etter Kontrollkommisjonens møte vil du enten være en fri mann
eller jeg er klar for en ny stevning til Retten

Men uavhengig av denne ekstrarunden vil jeg gjøre mitt for at tvangsmedisineringen opphører 
i påvente av et endelig svar fra Kontrollkommisjon eller Domstol.

Jeg tar ferie fra og med mandag, men er på plass fra tirsdag 6. august.

Hører derfor gjerne fra deg så snart som mulig
særlig om du selv vil kreve deg utskrevet fra Sykehuset 
eller om du vil jeg skal gjøre det

hilsen advokaten

------------------------------------

mitt svar

hallo
det høres greit ut alt dette
kanskje du kontakter sykehuset og krever meg utskrevet
ligger litt mere autoritet i deg liksom enn i usle meg
håper å høre fra deg etter svar fra sykehuset

                                trond fossum

mitt svar på nok ett styggbrev fra fylkesmann

fmntpost@fylkesmannen.no

ang deres korespondanse‏
-----------------------------------------
heisan

har i løpet av også det siste året
skrevet utallige brev og purringer til fylkesmann
om nødvendig bistand mot de psykiatriske tvang og overgrep
mot et psyk friskt menneske gjennom 30 år

der dere helt grusom har oppretholdt djevelskapen
nå gjennom tiår
med deres stadige finurlige brev i min postkasse
alt anna enn hjelp

idag får jeg ett nytt brev fra dere
der dere henger dere opp i mitt krav om ny behandler for flere måneder siden
og som er en konsekvens av deres manglende hjelp og overgrep

det verste er at dere gir heller ikke hjelp mot disse overgrep

alt blir jo overgrep her

helt tilslutt
jeg vil IKKE ha flere av deres brev i min postkasse

            trond fossum
            blåklokkeveien 16 a
            7600 levanger

søndag 21. juli 2013

mens vi venter på stevningen

mens vi venter på stevningen
så skal min advokat søke fylkesmannen om fritak fra tvangsmedisineringen

da disse psykiatriske røvere  er noen luringer
de har to vedtak her
ett for tvangen som stevninga gjelder
dette vedtaket kalles
Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold
som gir dem rett til å tvangsbehandle
og  det andre vedtaket er ett tvangsmedisineringsvedtak som da fortsatt gjeder

noen har bukta og begge endene her

onsdag 17. juli 2013

alene

nå er jeg ferdig å sløse energi på advokat sak og stevningen
nå får jeg bruke all tid og energi framover på mitt forsvar
mot det overgripende psykiske helsevern

forstår jo etterhvert her at jeg står alene

selvsagt tror jeg på advokaten min
men jeg er ikke naiv da
har sett nokk av advokater og røvere gjennom tiår
som alle har dratt i røver og retning

men neida denne gang er han sikkert grei han
advokaten
ikke verre enn noen andre som jeg pleier si he he

stevningen

stevning til inntrøndelag tingrett
fra min advokat
--------------------------------

saksøker : trond fossum
prosessfullmektig : advokaten
saksøkte : staten v/ helsedepartementet pb 8011 dep 0030 oslo 
prosessfullmektig : regjeringsadvokaten pb 8012 dep 0030 oslo

saken gjelder : rettslig overprøving av vedtak
om tvangsinnleggelse i psykiatrisk sykehus

jeg (advokaten) melder meg som prosessfullmektig for trond fossum

kontrollkommisjonen for sykehuset levanger fattet 24.06.2013 
vedtak om fortsatt tvunget psykisk helsevern
men ikke ut over 18.07.2014
uten ny vurdering og nytt vedtak fra kontrollkommisjonen

da undertegnede ikke hadde anledning til å møte 
ved kontrollkommisjonens behandling av saken
valgte fossum å møte uten advokat
------------------
slik var det no ikke helt da
jeg ringte og fikk beskjed om å ikke møte
og avvente vedtaket og klage på dette
og så ringte jeg til advokaten som var ening i dette
rett skal være rett
-------------------------
det er overnevnte vedtak som her søkes overprøvd

med hjemmel i lov om psykisk helsevern §7-1 reises sak for inntrøndelag tingrett
vedrørende krav om opphør av tvunget psykisk helsevern jfr tvisteloven kap.36

fossum har vært kontinuerlig underlagt tvunget psykisk helsevern i snart 5 år
siden 18.07.2008
og har vært under en eller annen form for psykisk behandling i en 20 års periode
----------------
dette som det her kaller psykisk behandling
er grufulle overgrep fra et helt samfunn bande og røvere
som skal fremme alibiet for den samme bande
som gjennom tiår har jakta på meg med denne tvang og psyk sprøyte og injeksjon
som disse røvere desperat forsøker skjule alle sine overgrep med
dette er det de kaller psyk behandling (
------------------------------
fossum opplever tvangen som en betydelig merbelastning i seg selv
og siden han i lengre periode har vært underlagt tvang uten døgnopphold
synes det som om det er på tide at han får sjansen til å prøve seg i samfunnet
uten å være underlagt tvang
-----------------------------------
å få sjansen til å prøve seg i samfunnet......
hva kan man si til dette da
synes jeg prøver meg hver dag jeg ikke pga men på tross av
-------------------------------------------
2. rettlige anførsler

2.1 alvorlig sinnslidelse

fossum er uenig i at han har en alvorlig sinnslidelse som kan gi grunnlag for
bruk av tvang etter psykisk helsevernloven § 3-3 jfr §3-5

2.2 tilleggskriterium : behandlingskriteriet,jf lov om psyk helsevern
§3-3, 1.ledd pkt. 3a

behandlingskriteriet

han er videre uenig i at ytterligere tvangsmedisinering vil føre til
en bedring av hans psykiske helsetilstand
da tvangen i seg selv er det han reagerer mest negativt på
------------------------------------------
en bedring av hans psyk helsetilstand..............
føler meg som psyk syk her
--------------------------------
2.4 frivillig psyk helsevern jf lov om psyk helsevern §2-3, 1.ledd pkt 1

det hevdes at sykehuset ikke har klart å oppnå noen form for samarbeid med fossum
og at deres ulike forsøk ikke har ført frem
-----------------------
det er jo ikke sykehuset som har prøvd å oppnå kontakt og dialog
men JEG
og sykehuset som står og avviser
gjennom tiår
alle sammen snur alt på hodet her
-------------------
samtidig opplyses at det er oppnådd en behandlingsmessig kontakt med fossum
med grunnlag i et samarbeid med brøset og fossums fastlege
-----------------------------------
behandlingsmessige kontakten med brøset
alt er deres trusler
med deres forfølgende politi og påfølgende innesperring tvang og sprøyte
dette kaller advokaten for behandlingsmessig kontakt
min fastlege vet jeg ikke hvem er
har aldri hatt behov for lege
-----------------------------------------------
men dette betyr nettopp at det ikke er umulig å samarbeide med fossum
men at sykehusets folk ikke har klart det
dette sier mer om manglende kommunikasjonskompetanse hos sykehusets folk 
enn hvor vanskelig fossum er
------------------------------------
hvordan skal man samarbeide da
med disse røvere som kjemper desperat mot ett mål
den psyk tvang og injeksjon i min kropp for å skjule de grufulle overgrep
nå gjennom tredve år
det er intet samarbeid som skal til her
det er ikke jeg  som skal dialogisere lenger med disse overgripere
som jeg har prøvd gjennom 30 år og utmatta meg totalt
nå er det  påtalemakten som skal kommunisere
-------------------------------
det er med andre ord ikke nok at man har forsøkt med frivillige tiltak
man må også finne en fremgangsmåte som fungerer
noe som fastlegen og brøset-i motsetning til sykehuset-tydeligvis har oppnådd

2.5 helhetsvurdering jf lov om psyk helsevern §3-3,1.ledd pkt

under den forutsetning at retten kommer til at vilkårene for fortsatt
bruk av tvang er tilstede
vil vi fra denne side hevde at fossum allikevel etter en helhetsvurdering
bør skrives ut

dette begrunnes med at etter så mange år med bruk av tvang og med
feilslåtte forsøk på å få fossum til å samarbeide
er det på høye tid at andre med en annen kommunikasjonskompetanse får slippe til
i den utstrekning fossum i det hele tatt mener han har behov for
videre bistand

3.  prosessuelle forhold

med henvisning til tvisteloven §36-5 ber undertegnede om at saken
berammes snarest og uten videre saksforberedelse

med hjemmel i tvisteloven §36-8 og lov om fri rettshjelp
bes retten om å oppnevne undertegnede som prosessfullmektig for fossum

det bes om at retten settes med 2 fagkyndige meddommere

saksøker vil komme tilbake til evt vitner på et senere tidspunkt
----------------------
vitner he he
det er jeg mot alle her
det har det vært i alle tiår
--------------------------
med forbehold om ytterligere anførsler og bevis nedlegges slik
                      påstand :
trond bjarte fossum begjæring om opphør tvunget psyk helsevern tas til følge

det tas forbehold om ytterligere anførsler og bevis


advokaten
trondheim 15 juli 2013

tirsdag 2. juli 2013

kontrollkommisjonens vedtak

Vedlagt oversendes vedtak fattet i kontrollkommisjonens møte 24.06.13

Med hilsen

H.Tangstad
for Trond Peder Nilsen

alt virker jo så ordentlig her med velvalgte fine ord og formuleringer oppimot syk
som står i en enorm kontrast til disse overgripere på DET planet

År 2013 den 26.06 holdt kontrollkommisjonen møte ved Sykehuset Levanger

Møtet på psykiatrisk klinikk
--------------------------
Til stede fra Kontrollkommisjonen :
Trond Peder Nilsen
Kåre Fossvik
Gunnbjørg Westerfjell
Nina Vesterdal

Til stede fra sykehuset : Overlege Nils Håvard Dahl

Trond Bjarte Fossum f 13.04.57 - 1år forlengelse av tvungent psykisk helsevern
jf.§ 3-8 jf. Forskriftens § 59


så kommer litt bakgrunn omkring det tvungne psykiske helsevernet
og at overlege Huse i råd 11.06.13 har foretatt en redegjørelse som ligger til grunn
for den årlige forlengelse
Et lite utdrag av redegjørelsen :

Pasienten har vært underlagt tvunget psykisk helsevern siden 18.7.08

dette blir jo så feil
de har jo dreve med tvangen siden 1994
da de satte sin første innjeksjon
og brevet fra min avdøde advokat den gangen som gir til kjenne de grusomme
grunnleggende overgrep helt fra starten av

------------------------------------------------------------

Per Sørum
Advokat
Møterett for Høyesterett

TROND BIARTE FOSSUm F. 13 04 I9S7

På vegne av Tond Biarte Fossum vises  det til hans klage av 6.d.m. over tvangsinnlegg-

elsen i medhold av lovens § 5, 3.d.m.


Jeg hadde idag en samtale med Fossum på sykehuset.Han opplyste at han etter inn-

leggelsen ikke hadde blitt medisinert.På bakgrunn av dette og min samtale med ham,vil

det bli hevdet at han under ingen omstendighet går inn under grunnvilkårene i §5 i lov

om psykisk helsevern-alvorlig sinnslidelse


Isolert sett vil jeg derfor hevde at det vil være et misbruk av loven å bruke den i hans

tilfelle.


Fossum er imidlertid innforstått med at han trenger hjelp fra sosialkontoret til å skaffe seg

ny bolig.Jeg sender derfor kopi av dette brev til steinkjer kommune,sosialkontoret,med

anmodning om at så skjer

                         med hilsen
                         Per Sørum

--------------------------------------------------------------


redegjørelsen fortsetter :
kontrollkommisjonen har etter dette i møter tatt stilling til det tvungne vernet årlig

sannheten er jo at kontrollkommisjonen nå gjennom 30 år grusomt har oppretthold
de psykiatriske overgrep mot meg som frisk normal ressurssterkt menneske
og dreve fram det psykiatriske terrorgrunnlaget for hele samfunn og bande
slik det er drevet gjennom tiår i angrepet på mitt overtak og liv

Pasienten er for tiden underlagt tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold
jf.§§ 3-3 og 3-5 i PHVL
og videre
pasienten er velkjent fra psykiatrisk avdeling gjennom 20 år
og har en kjent paranoid schizofreni

og videre den samme vrangframstillende  historikken :

der de gjennom grusomme overgrep har aliert seg med
Regional Sikkerhetsavdeling Brøset og at jeg fungerer innenfor en avtale med disse
og fastlege

jeg har en fastlege ja
men jeg har aldri vært i kontakt med
av den enkle grunn
jeg er ikke syk

har ingen avtale med noen av disse
unntatt deres trusler med de grunnleggende overgrep politi tvang og injeksjon

Det er vurdert at kontakt med sykehuset imot pasientens ønske 
kun vil provosere pasienten 
og sannsynligvis virke ødeleggende for et fungerende oppfølgings-system

Dette er jo Så vrangframstillende
i møte med kontrollkommisjonen i 2009
la jeg fram for disse att jeg gjerne kunne møte opp til sykehuset for jevnlige samtaler
og dialog
som ett alternativ til tvangen
men dette ble totalt avvist

ifjor bestillte jeg meg time på psykiatrisk poliklinikk selv for å få til en dialog
oppimot denne tvangen
men denne behandler bare avvikler dette etter 3 -4 timer
med sine påfølgende vrangframstillinger
som i dette vedtaket

de er bare SÅ avhengig av tvangen og sprøyta for å skjule hele overgrepshelvete


så er det Vurderingen :

Pasienten har en alvorlig sinnslidelse og hovedkriteriet er dermed oppfyllt
Frivillighet vurderes ikke lenger som hensiktsmessig
da gjentatte tidligere forsøk med frivillig behandling ikke har ført fram

dette er så feil
de er jo ikke inntressert i å behandle
av den enkle grunn
det er ikke noe å behandle

Og at pasienten ikke har noen innsikt i sin sykdom og behov for
regelmessig antipsykotisk medisinering

å kjøre et frisk ressursterkt normal menneske i senk på denne måten
de kan jo skrive hva de vil her

Og at pasienten uten behandling med antipsykotisk medisinering
vil få sin tilstand vesentlig forverret (psykotisk med alvorlig symtomatologi)
Behandling underlagt tvunget psykisk helsevern 
vurderes å redusere pasientens risiko for vold gjennom antipsykotisk effekt
Etter vår vurdering er derfor det negative behandlingskriterium
og farekriteriet oppfyllt

Så kommer konklusjonen og att vilkårene er tilstede osv osv
og forlengelse av psykisk helsevern
beslutningen er fattet 11.6.13

Overlegens redegjørelse og vedtak ble 19.06.13 oversendt pasienten
med oppfordring om å uttale seg isaken
Pasienten har ikke latt høre fra seg

Selv om jeg ringte dit og fikk beskjed om ikke å møte
men heller klage på vedtaket
noe jeg gjør

det samme vrangframstillende

Så kommer avsluttningen
med den samme vrangframstillende historikk mot syk
og at tvang og sprøyte er den klart beste løsningen for pasienten

Dette er jo den beste løsning for overgriper
som slik forsøker skjule hele sitt overgrepshelvete

og at helt til slutt at vilkårene er tilstede 
og att kontrollkommisjonen enstemmig samtykker i forlengelsen av vernet med 1 år

Trond Bjarte Fossum f. 13.04.57 undergis fortsatt tvunget psykisk helsevern
men ikke ut over 18.07.14 uten ny vurdering og nytt vedtak fra kontrollkommisjonen

Trond Peder Nilsen

---------------------------------------------------

det blir jo så totalt meningsløst å sitte å kommentere alt
disse overgripere hele tiden vrangframstiller oppimot syk

noen må før eller siden skjære gjennom her
og avslutte denne ekstreme galskapen
som gjennom tiår klarte å framprovosere mine par forsvarshandlinger

Er det noe rart folk forsvarer seg mot dette ekstreme da

onsdag 26. juni 2013

mens vi venter på vedtaket

den psyk kontrollkommisjon har hatt sitt møte og rådslagning

nå nærmer det seg et nytt overgrep vedtak og tvang

torsdag 20. juni 2013

brevet fra kontrollkommisjonen levanger

har fått nytt styggBrev
denne gang fra kontrollkommisjonen for levanger sykehus
v/formann advokat trond peder nilsen
den psykiatriske overgripers forlengende arm gjennom tiår

nå får de endelig igjen sitt  befriende utløp for sin fulle vrangframstillende tyngde og psykose
og prøver igjen og befri seg fra hele sin fælt psykose og verden 
i meg som syk og farlig

der ingenting fra den virkelige verden beskrives
kun deres egen vrangframstillende verden feil og psykose

------------------------------------------------

dette er en søknad om forlengelse av tvunget psykisk helsevern i medhold av PHVL §3-8
---------------------
først kommer den vanlige
innledning :
omkring det formelle omkring sin tvang
som de sprer ut gjennom år
og at pasienten er velkjent for psykiatrisk avdeling gjennom 20 år
og har en kjent paranoid schizofreni

så kommer deres vanlige som det også hvert år kvernes på
aktuellt :
fakta omkring deres tvang injeksjon  og medisinering
går til fastlege osv
får ikke til behandling og avtaler pga at pasienten har motsatt seg osv osv

samtidig har de fremmet Brøset regionale sikkerhetsavdeling for farlige personer
og fremmet dette i grusomme overgrep tidligere år
og bruker så disse i ettertid
som alibi og "partnere" i en forsatt overgripende vrangframstillende og tvang
og at jeg fungerer innenfor en avtale med fastlege og Brøset

dette er jo så grusomt vrangframstillende usant

så kommer deres vanlige samme vrangframstillende psykose og
vurdering :

at jeg er syk og hovedkriteriet oppfyllt
frivillighet fører ikke fram
ingen sykdomsinnsikt
og har ikke forandret holdning til fortsatt medisinering
og at pasientet blir syk og voldelig uten medisin og behandling

det er jo ikke uten medisin som har fremmet mine par forsvarshandlinger
men grusomme overgrep fra de psykiatriske overgripere med deres politi gjennom tiår
der de bla i forkant forfølger meg på gatene
og bryter seg inn i mine boliger titalls ganger på jakt etter sin sprøyte i min kropp
utifra sine egne overgrep sjukdom og feil

dette utløste mine par forsvarshandlinger den gangen¨
ikke......uten medisin

dette er ekstreme overgrep som avler ekstremitet

tilsist konklusjonen :
vilkårene for tvunget psykisk helsevern anses forsatt til stede
uten medisin blir pasienten farlig og syk
på bakgrunn av dette besluttes det å søke om forlengelse av tvunget psyk helsevern
til §3-8 i PHVL
beslutningen er fattet 11.6.13

med vennlig hilsen

roy p huse
overlege
psyk avd

gjennom år har de forsøkt røve hele mitt liv med dette.......syk
der de gjennom tiår og helt tilslutt gjennom sin ekstremitet 
også klarte å provosere fram ett par mine forsvarshandlinger mot
og for ettertid og helt tilslutt angriper mitt liv med både......farlig og syk


saken vil bli behandlet av kontrollkommisjonen i møte mandag 24.06.2013
dersom de ønsker å uttale dem osv osv  må varsle på telefon osv
noe jeg gjør
og klager på liten tid
hvorfor så hastig liksom
må få kontakt med advokaten min først liksom

vi oppnevner en advokat til deg sier vedkommende
å.....har du en advokat
hvem da osv

og får videre beskjed da att det ikke går ann å utsette
sommerferie osv
 og att det ikke var  nødvendig å møte opp på det møtet
men vente på vedtaket
og så klage på vedtaket
noe jeg da gjør

som også advokaten er enig i 

nå er det bare å vente
på nytt overgrep fra disse overgripere
og deres nye VEDTAK
og så oversende dette til min advokat

så bestemmes resten utifra det

mandag 17. juni 2013

søknad om hjelp advokat

til advokat

hallo

har ligget under tvungen psykisk helsevern gjennom år
lang historie
med så mye Feil mot et normalt ressursterkt frisk menneske
for å skjule også de grunnleggende overgrep fra 80 tallet som nesten tok livet av meg

ei overmakt jeg aldri har fått hjelp mot

nå har den overgripende psyk avd sykehuset levanger
igjen fremmet ett nytt årlig vedtak om tvang
som skal opp i kontrollkommisjonen
og jeg ber om hjelp med og mot dette

          mvh trond fossum

fredag 14. juni 2013

ikke enkelt

å få hjelp mot den psykiatriske tvang og røver
er ikke enkelt
de vil styre alt selv

#psykisk helsevern

jeg finner heller ingen advokat jeg 
som viser sin intresse
jeg henvender og henvender meg uten respons 
er det noe galt med meg liksom

kanskje har de intresse av å hjelpe denne gang
deres sekk er etterhvert blitt tung å bære

brevet fra Roy P Huse

Beslutning om forlengelse av tvunget psykisk helsevern
i medhold av psykisk helsevern §3-8
vedrørende trond bjarte fossum

----------------------------------------------

Pasientens tvungne psykiske helsevern utløper 18.07.2013

Tvunget psykisk helsevern ble første gang etablert 18.07.2008

Pasienten er under tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold

Det er foretatt en helhetsvurdering av pasienten og dennes situasjon og
1.innleggelse/tilbakeholdelse framtrer som den klart beste løsningen for pasienten
  og
2.pasienten utgjør en nærliggende og alvorlig fare for andres liv eller helse

På bakgrunn av disse kriterier besluttes det å søke om forlengelse
av tvunget psykisk helsevern i henhold til lovens §3-8

Utdypende faglig begrunnelse for vedtaket forefinnes som notat i pasientens journal
Beslutningen er fattet 11.06.2013

Roy P Huse
overlege
psykiatrisk avdeling
sykehuset levanger

sendt til : kontrollkommisjonen

------------------------------------------

noen forsøker å tillegge meg sin egen røver og psykose her
og fortsatt forsøke frarøve meg det grunnleggende liv og overtak

lørdag 8. juni 2013

overgripere

det sitter en overlege der ved psykiatrisk avdeling levanger
han har sittet der i tredve førti år og styrt sitt helvete utover folk...

og som fylkeslege sitter det ei kjerring som på åttitallet
jobbet ved psyk avd levanger og som var ein del av overgrepsmaskineriet der

og samme visa også  med kontrollkommisjonen

svar fra fylkeslegen og fylkesmannen i nord - trøndelag

til trond fossum

svar på purring Klage på behandling ved psykiatrisk avdeling
Sykehuset Levanger

Fylkesmannen har mottatt brev fra Helse Nord-Trøndelag , psykiatrisk avdeling
ved Nils Håvard Dahl, der han skriver følgende :

"Pasienten har bedt om ny behandler ved vår klinikk.Vi har meddelt pasienten
at overlege Roy Huse overtar som PAB etter psykologspesialist Espen E Valseth
Pasienten aksepterer dette byttet "

Vi anser dermed at saken er ivaretatt fra sykehusets side overfor deg
og at psykiatrisk avdeling med dette ivaretar deg som pasient og oppfyller sine plikter
i forhold til å gi deg nødvendig helsehjelp fra spesialhelsetjenesten

Med Hilsen
Marit Dypdahl Kverkild
Fylkeslege
Sosial-,helse- og barneavdelingen

---------------------------------------------------------

jeg får ikke grunnleggende hjelp mot
de vil fortsatt pine og plage meg

-----------------------------------------------------------

Til: fmntpost@fylkesmannen.no

klage på behandler psykiatrisk avdeling sykehuset levanger
-----------------------------------------------------------

jeg har fått en ny behandler som jeg søkte om
overlege Roy P Huse

da jeg har vært borti denne mann før og som fortsatt opprettholder dette FEIL
uten anna
ber jeg igjen om å få en tilfredstillende behandler
som ser den virkelighet som er
gjennom kommunikasjon støtte forståelse og medmeneskelighet 
istedet for å trykke meg ned med fortsatt overgrep sprøyte og tvang

mot meg som et normalt friskt ressursterkt menneske

så lenge ikke du gir nødvendig hjelp mot den overgripende virksomhet
er det ikkje noe anna å gjøre enn å gjøre det slik
viser til mine tidligere brev og purringer om nødvendig hjelp

ber fortsatt om en tilfredstillende behandler

               trond fossum

onsdag 15. mai 2013

ny purring mot fylkesmannen i nord trøndelag08:42
Til: fmnt@fylkesmannen.no
viser  igjæn til mine brev tilleggsopplysninger og purringer fra den 25 jan 28 jan 13 feb 13 feb og 14 feb
og tilsist 7 april 2013
omkring de psykiatriske overgrep og tvang 
ved psykiatrisk avd levanger nå gjennom 30 år mot et normalt friskt ressursterkt meneske

ber igjæn om nødvendig bistand

                             trond fossum
                             blåklokkeveien 16 a
                             7606 levanger

søndag 7. april 2013

ny purring mot Fylkesmannen i NordTrøndelag

trond fossum (fosum@live.no)
Til: fmntpost@fylkesmannen.no
viser til mine brev tilleggsopplysninger og purringer fra den 25 jan 28 jan 13 feb 13 feb og 14 feb 
omkring overgrepa psykiatrisk avd levanger gjennom 30 år

det lakker og lir
et enkelt brev fra dere med vridning mot syk
ellers helt fraværende
slik dere har dreve på gjennom år

det er dere nå som skal konfrontere disse overgripere med deres virksomhet og ikke jeg
jeg er et normal friskt ressurssterkt menneske som av disse overgripere
blir forsøkt vrangframstillt som farlig og alvorlig syk
for å skjule de grunnleggende grusomme overgrep fra starten av i 1982

det er DERE som nå skal konfrontere
IKKE JEG

Ber igjen om nødvendig bistand mot disse

                                trond fossum
                                blåklokkeveien 16 a
                                7600 levanger

lørdag 23. februar 2013

alt opprettholdes

hadde det vært et seksuellt overgrep
hadde verden stått på hodet for å få overgriper bura inne

mot de brutale psykiatri politi barnevern og offentlige overgrep
som  drives mot meg.......ingen reaksjon

alt opprettholdes

onsdag 13. februar 2013

tilleggsopplysninger og klage sykehuset levanger


til fylkesmannen i nordtrøndelag


sender flere tilleggsopplysninger omkring min søknad om hjelp
---------------------------------------------------------------------

da overgrepa er så omfattende må dere tole litt korespondane hit og dit  omkring dette


for ei tid tilbake
ble mitt hjem overfallt av dette politi
der jeg blir kjørt til steinkjer og kastet på glattcelle og avhørt
de var redde for den norske Kongens liv som da var på besøk

ja dere hører riktig
de var redde for at jeg skulle ta livet av kongen
har lyst til å gråte

noen måneder senere blir hjemmet pånytt beleira av disse samme politi
no blir jeg beskyldt for å angripe og prøve å ta livet av noen småjenter med kniv
på andre siden av byen

nå er jeg sjeleglad for att bombemannen mot det norske storting er tatt
slik att jeg ikke også får skylda for det

noen må sette en stopper for disse psykiatriske røvere deres vrangframstillende og overgrep
der alt og alle overgrep har sitt utspring fra disse

dere vet jo iallefall om det nå
så er det opp til dere hva dere gjør

                                           mvh trond fossum

tilleggsopplysninger og klage sykehuset levanger

får endelig svar fra fylkesmann i nordtrøndelag
på min klage fra 25 jan 2013 mot sykehuset levanger
der de etterlyser min dialog med overgriper nå gjennom 30 år

her er mitt svar

--------------------------------------------------------------

til saksbehandler torgeir skevik

fmnttsk@fylkesmannen.no

sender igjen noen tilleggsopplysninger på mitt svar og klage på deres brev av 12 feb 2013
jada derre gjetter riktig
det blir min fjerde klage
men ikke legg så mye vekt på det da
det er mye som skulle vært sagt da

der dere etterlyser dialog med sykehuset
noe som har pågått i 30 år
i deres desperate opprettholdelse av tvang sprøyte og injeksjon for å skjule og opprettholde overgrepa
de har ikke anna inni sitt hode

det er andre som nå må dialogisere

men nokk om det

for at jeg igjen skal gå inn i disses utidig og overgrepsverden
er det to forutsettninger som skal oppfylles

1. jeg skal ha en person som taler min sak

2. samtididig skal ikke dette være på overgrepsstedet gjennom 30 år


ellers er det bare å glemme det hele
og bare fortsette å plages med dette enorme ressurskrevende overgrepsmaskineriet  tvang sprøyte og injeksjon
for min del spiller det egentlig ingen rolle

                                    mvh trond fossum
                                           blåklokkeveien 16 a
                                           7606 lavanger

tirsdag 12. februar 2013

mens vi venter

har klaget til fylkesmannen i N-trøndelag
over de omfattende overgrep fra sykehuset levanger


ukene går
ingen respons

istedet ringer overgriper fra psyk avd  og dette sykehus levanger
han som jeg har klaget på og vil ha hjelp mot og fjernet fra livet mitt
og spørr om det medfører riktighet at jeg ville skifte behandler osv osv

der overgriper gjennom 30 år
får nå til sin vanlige litt motstand

onsdag 30. januar 2013

advokat

overgrep tvang og psykiatri
har nå lagt ut min sak på tjenestetorget
og håper å finne en god advokat der som kan hjelpe
mye å ta tak i

søndag 27. januar 2013

klage til fylkesmannen

til fmnt@fylkesmannen.no
.
sender med noen tilleggsopplysninger
og etterlyser svar på min  klage fra den 25 jan 2013
mot psyk avd sykehuset levanger

hva fylkesmannen vil gjøre mot de overgrep som brevet gir tilkjenne
og help mot disse røvere deres årelange kamp overgrep tvang og injeksjon

--------------------------------------------------------

min nese
har altid hatt dårlige følelser omkring min nese
etter disse nesebensbruddene

fikk aldri att min fine oppadgående form og nese
fikk denne litt forhøyde neseryggen

det ses mye tydeligere på meg uten skjegg/hår
ansiktets fine proposjoner er ødelagt

klarte aldri å godta dette
skapte depresjonsfølelser
der jeg slet meg igjennom tenåra og tidlig voksen alder med dette problemet

hva kan jeg gjøre da
jeg hadde jo dette problemet

hvem kan hjelpe meg med dette da
jo psykiatrien får jeg høre
ved å kontakte disse vil det gå mye fortere å få hjelp

1982

slik blir jeg gjennom tiår forsøkt påtvunget en psykiatrisk sinnslidelse
utifra et kosmetisk problem og min kamp for å få hjelp mot dette
som  fremmes som paranoide vrangforestillinger
og angriper og truer mitt liv ve og vell med dette

og fremdeles 30 år etter blir jeg tvangsmedisinert med en injeksjon hver måned
av et psykotisk samfunn og røvere
som forsøker skjule disse overgrep

                                 mvh trond fossum


klage til fylkesmannen i N-trøndelag

Til fmnt@fylkesmannen.no

 
klage på lege espen egeland valseth og psyk avd sykehuset levanger
----------------------------------------------------------------------------

har gjennom år blitt fratatt muligheter for også støtte og tillit
gjennom vanskelige år

alle som har vært på banen med sin mistillit og feilbehandling
av et psyk friskt menneske
og hindret også all form for støtte
slik som denne valseth nå gjennom år

så lenge jeg blir forsøkt påtvunget dette psyk syk
med deres tvang og injeksjon nå gjennom 20 år
krever jeg att jeg får en ny kontaktperson ved dette sykehuset og denne avdeling
når denne tvangsmessige kontakten kommer på tale

jeg skal ikke lenger ha kontakt med denne valseth
som i en årrekke har angrepet mitt liv
jeg klarer ikke å tenke og snakke rasjonelt lenger oppimot disse overgripere

ber om att dette umidelbart trer ikraft
når deres overgripende kontaktbehov igjen melder seg

                mvh trond fossum